SSO čestital predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju

Predsednik Sveta slovenskih organizacij je pismeno čestital predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju ob ponovni izvolitvi na predsedniško mesto. Pismo objavljamo v celoti.

Spoštovani

Predsednik Republike Slovenije

Borut Pahor

Ob izvolitvi za predsednika Republike Slovenije Vam iskreno čestitam v imenu Sveta slovenskih organizacij in v svojem osebnem imenu. Želim Vam uspešno in plodno delo za dobrobit slovenskega naroda, slovenske države, njene demokracije in civilne družbe.

Veseli nas, da se bo lahko z vami nadaljevalo plodno sodelovanje s slovensko narodno skupnostjo v Italij, kateri ste v Vašem prejšnjem mandatu posvetili veliko pozornosti. Predvsem nam pomeni veliko Vaše prijateljstvo z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. Še posebno pa gojimo v spominu Vašo udeležbo pri poimenovanju dvojezične špeterske šole po našem beneškem rojaku Pavlu Petričiču.

Prepričani smo, da boste še naprej na enak način, in morda še več, posvečali Vaša prizadevanja vsem slovenskim rojakinjam in rojakom, ki živimo v zamejstvu in po vsem svetu. Gre namreč za pomemben del slovenskega naroda, ki tesno živi s svojo matično domovino, do katere neguje iskreno in globoko željo, da bi se razvila v vedno bolj pomembno članico evropske in svetovne narodne skupnosti. Prav tiste skupnosti, ki se zavzema za splošen družbeni razvoj, spoštljiv do okolja in do tistih, ki so potrebni vsestranske pomoči, da ne ostajajo in zaostajajo v gospodarskih in socialnih kritičnih okoliščinah.

Svet slovenskih organizacij je krovna organizacija Slovencev v Italiji, ki deluje na načelih slovenstva, krščanstva in demokracije. Z vami delimo prizadevanja za dialog, spoštovanje drugače mislečih in dobro sosedstvo s sosednjimi državami. V tem duhu tudi razvijamo naše delo v sodelovanju z drugo krovno organizacijo, SKGZ, s skupnim ciljem usmerjenim v ohranjanje in razvoj slovenske narodne skupnosti v Italiji. Prepričani smo, da imamo pri tem Vašo podporo in upamo, da bomo lahko skupaj z vami tudi v naslednjem mandatu še veliko naredili za naše rojake, ki prebivajo na ozemlju od Milj do Trbiža.

Prisrčno Vas pozdravljam in želim veliko vztrajnosti za skupno dobrobit vsega našega slovenskega naroda.

Predsednik SSO

Walter Bandelj

Poučevanje slovenščine naj se sistemsko uredi

Danes je v Državnem zboru Republike Slovenije zasedala komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu in obravnavala vprašanje financiranja poučevanja slovenščine v Kanalski dolini. 11. nujna seja se je zaključila s skupnim pozivom, da se vprašanje financiranja sistemsko uredi in da je to pristojnost Republike Italije.
Seja je bila sklicana na pobudo poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih demokratov (NSi). Sprejeti sklep, ki so ga podprli vsi člani komisije priporoča slovenski vladi oziroma ministrstvu za zunanje zadeve, da podpre Slovence v Kanalski dolini in da v najkrajšem možnem času diplomatsko ukrepa. Pri tem bodo soudeleženi urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, ministrstvo za zunanje zadeve ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki se bodo usklajevali z avtohtono slovensko narodno skupnostjo v Italiji. Cilj skupnega prizadevanja mora biti sistemska ureditev izvajanja in financiranja pouka slovenskega jezika v Kanalski dolini.

Seje so se udeležili tudi predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji, med temi je bil prisoten tudi deželni predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj.

 

Komisija je zasedala istočasno z delovnim obiskom zunanjega ministra Karla Erjavca v Italiji, ki se je srečal s svojim italijanskim kolegom Angelinom Alfanom. Sistemska ureditev poučevanja slovenščine v Kanalski dolini bo prav gotovo na dnevnem redu prihodnji teden, ko se bosta srečala minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc in deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti. Srečanje bo potekalo 14. novembra na Brdu pri Kranju.

 

Podrobne informacije o poteku seje je mogoče najti tudi na spletni povezavi: 11. nujna seja Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu objavil razpis za leto 2018

V prejšnjih dneh je Urad Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavil razpis za leto 2018. Kot je zapisano v besedilu razpisa je na podlagi Zakona o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja (Uradni list RS, št. 43/06 in 76/10) in Uredbe o izvajanju finančnih podpor za ohranjanje in razvijanje slovenske identitete zunaj Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 139/06 in 32/16) Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu objavlja Javni razpis za razpisno področje A v letu 2018.
Namen in cilji javnega razpisa za razpisno področje A v letu 2018 so finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu (v nadaljevanju: javnega razpisa) za spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. Pri tem so cilji javnega razpisa:

  • utrjevanje in ohranjanje narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev v zamejstvu,
  • medsebojno povezovanje ter povezovanje skupnosti z Republiko Slovenijo,
  • delovanje in povezovanje na področju mladih in za mlade ali na področju, gospodarstva ali znanosti ali izobraževanja,
  • vzdrževanje struktur in dejavnosti Slovencev v zamejstvu,
  • medijska pojavnost na portalu Slovenci.si.

Na javni razpis se lahko prijavijo tako pravne kot fizične osebe iz tujine, kakor tudi posamezniki, ustanove, društva, organizacije in poslovni subjekti, ki v Republiki Sloveniji delujejo na področju povezovanja in sodelovanja s Slovenci v zamejstvu.

Celotno gradivo je mogoče dobiti v javnih objavah spletne strani Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

ZSKP

  • Zveza slovenske katoliške prosvete
  • Drev. XX Settembre, 85
  • 34170 Gorica (GO)
  • Tel. +39 0481 0481 538128
  • zskp_gorica@yahoo.it

Nujno zagotoviti normalno delovanje Zadruge Goriške mohorjeve

Pluralizem na medijskem področju je temeljni pogoj za družbeni napredek in to je toliko bolj pomembno, ko gre za manjšinsko narodno skupnost. V tem smislu je v torek Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij obravnaval hudo krizno stanje Zadruge Goriške mohorjeve, ki izdaja tednik Novi glas, mladinski mesečnik Pastirček in številne knjige. Deželni predsednik Walter Bandelj je prisotnim odbornikom poročal o sestanku z vodstvom zadruge, ki so ga seznanili s težkim stanjem in z vsemi izvedenimi posegi za zmanjšanje stroškov. Zadrugo je med drugim tudi prizadelo novo določilo, po katerem se ne more več prijavljati na določene deželne projektne razpise, ki so v preteklosti bili pomemben finančni vir. Zadnji še možen ukrep je v tem času racionalizacija na ravni osebja. Predsednik Bandelj je še dodal, da je o stanju Zadruge Goriške mohorjeve seznanil tako deželnega odbornika Torrentija kot Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu in upa, da se bo zgoraj omenjeno krizno stanje obravnavalo v čim krajšem času in da se rešijo delovna mesta. V tem smislu si SSO pričakuje tudi odločno podporo s strani vseh ostalih družbenih in političnih komponent slovenske narodne skupnosti v FJK. Odborniki Sveta slovenskih organizacij so tudi sklenili sklicati sestanek z Duhovsko zvezo, da bi s slovenskimi duhovniki preverili dodatne možnosti pomoči za Zadrugo Goriško mohorjevo.

Izvršni odbor SSO je z zaskrbljenostjo obravnaval pismo nekaterih učiteljev, ki so predsednika Bandlja seznanili z vprašanjem o razpisu natečaja za novo učno osebje na slovenski šoli. Natečaj vse do danes ni bil razpisan in pojavljajo se govorice, da ga morda tudi ne bo. Slovenske šole nujno potrebujejo novih učiteljev, da bi se tudi v prihodnje nadaljevalo s kakovostno ponudbo učnih in vzgojnih programov. Objava razpisa je nujna, saj je v drugačnem primeru nevarnost, da se potencialni novi učitelji odločijo za italijanske natečaje. Po razpravi je bilo sklenjeno, da se bo o tem vprašanju predsednik Bandelj direktno obrnil na vodjo urada za slovenske šole dr. Igorja Giacominija.

Izvršni odbor SSO je pozitivno ocenil petkovo srečanje s primarnimi organizacijami v Nabrežini. Dobrodošlo je bilo umirjeno vzdušje, v katerem so bili izpostavljeni predlogi in stališča, ki bodo v prihodnje koristni pri nastopanju v raznih posvetovalnih organih, ki so pristojni za slovensko narodno skupnost v FJK, v prvi vrsti v posvetovalni deželni komisiji.

V nadaljevanju zasedanja Izvršnega odbora SSO je bil dokončno oblikovan odbor za ustanovitev deželne kulturne nadzveze. Sestavljajo ga po dva predstavnika iz vsake pokrajine in v kratkem bo sklicano prvo srečanje. Pokrajinski predsednik za Tržaško Igor Švab je poročal o srečanju s predsednico Paritetnega odbora, kjer je bilo obravnavna vrnitev Narodnega doma v ul. Filzi. Odprta vprašanja ostajata lastništvo in pa stroški preselitve Tržaške univerze na druge lokacije.

Predsednik Bandelj je odbornikom poročal še o prizadevanju Kmečke zveze za uresničitev protokola o Prosekarju, ki kljub obljubam še ni bil podpisan. Predstavnikom Kmečke zveze je bila s strani SSO-ja zagotovljena podpora in pomoč v odnosu do pristojnih deželnih organov. Predsednik Bandelj je omenil tudi srečanje z javnimi upravitelji Zgornjega Posočja, ki imajo več predlogov za čezmejno sodelovanje na podlagi evropskih projektov.

Izvršni odbor SSO je pred zaključkom zasedanja izrazil zadovoljstvo, da je dr. Drago Štoka na predlog SSO prejel prvo priznanje dr. Jožeta Pučnika, ki ga podeljuje istoimenski inštitut.

Tiskovni urad SSO

Živi Kras

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam tincidunt pharetra dolor, quis gravida lorem placerat sed. Nullam vehicula felis et ligula ultricies facilisis. Cras vitae enim mattis, luctus nunc in, convallis dolor. Cras magna leo, egestas a elementum ac, accumsan non nisl. Mauris nec nisi sem. Maecenas gravida tristique consectetur. Maecenas turpis ipsum, imperdiet id maximus vitae, suscipit sit amet tellus. Maecenas commodo pharetra dolor sed ultricies. Ut in mi non purus accumsan rhoncus. Aliquam viverra volutpat libero, rutrum facilisis libero faucibus nec. Nullam gravida turpis non mollis suscipit. Quisque vitae dignissim nunc. In varius nulla nec purus molestie posuere. Donec imperdiet, lorem in cursus aliquet, elit sapien gravida erat, in cursus magna sem non nulla. Pellentesque vitae lorem ut nulla feugiat pellentesque. Maecenas at ante odio.

Občina Tipana je zelo pomembna za Slovence na Videmskem

Pobude za ohranjanje domače slovenske identitete, pouk slovenščine v vrtcu in osnovni šoli, evropski projekti in čezmejno sodelovanje so bile teme v ospredju na srečanju med predsednikom Sveta slovenskih organizacij Walterjem Bandljem in novim županom občine Tipana Alanom Cecuttijem, ki je potekalo 17. julija na pokrajinskem sedežu krovne organizacije v čedadu. Udeležili sta se ga tudi člana izvršnega odbora SSO Luciano Lister in Ezio Gosgnach, predsednik združenja Blankini Giorgio Banchig in predsednik zadruge Most Giuseppe Qualizza.

Uvodama je Bandelj čestital županu za izvolitev na volitvah 11. julija letos in mu je zaželel uspešen mandat. Obenem ga je pohvalil in se mu zahvalil za delo, ki ga je že opravil na družbenem, političnem, gospodarskem in kulturnem področju. Tridesetleni Cecutti je namreč lastnik znanega kmečkega turizma “Brez mej” v Prosnidu in pokrajinski predsednik Kmečke zveze. Vrsto let si prizadeva za socialno in kulturno življenje v vasi, spodbuja turizem in na vseh področjih goji stike s sosednjim Breginjem. Na občini Tipana je bil že v prejšnjih mandatnih dobah občinski svetnik, odbornik in podžupan.

“Občudujem tako mladega človeka, ki si je ob ostalih zadolžitev upal prevzeti še župansko breme, in to na območju, v katerem je splošno stanje zelo težko,” je poudaril Bandelj in zagotovil pomoč SSO-ja pri vseh prizadevanjih tipajske občinske uprave v dobro domačih ljudi.

Cecutti je z veseljem sprejel ponujeno roko s strani krovne organizacije in si zaželel pomoč pri vseh projektih za razvoj teritorija. Še posebej je izpostavil potrebo po tesnem sodelovanju z ostalimi beneškimi občinami in občino Kobarid ter celotnem Zgornjem Posočjem. Napovedal je, da bo na to temo v kratkem času sklical sestanek vseh zainteresiranih županov z obeh strani meje. Povedal je tudi, da smatra poučevanje slovenskega knjižnega jezika v tipajskem vrtcu in osnovni šoli za učinkovito sredstvo pri ohranjanju lokalne kulturne identitete novih generacij. Zato je že v stiku z ravnateljico v čenti in bo posredoval tudi pri ostalih šolskih oblasteh.

Prav glede šolskega vprašanja se je razvila široka razprava. Poudarjeno je bilo, da je treba otrokom v Tipani čimprej zagotoviti sistematičen pouk slovenščine in v slovenščini, kar bi verjetno pritegnilo v krajevno šolo tudi nekaj učencev iz sosdednjih občin. Enotno mnenje je bilo, da je hitra in dobra rešitev mogoča, saj državni zaščitni zakon za Slovence v Italiji v 12. členu predvideva posebna šolska določila za videmsko pokrajino.

Na sestanku je prišla na dan tudi želja po novih pobudah, da bi ovrednotili tipajsko kulturno in zgodovinsko dediščino. “Tipana je zelo pomembna za Slovence na Videmskem in celotno slovensko manjšino,” je podčartal Banchig, misleč tudi na številne zavedne beneškoslovenske duhovnike, ki so se rodili v tistih krajih. Predsenik Blankina je izpostavil v prvi vrsti potrebo po skrbi in ovrednotenju dragocenih župnijskih arhivov, ki predstavljajo pravi zaklad.

Trst, 19. julij 2017                                                                            Svet slovenskih organizacij