Začenja se nov mandat Sveta Vlade RS za Slovence v zamejstvu

Svet Vlade za Slovence v zamejstvu

Predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar je danes vodil sejo Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu. Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu danes začenja z novim, že tretjim mandatom.

Svet Vlade za Slovence v zamejstvu
Foto Sta

Premier dr. Cerar je v nagovoru članom Sveta izpostavil, da spada »uveljavljanje in razvijanje skupnega slovenskega kulturnega prostora ter prizadevanje za ohranitev in krepitev Slovenstva v skupnem slovenskem prostoru med poglavitne in stalne naloge Republike Slovenije«. Dodal je, da je »skrb za Slovence v zamejstvu in po svetu neločljiv del zunanje politike Republike Slovenije ter strategije Vlade, zato si moramo vsi skupaj prizadevati za reševanje odprtih vprašanj med Slovenijo in sosednjimi državami«. Slovenija spremlja in se dejavno zavzema za izvajanje vseh dvostranskih in večstranskih mednarodnih pogodb, ki med drugim zadevajo tudi interese in pravice avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah. Slovenija si prizadeva izpolnjevati svoje obveznosti do Slovencev, ki bivajo izven matične domovine in se z njimi povezuje na številnih področjih delovanja.

Svet Vlade za Slovence v zamejstvu
Foto: Sta

Člani Sveta so na seji izmenjali informacije o aktualnem položaju in razvojnih možnostih avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih državah, pri čemer so izpostavili, da slovenska avtohtona narodna skupnost v sosednjih državah povsod ne uživa vseh pravic, določenih v mednarodnih sporazumih ali nacionalni zakonodaji. Kljub temu pa pri uresničevanju pravic člani Sveta opažajo napredek, kar je dobra popotnica za nadaljnji razvoj avtohtonih slovenskih narodnih skupnosti. Člani Sveta so sklenili, da si bo Republika Slovenija v nadaljnjih bilateralnih stikih in z drugimi ustreznimi ukrepi prizadevala reševati odprta vprašanja slovenskih narodnih skupnostih v sosednjih državah ter še naprej vzpostavljala pogoje za lažje uveljavljanje skupnega slovenskega kulturnega prostora.

Člani Sveta so danes sprejeli tudi izhodišča, na katerih bodo osnovali program dela Sveta za nov petletni mandat, pri čemer so se prisotni strinjali, da se bo Svet osredotočil na vprašanja povezana z uresničevanjem pravic avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah.

Nova sestava Sveta:

PREDSEDNIK SVETA: dr. Miro CERAR, predsednik vlade RS

PODPREDSEDNIK SVETA: Gorazd ŽMAVC, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu

ČLANI – PREDSTAVNIKI IZ ZAMEJSTVA:

 • Gabriel HRIBAR, Stranka Enotna Lista, Avstrija
 • Manuel Jug, Zveza Slovenskih organizacij, Avstrija
 • Bernard SADOVNIK, Skupnost Koroških Slovencev in Slovenk, Avstrija
 • mag. Susanne WEITLANER, Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko, Avstrija
 • mag. Sebastian WALCHER, Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko, Avstrija
 • Rudi PAVŠIČ, Slovenska kulturno gospodarska zveza, Italija
 • Walter BANDELJ, Svet slovenskih organizacij, Italija
 • Tamara BLAŽINA, Slovensko kulturno gospodarska zveza, Italija
 • Igor GABROVEC, Deželni svet FJK, Stranka Slovenska skupnost, Italija
 • Jože HIRNÖK, Zveza Slovencev na Madžarskem, Madžarska
 • Erika KÖLEŠ KIŠŠ, Državna slovenska samouprava (Zagovornica Slovencev v Madžarskem parlamentu), Madžarska
 • Darko ŠONC, Zveza slovenskih društev na Hrvaškem, Hrvaška
 • dr. Barbara RIMAN, Slovenski dom-Kulturno prosvetno društvo »Bazovica« Reka, Hrvaška

 

ČLANI – PREDSTAVNIKI IZ SLOVENIJE:

 • mag. Dejan ŽIDAN, podpredsednik Vlade in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije
 • Zdravko POČIVALŠEK, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Vlade Republike Slovenije
 • Anton PERŠAK, minister za kulturo Vlade Republike Slovenije
 • Iztok MIROŠIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Vlade Republike Slovenije
 • dr. Andreja BARLE LAKOTA, državna sekretarka v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Vlade Republike Slovenije

Vir: Republika Slovenija – Vlada Republike Slovenije

Izvršni odbor SSO gostil predsednico Paritetnega odbora Ksenijo Dobrila

V sredo, 29. novembra 2017, je zasedal Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij, katerega se je na povabilo predsednika SSO Walterja Bandlja udeležila tudi predsednica Paritetnega odbora Ksenija Dobrila in poročala o delovanju, uspehih in še odprtih vprašanj, s katerimi se ukvarja ta pomembni organ, kateremu predseduje od oktobra 2014.

Z novim pravilnikom bo delovanje Institucionalnega paritetnega odbora bolj urejeno in učinkovito, presežene bodo tudi marsikatere ovire, ki so precej omejevale ta organ za izvajanje zaščitnega zakona 38/2001. Ta dosežek je zelo pomemben, saj je bilo potrebno veliko dela in usklajevanj z ministrstvom za deželne zadeve in avtonomijo, ki ga v tem trenutku vodi sam predsednik vlade Paolo Gentiloni, za manjšinska vprašanja pa skrbi podtajnik Gianclaudio Bressa. Stari delovni pravilnik iz leta 2012 je namreč nedorečen ter omejujoč in niti ne določa koliko naj traja mandat. Vse to naj bi bilo sedaj urejeno.

Med pogovorom s prisotnimi odborniki je predsednica Dobrilova izrazila zadovoljstvo nad delom v Paritetnem odboru, saj je med člani, ki se zelo redno udeležujejo zasedanj, odprto sodelovanje in ni posebnih nasprotovanj. Veliko naporov je bilo vloženih v izvajanje vidne dvojezičnosti ter v izgradnjo deželnega centralnega urada za slovenščino, ki bo koordiniral uporabo slovenščine v javnih upravah. V tem smislu je bil na 2. deželni konferenci o zaščiti slovenske manjšine podan tudi konkreten predlog koordinacije oziroma mreže med centralnim uradom in krajevnimi javnimi upravami, ki spadajo v območje izvajanja zaščitnega zakona.

Tako predsednica Dobrilova kot predsednik Bandelj sta izrazila zaskrbljenost nad dejstvom, da je zastalo delovanje vladnega omizija, ki bi ga bilo potrebno dopolniti še s političnimi predstavniki. Prisotni tehniki se sicer seznanijo z raznimi kritičnimi točkami pri izvajanju zaščite, vendar do konkretnih korakov pride z veliko težavo in zamudami. Še posebno težavne je pri zapisovanju šumnikov na osebne dokumente, kot so npr. potni listi in vozniška dovoljenja.

Izvršni odbor SSO je bil nadalje seznajen še z drugimi temami, ki jih je Paritetni odbor obravnaval. Veliko je bilo govora o šolstvu in uporabi slovenskih črk na novih šolskih spletnih portalih ter pri nudenju storitev v slovenskem jeziku za predšolske otroke. Podobna odprta vprašanja so tudi v zdravstvu, kjer je, kljub raznim prizadevanjem, še vedno premalo storitev v slovenskem jeziku, še posebno za otroke s posebnimi potrebami. Primanjkuje tudi pregled, kako krajevne javne uprave uporabljajo sredstva iz zaščitnega zakona, a to žal ni v pristojnostih Paritetnega odbora. Na vprašanje ali se je Paritetni odbor ukvarjal tudi z gorišim EZTS-jem, je predsednica Dobrilova odgovorila, da je bilo samo dano soglasje za uporabo prostorov v Trgovskem domu, drugače pa tematika ne spada v izvajanje zaščitnega zakona 38/2001.

Na koncu srečanja se je predsednica Ksenija Dobrila zahvalila za sodelovanje s Svetom slovenskih organizacij in z drugo krovno organizacijo SKGZ. V tem okviru pa bi bilo po njenem mnenju potrebno pripraviti načrt in določiti prioritete za udejanjanje zaščite in manjšinskih pravic. Kjer se stvari zatikajo, pa bi bilo potrebno razmisliti o konkretni uporabi pravnih sredstev.

Trst, 30. december 2017                                                                   Tiskovni urad SSO

 

 

SSO čestital predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju

Predsednik Sveta slovenskih organizacij je pismeno čestital predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju ob ponovni izvolitvi na predsedniško mesto. Pismo objavljamo v celoti.

Spoštovani

Predsednik Republike Slovenije

Borut Pahor

Ob izvolitvi za predsednika Republike Slovenije Vam iskreno čestitam v imenu Sveta slovenskih organizacij in v svojem osebnem imenu. Želim Vam uspešno in plodno delo za dobrobit slovenskega naroda, slovenske države, njene demokracije in civilne družbe.

Veseli nas, da se bo lahko z vami nadaljevalo plodno sodelovanje s slovensko narodno skupnostjo v Italij, kateri ste v Vašem prejšnjem mandatu posvetili veliko pozornosti. Predvsem nam pomeni veliko Vaše prijateljstvo z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. Še posebno pa gojimo v spominu Vašo udeležbo pri poimenovanju dvojezične špeterske šole po našem beneškem rojaku Pavlu Petričiču.

Prepričani smo, da boste še naprej na enak način, in morda še več, posvečali Vaša prizadevanja vsem slovenskim rojakinjam in rojakom, ki živimo v zamejstvu in po vsem svetu. Gre namreč za pomemben del slovenskega naroda, ki tesno živi s svojo matično domovino, do katere neguje iskreno in globoko željo, da bi se razvila v vedno bolj pomembno članico evropske in svetovne narodne skupnosti. Prav tiste skupnosti, ki se zavzema za splošen družbeni razvoj, spoštljiv do okolja in do tistih, ki so potrebni vsestranske pomoči, da ne ostajajo in zaostajajo v gospodarskih in socialnih kritičnih okoliščinah.

Svet slovenskih organizacij je krovna organizacija Slovencev v Italiji, ki deluje na načelih slovenstva, krščanstva in demokracije. Z vami delimo prizadevanja za dialog, spoštovanje drugače mislečih in dobro sosedstvo s sosednjimi državami. V tem duhu tudi razvijamo naše delo v sodelovanju z drugo krovno organizacijo, SKGZ, s skupnim ciljem usmerjenim v ohranjanje in razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji. Prepričani smo, da imamo pri tem Vašo podporo in upamo, da bomo lahko skupaj z vami tudi v naslednjem mandatu še veliko naredili za naše rojake, ki prebivajo na ozemlju od Milj do Trbiža.

Prisrčno Vas pozdravljam in želim veliko vztrajnosti za skupno dobrobit vsega našega slovenskega naroda.

Predsednik SSO

Walter Bandelj

Poučevanje slovenščine naj se sistemsko uredi

Danes je v Državnem zboru Republike Slovenije zasedala komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu in obravnavala vprašanje financiranja poučevanja slovenščine v Kanalski dolini. 11. nujna seja se je zaključila s skupnim pozivom, da se vprašanje financiranja sistemsko uredi in da je to pristojnost Republike Italije.
Seja je bila sklicana na pobudo poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih demokratov (NSi). Sprejeti sklep, ki so ga podprli vsi člani komisije priporoča slovenski vladi oziroma ministrstvu za zunanje zadeve, da podpre Slovence v Kanalski dolini in da v najkrajšem možnem času diplomatsko ukrepa. Pri tem bodo soudeleženi urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ministrstvo za zunanje zadeve ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki se bodo usklajevali z avtohtono slovensko narodno skupnostjo v Italiji. Cilj skupnega prizadevanja mora biti sistemska ureditev izvajanja in financiranja pouka slovenskega jezika v Kanalski dolini.

Seje so se udeležili tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, med temi je bil prisoten tudi deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj.

 

Komisija je zasedala istočasno z delovnim obiskom zunanjega ministra Karla Erjavca v Italiji, ki se je srečal s svojim italijanskim kolegom Angelinom Alfanom. Sistemska ureditev poučevanja slovenščine v Kanalski dolini bo prav gotovo na dnevnem redu prihodnji teden, ko se bosta srečala minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc in deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti. Srečanje bo potekalo 14. novembra na Brdu pri Kranju.

 

Podrobne informacije o poteku seje je mogoče najti tudi na spletni povezavi: 11. nujna seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu objavil razpis za leto 2018

V prejšnjih dneh je Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavil razpis za leto 2018. Kot je zapisano v besedilu razpisa je na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06 in 32/16) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018.
Namen in cilji javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2018 so finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) za spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Pri tem so cilji javnega razpisa:

 • utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,
 • medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
 • delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
 • vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu,
 • medijska pojavnost na portalu Slovenci.si.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Celotno gradivo je mogoče dobiti v javnih objavah spletne strani Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

ZSKP

 • Zveza slovenske katoliške prosvete
 • Drev. XX Settembre, 85
 • 34170 Gorica (GO)
 • Tel. +39 0481 0481 538128
 • zskp_gorica@yahoo.it

Nujno zagotoviti normalno delovanje Zadruge Goriške mohorjeve

Pluralizem na medijskem področju je temeljni pogoj za družbeni napredek in to je toliko bolj pomembno, ko gre za manjšinsko narodno skupnost. V tem smislu je v torek Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij obravnaval hudo krizno stanje Zadruge Goriške mohorjeve, ki izdaja tednik Novi glas, mladinski mesečnik Pastirček in številne knjige. Deželni predsednik Walter Bandelj je prisotnim odbornikom poročal o sestanku z vodstvom zadruge, ki so ga seznanili s težkim stanjem in z vsemi izvedenimi posegi za zmanjšanje stroškov. Zadrugo je med drugim tudi prizadelo novo določilo, po katerem se ne more več prijavljati na določene deželne projektne razpise, ki so v preteklosti bili pomemben finančni vir. Zadnji še možen ukrep je v tem času racionalizacija na ravni osebja. Predsednik Bandelj je še dodal, da je o stanju Zadruge Goriške mohorjeve seznanil tako deželnega odbornika Torrentija kot Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu in upa, da se bo zgoraj omenjeno krizno stanje obravnavalo v čim krajšem času in da se rešijo delovna mesta. V tem smislu si SSO pričakuje tudi odločno podporo s strani vseh ostalih družbenih in političnih komponent slovenske narodne skupnosti v FJK. Odborniki Sveta slovenskih organizacij so tudi sklenili sklicati sestanek z Duhovsko zvezo, da bi s slovenskimi duhovniki preverili dodatne možnosti pomoči za Zadrugo Goriško mohorjevo.

Izvršni odbor SSO je z zaskrbljenostjo obravnaval pismo nekaterih učiteljev, ki so predsednika Bandlja seznanili z vprašanjem o razpisu natečaja za novo učno osebje na slovenski šoli. Natečaj vse do danes ni bil razpisan in pojavljajo se govorice, da ga morda tudi ne bo. Slovenske šole nujno potrebujejo novih učiteljev, da bi se tudi v prihodnje nadaljevalo s kakovostno ponudbo učnih in vzgojnih programov. Objava razpisa je nujna, saj je v drugačnem primeru nevarnost, da se potencialni novi učitelji odločijo za italijanske natečaje. Po razpravi je bilo sklenjeno, da se bo o tem vprašanju predsednik Bandelj direktno obrnil na vodjo urada za slovenske šole dr. Igorja Giacominija.

Izvršni odbor SSO je pozitivno ocenil petkovo srečanje s primarnimi organizacijami v Nabrežini. Dobrodošlo je bilo umirjeno vzdušje, v katerem so bili izpostavljeni predlogi in stališča, ki bodo v prihodnje koristni pri nastopanju v raznih posvetovalnih organih, ki so pristojni za slovensko narodno skupnost v FJK, v prvi vrsti v posvetovalni deželni komisiji.

V nadaljevanju zasedanja Izvršnega odbora SSO je bil dokončno oblikovan odbor za ustanovitev deželne kulturne nadzveze. Sestavljajo ga po dva predstavnika iz vsake pokrajine in v kratkem bo sklicano prvo srečanje. Pokrajinski predsednik za Tržaško Igor Švab je poročal o srečanju s predsednico Paritetnega odbora, kjer je bilo obravnavna vrnitev Narodnega doma v ul. Filzi. Odprta vprašanja ostajata lastništvo in pa stroški preselitve Tržaške univerze na druge lokacije.

Predsednik Bandelj je odbornikom poročal še o prizadevanju Kmečke zveze za uresničitev protokola o Prosekarju, ki kljub obljubam še ni bil podpisan. Predstavnikom Kmečke zveze je bila s strani SSO-ja zagotovljena podpora in pomoč v odnosu do pristojnih deželnih organov. Predsednik Bandelj je omenil tudi srečanje z javnimi upravitelji Zgornjega Posočja, ki imajo več predlogov za čezmejno sodelovanje na podlagi evropskih projektov.

Izvršni odbor SSO je pred zaključkom zasedanja izrazil zadovoljstvo, da je dr. Drago Štoka na predlog SSO prejel prvo priznanje dr. Jožeta Pučnika, ki ga podeljuje istoimenski inštitut.

Tiskovni urad SSO