Skupna seja vodstev SSO in SKGZ

Volilni izidi za obnovo italijanskega parlamenta so pokazali, da je prišlo do bistvenih premikov v smeri desnice in gibanja petih zvezd. Ta trend, četudi ne v istih dimenzijah, smo zabeležili tudi na območju, kjer živi slovenska narodna skupnost, še posebej v Benečiji. Potrebna je resna analiza teh izidov, da bolje razumemo, zakaj je prišlo do teh premikov znotraj naše skupnosti in zakaj se je del slovenskih volilcev oddaljil od strank, ki so tradicionalno podpirale in stale ob strani slovenski manjšini.

O tem je tekla beseda na srečanju deželnih vodstev krovnih organizacij, ki sta ju vodila predsednika SKGZ Rudi Pavšič in SSO Walter Bandelj. Argumentov v obravnavi je bilo kar nekaj, od ocene osrednje Prešernove proslave, ki je pustila določena odprta vprašanja, do zadnjih srečanj o glasbenem šolstvu in večjezičnem poučevanju v Kanalski dolini.

Osrednja tema je bila namenjena nastanku Svetovalnice za uveljavljanje pravic slovenske manjšine v Italiji, ki jo bosta krovni organizaciji v kratkem predstavili javnosti. Osrednje delovne smeri svetovalnice bodo namenjene pridobivanju novih jezikovnih pravic in uveljavljanju zakonskih določil, kar zadeva pravice posameznikov, uveljavljanja jezika v javnosti in vidno dvojezičnost (tako v javnem kot v zasebnem sektorju).

Operativno skupino, ki bo imela ožji strokovni svet, bosta vodila koordinatorja in bo delovala na celotnem deželnem teritoriju (sedeže bo imela v uradih obeh krovnih organizacijah v vseh treh pokrajinah). Na seji je bila izražena potreba, da bi koordinacija izražala celovit manjšinski organiziran sistem, obenem naj bi bila v pomoč tudi zunanjim sogovornikom in partnerjem. Prioritetno se bo svetovalnica ukvarjala s pripravo pravne in vsebinske podlage, kar zadeva večjo »zajamčenost« slovenskega predstavništva v italijanskem parlamentu kot tudi v deželnem svetu FJK. V sklop delovanja novega skupnega subjekta sodi tudi razprava o zunanjih simbolih naše narodne skupnosti, začenši z dokončno izbiro manjšinske zastave.

Po deželnih volitvah bosta krovni organizaciji dali pobudo za  sestavo manjšinskega omizja za šolstvo. Na seji so si bili edini, da slovensko šolstvo, ki sodi med prioritetna vprašanja sleherne narodne skupnosti, potrebuje vsemanjšinsko režijo, tako za vsebinske kot operativne izbire. Posebna skrb pa mora biti namenjena slovenskemu jeziku in kakovosti šolske ponudbe.

V zvezi z glasbenim šolstvom je prišlo do nekaterih novosti glede predloga o javnem priznanju Glasbene matice in šole Emila Komela. O tem se bodo pogovorili v naslednjih dneh skupaj z obema šolama, vodjo šolskega urada in predsednico paritetnega odbora.

Trst, 16. marca 2018

O slovenski sekciji na konservatoriju Tartini in večjezični šoli v Kanalski dolini

Vprašanje slovenske sekcije na konservatoriju Tartini in večjezično šolanje v Kanalski dolini je bilo v ospredju omizja, ki sta ga sklicala predsednika krovnih organizacij, Walter Bandelj za SSO in Rudi Pavšič za SKGZ, in katerega sta se udeležila še predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila in načelnik slovenskega šolskega urada Igor Giacomini. Na sedežu SKGZ so se najprej srečali s predstavniki Glasbene matice in Centra za glasbeno vzgojo Emil Komel, kasneje pa s predstavniki kulturnih društev iz Kanalske doline Planike in Don Maria Černeta.

Vodstvi glasbenih šol sta omizje seznanili o nedavnem srečanju z vodstvom konservatorija Tartini, na katerem so predstavniki te ustanove izrazili pomisleke glede ustanovitve slovenske sekcije in o aktualnosti 15. člena zaščitnega zakona, saj je na univerzitetni ravni, pri mednarodnih izmenjavah, sodelovanjih ipd., danes najbolj v rabi angleški jezik. Vsekakor ne izključujejo, da ne bi lahko prišlo do postopnega uvajanja slovenščine pri nekaterih predmetih, pri tajniškem poslovanju, na spletni strani.

Na srečanju s krovnimi so si bili vsi edini, da bi bilo potrebno, da se znotraj naše skupnosti dogovorimo, če je slovenska sekcija najprimernejša rešitev visokošolskega pouka glasbe ali pa bi ne kazalo poiskati druge, aktualnejše rešitve, ki bi bila lahko vezana na večjo mednarodno vlogo tržaškega glasbenega inštituta.

Drugo vprašanje, ki je prišlo do izraza, zadeva priznanje SCGV Emil Komel in Glasbene matice, ki sta danes zasebna subjekta. Priznanje bi gotovo zagotovilo šolama večjo »institucionalno vidljivost in težo«. Ravno tako bi bilo potrebno razumeti, če obstajajo pogoji, da bi zamejsko glasbeno šolstvo lahko še črpalo finančna sredstva, ki v teh letih niso bila uporabljena (8 milijonov evrov) zaradi nedelovanja slovenske sekcije Tartinija. Nazadnje so ocenili možnost, da bi lahko v okviru slovenskega šolskega sistema nastal glasbeni licej.

Kateri model večjezičnega šolanja je najprimernejši v Kanalski dolini, je vprašanje, na katerega bi morala naša narodna skupnost najti skupen odgovor. Omizje, ki sta ga sklicala predsednika krovnih organizacij, je pokazalo, da obstajajo različni pogledi, enotno pa je stališče, da bi morala v teh krajih nastati večjezična šolska ponudba, v kateri ima slovenski jezik isto dostojanstvo in vlogo od ostalih. Ob tem ne gre prezreti tudi zakonsko gotovost, ki jo nudi zakonska zaščita.

O tem bo tekla beseda tudi na srečanju županov iz Kanalske doline s predstavniki šolskih oblasti. Prvi so namreč zaupali delovni skupini, naj izdela predlog, ki v nekaterih detajlih trči v obstoječo šolsko zakonodajo. O teh problematikah je podrobno poročal vodja šolskega urada Igor Giacomini, ki je zadolžen tudi za italijanski deželni šolski sistem.

Tako za vprašanje glasbenega šolstva kot za šolanje v Kanalski dolini se bo omizje ponovno sestalo v aprilu, potem ko se bo na različnih nivojih ugotovilo, kakšne predloge ponujajo sogovorniki na Tartiniju kot javne uprave v Kanalski dolini.

Trst, 13. marca 2018

Rimska županija Virginija Raggi naj obišče tudi spomenik bazoviškim žrtvam

Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj je s pismom, ki ga prilagamo tiskovnemu sporočilu, pisal rimski županiji Virginiji Ra ggi in predlagal, da obišče tudi spomenik bazoviškim junakom. Rimska županija je namreč prišla v Trst, kjer spremlja skupino dijakov, ki bo obiskala nekatere kraje spomina, ki so vezani na dogodke med in po drugi svetovni vojni.

 

 

V programu je tudi obisk fojbe v Bazovici. S tem v zvezi je predsednik SSO predlagal rimski županiji naj izkoristi priložnost in obišče tudi spomenik bazoviškim junakom, ki so bili usmrčeni v času fašističnega zatiranja slovenskega naroda.

Pismo je bilo poslano v vednost tudi Eleni Bianchi, načelnici svetniške skupine G5Z v Deželnem svetu FJK in Paolu Menisu, načelniku svetniške skupine G5Z v tržaškem občinskem svetu

Čestitke SSO novoizvoljeni senatorki Tatjani Rojc

V imenu Sveta slovenskih organizacij predsednik Walter Bandelj izraža novoizvoljeni senatorki Tatjani Rojc iskrene čestitke in želi uspešno delo. »Zelo smo zadovoljni, da bomo Slovenci v Italiji tudi v prihodnje imeli predstavnico v rimskem parlamentu, kar je za nas življenjskega pomena«, so bile besede deželnega predsednika SSO.

Svet slovenskih organizacij je skupaj z ostalimi pripravljen vzpostaviti s senatorko Rojčevo aktivno in polno sodelovanje pri izvajanju njenega novega poslanstva, po katerem bo zastopala interese slovenske narodne skupnosti in širše družbene stvarnosti naše avtonomne dežele FJK. Tematik in odprtih vprašanj, ki zadevajo polno uresničitev zaščitne zakonodaje je še vedno veliko in edino skupno ter usklajeno delo lahko omogoči tiste dosežke, ki si jih vsi v slovenski narodni skupnosti želimo.

Še posebno pozornost bo po mnenju predsednika SSO potrebno nameniti slovenski zastopanosti v parlamentu, ki jo mora Republika Italija zagotoviti, da ne bo več odvisna od dobre volje te ali one politične stranke. To vprašanje, ki ga je SSO stalno zagovarjal, še posebno v zadnjih mesecih, je potrebno načeti takoj po umestitvi obeh zbornic in mora imeti trdno podporo v pristojnih vladnih in diplomatskih organih Republike Slovenije. Volilni izidi pa nam morajo biti v tem smislu v jasno opozorilo in močno vzpodbudo.

Drugo pomembno področje, na katerem je potrebna stalna skrb je slovensko šolstvo, v smislu, da se pouk v slovenskem jeziku lahko razvija v idealnih pogojih tako za učitelje in profesorje kot za učence in dijake, ki so prvi koristnik šolskih storitev in predstavljajo prihodnost naše narodne skupnosti v FJK. V sklopu slovenskega šolstva je potrebno tudi čimprej zagotovit redno in zadovoljivo poučevanje slovenskega jezika tudi v tistih krajih, kjer je prisotnost slovenskega življa šibkejša, kot so Kanalaska in Terska dolina ter Rezija.

Seveda je tematik še veliko, od pravilnega zapisovanja slovensih imen in priimkov na uradnih dokumentih, do nadaljevanja dobrih sosedskih odnosov z Republiko Slovenijo na podlagi razvojnih programov. Nemogoče bi bilo jih navesti vseh. Potrebno pa je, da čimprej vzpostavimo učinkovit način sodelovanja vseh pristojnih subjektov naše narodne skupnosti, od civilne družbe do politike. To je toliko bolj pomembno zaradi novih političnih razmer, ki so izšle iz nedeljskih volitev in predstavljajo nov izziv za vse nas, je še dodal predsednik SSO Walter Bandelj.

Trst, 6. marec 2018                                                                           Svet slovenskih organizacij

 

 

Dvojezične volilne izkaznice morajo biti na razpolago v vseh občinah, kjer se izvaja zaščitna zakonodaja

Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj je v petek, 2. marca, zaprosil za dvojezično volilno izkaznico na pristojnem okencu občine Čedad in z začudenjem ugotovil, da je ni na razpolago. Pristojnim uslužbencem je izpostavil dejstvo, da to ni sprejemljivo za občino, ki spada v območje zaščitnega zakona za slovensko narodno skupnost v Italiji, nakar je izpolnil pismeno prošnjo po volilnem dokumentu.

Prizadevanja občinskega osebja in pomoč videmskega prefekta Vittoria Zappalorta je pripomoglo, da je na koncu občina Čedad prejela nekaj destin dvojezičnih volilnih izkaznic. Te so bile na razpolago pripadnikom slovenske narodne skupnosti s stalnim bivališčem v čedajski občini.

Predsednik SSO-ja Walter Banelj je izrazil hvaležnost in zadovoljstvo zaradi hitrega posega. Ob tem pa je naslovil na pristojne organe prošnjo, da se čimprej preveri razpoložljivost dvojezičnih volilnih izkaznic v vseh občinah, ki spadajo v območje izvajanja zaščitnega zakona 38/2001. Gre za 32 občin, ki spadajo v okvir bivše goriške, tržaške in videmske pokrajine.

Trst, 2. marca 2018

Slovensko predstavništvo, Narodni dom, kultura in izobraževanje

Državni sekretar Iztok Mirošič je gostil generalno sekretarko na italijanskem ministrstvu za zunanje zadeve Elisabetto Belloni.
Elisabetta Belloni in Iztok Mirošič – Foto: MZZ

Državni sekretar Iztok Mirošič je 28. februarja 2018 na bilateralnih političnih konzultacijah gostil generalno sekretarko na ministrstvu za zunanje zadeve in mednarodno sodelovanje Italijanske republike Elisabetto Belloni. Konzultacije so potekale v okviru rednega dialoga na ravni državnih sekretarjev in generalnih sekretarjev med obema ministrstvoma.

Državni sekretar Mirošič in generalna sekretarka Belloni sta uvodoma obravnavala dvostransko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko. Pozitivno sta ocenila dinamiko srečanj na najvišji ravni. Izpostavila sta odlične odnose med državama ter gospodarsko sodelovanje. Zavzela sta se za organizacijo poslovnega dogodka jeseni v Italiji.

Na področju dvostranskih odnosov sta pregledala napredek pri implementaciji dogovorov s srečanja zunanjih ministrov Erjavca in Alfana novembra 2017 v Rimu. Državni sekretar Mirošič je v luči nedeljskih parlamentarnih volitev v Italiji kot najbolj aktualno vprašanje izpostavil pomen ohranitve zastopstva slovenske narodne skupnosti v italijanskem parlamentu ter vrnitve Narodnega doma v Trstu. Sogovornika sta se tudi zavzela za nadaljevanje dela Koordinacijskega odbora ministrov, ki ostaja osrednja platforma za razvoj odnosov med državama in identifikacijo skupnih projektov, kakor tudi Skupnega odbora Slovenija – Furlanija Julijska krajina.

Državni sekretar Mirošič in generalna sekretarka Belloni sta med ostalimi temami največ pozornost namenila prihodnosti EU in institucionalnim vprašanjem, povezanimi s prihodnjimi volitvami v Evropski parlament in oblikovanjem nove Komisije. Obravnavala sta tudi vprašanja Zahodnega Balkana in širitve EU, kjer sta poudarila tako pomen konkretne evropske perspektive za države v regiji kot tudi kredibilnost širitvenega procesa z izpolnjevanjem pogojev za članstvo. Govorila sta tudi o aktualnem stanju glede migracijskih tokov ter o razmerah v Libiji.

V okviru konzultacij sta sogovornika izmenjala ratifikacijski listini Sporazuma o sodelovanju v kulturi in izobraževanju, ki bo stopil v veljavo 29. aprila 2018. Sporazum spodbuja sodelovanje na področjih kulture, izobraževanja, založništva, tiska in raziskav ter ureja pomembna vprašanja dvostranskega sodelovanja, kot so vzajemno priznavanje diplom, štipendije za študij in raziskave, spodbujanje učenja in poučevanja jezika in podobno.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

V nedeljo vsi na volišča!

Poziv SKGZ in SSO

Nedeljske parlamentarne volitve predstavljajo pomembno priložnost, da udejanjimo našo državljansko pravico in obenem dolžnost, saj smo vsi soodgovorni za bodočnost države. Demokracija je izredna pridobitev, za katero so se borili in tudi žrtvovali svoja življenja številni Italijani in Slovenci, zato da sleherni državljan lahko odloča sam za svojo prihodnost. Danes prihajajo v ospredje utrujenost, oddaljenost od politike in apatija, kar volilce oddaljuje od volišč.  Odreči se demokratični volilni pravici in s tem prepustiti drugim odločitev, kdo in kako bo za naslednje petletje vodil Italijo, ni državljanska drža. Niti ni res, da so vsi enaki: obstajajo stranke in kandidati, ki si zaslužijo večjo pozornost naše narodne skupnosti.

SKGZ in SSO sta mnenja, da so volitve eden najpomembnejših trenutkov prave demokracije, ki ga ne gre zatajiti in zamuditi. To velja posebej v trenutku, ko se na politični sceni predstavljajo sile z jasnimi rasističnimi in postfašističnmi vsebinami. Vse to nas globoko zaskrblja in toliko bolj prepričuje, da se moramo vsi v največjem možnem številu udeležiti nedeljskih volitev in med številnimi političnimi opcijami poiskati tiste, ki so naši slovenski narodni skupnosti najbliže tudi glede pozornosti do manjšinskih pravic.

Samo tako se bomo Slovenci v Italiji lahko še naprej razvijali kot pomemben in priznan segment tega večjezičnega prostora, v katerem morata naš jezik in naša prisotnost imeti enako dostojanstvo in iste razvojne priložnosti. In le tako bodo odnosi do sosednje Slovenije še naprej plodni in prodorni, kot so bili še posebno v teh zadnjih letih.

Spoštovane volilke in dragi volilci,

poslužimo se dvojezične volilne izkaznice, ki jo lahko dvignemo na vseh občinskih uradih zaščitnega območja, kjer je naša skupnost prisotna! Pojdimo množično na volišča in ne dopustimo, da drugi odločajo o nas, ampak sami sooblikujmo našo prihodnost!

 

Rudi Pavšič, predsednik SKGZ

Walter Bandelj, predsednik SSO

Mladika: V Fokusu o ženski literarni ustvarjalnosti in pojmu izvendržavnosti

Tržaška revija Mladika je vstopila v 62. leto izhajanja. Prva številka z letnico 2018 ponuja različna branja in poglobitve. V Fokusu je daljši prispevek univerzitetnega profesorja, publicista in rusista Ivana Verča z naslovom »Kaj pa vnukinje lepe Vide?« V svojem eseju razmišlja o pojmih izvendržavnosti in znotrajdržavnosti pri dojemanju sveta Slovence v Italiji, ki ju je v eno izmed prejšjih številk Mladike uvedel Andrej Lokar. Ivan Verč ugotavlja, da je ta ločnica nastala veliko pred osamosvojitvijo Slovenije in da so se ti kulturni modeli, s katerimi se »Slovenci v Italiji zgodovinsko soočamo in se v njih različno prepoznavamo, ukoreninili veliko pred nastankom samostojne države Slovenije. Že celo stoletje smo izvendržavni.« V svojem eseju Verč omenja tudi zbornik Ženska literarna ustvarjalnost na Primorskem (ur. Marija Pirjevec, izdala Mladika 2017) ter opozarja, da je za ustvarjalke, ki živijo ob meji in za njo, identiteta gibčna kategorija. V razčlenjenem eseju se avtor loteva še vprašanja sebstva, jezika, odnosa do drugega, vzrokov ženskega nepriznavanja in nepriznavanja ustvarjalne misli v javnem življenju.

V rubriki o krščanskem življenu se objavlja zanimivo besedilo izpod peresa Tomaža Simčiča z naslovom »Je papež Frančišek heretik?« Avtor članka piše, da so običajno herezije obsojali in heretike izobčili papeži, bolj neverjetno pa se sliši, da naj bi bil heretik sam papež. V članku Simčič poudari, da je apostolska spodbuda papeža Frančiška prelomma, ne zato, ker bi spreminjala normo, ampak ker od normativne obravnave pomakne težišče v smer duhovnega pristopa – in brez upoštevanja duhovnih temeljev se to zlahka zamenja s popustljivostjo.

V rubriki Obletnica je objavljen drugi del zapisa »Goršetova primoska leta«, ki sovpada s 120-letnico kiparjevega rojstva. Avtor članka je Ivo Jevnikar.

V rubriki Ekologija je govor o zeleni ekonomiji, katero bo v prihodnje podprla tudi Svetovna banka. Pozitivne izkušnje s tovrstno ekonomijo, ki vlaga v alternetivne energetske vire, imajo na Norveškem.

Rubriki Antena z novicami iz zamejstva in zdomstva sledijo literarni prispevki: objavljena je zgodba Eda Rodoška »Pradavni navdih«, ki je bila priporočena na 44. literarnem natečaju revije Mladika, in pričevanjski zapis tržaške zdomske Slovenke Mirelle Urdih Merkù o življenju v Nemčiji.

Revija ima prilogo Rast z raznovrstnimi prispevki in bogato grafično podobo. Avtorica uvodnika jadralka Giorgia Sinigoi piše o pomenu športa za mlade. Sledi intervju, ki ga je pripravil Jernej Šček, prav z jadralkama Giorgio Sinigoi in Saro Zuppin, ki sta se konec prejšnjege leta udeležili svetovnega jadralnega prvenstva v Avstraliji. Martina Sosič poroča o pestrem programu delovanja Slovenskega kulturnega kluba in MOSP-a, v katerega sodi dobrodelna božična akcija SKK in obisk izvedenke na področju kulture oblačenja Lee Pisani. Mladinski list objavlja pogovor, ki sta ga pripravili Denise Frandolic in Ilaria Vitturelli z dijakinjo 4. lenika tržaškega liceja Prešeren Ines Lakovic, ki se je udeležila šolske izmenjave v Sankt Peterburgu. Ob kratkem intervjuju z Mojco Petaros je objavljen njen literarni prispevek »Slišal sem; kriknil je list, ko da so mu prebodli srce«, ki je prejel prvo nagrado na literarnem natečaju SKK-MOSP 2017. V listu so objavljeni tudi zimski fotografski utrinki sodelavcev Rasti.

O sekciji na konservatoriju Tartini in večjezičnosti v Kanalski dolini

Manjšinsko omizje za šolsko problematiko postaja vse bolj nujno sredstvo za celovito in primerno reševanje vrste odprtih vprašanj in za bodoče načrtovanje pobud na področju šolstva in izobraževanja. V naši skupnosti je več subjektov, ki se posredno in neposredno ukvarjajo s temi problemi, ti pa so premalo povezani med seboj. Za vsako jezikovno skupnost sta jezik in šola tesno povezana, zato je treba te probleme nujno obravnavati tako s strokovnega kot tudi z družbeno-političnega zornega kota, različne poglede pa spraviti pod skupni imenovalec, ki naj postane kažipot pri izbiri potez za kakovostno rast slovenskega šolstva v Italiji.

Povolilni čas bo priložnost za resno razpravo o nastanku šolskega omizja. To je mnenje predsednikov krovnih organizacij, Rudija Pavšiča za SKGZ in Walterja Bandlja za SSO, ter načelnika Urada za slovenske šole v FJK Igorja Giacominija in predsednice paritetnega odbora Ksenije Dobrila, ki so se v ponedeljek sestali na sedežu Sveta slovenskih organizacij.

Na srečanju so poglobljeno analizirali vprašanje slovenske sekcije na konservatoriju Tartini v Trstu tudi v luči nedavnih srečanj obeh slovenskih glasbenih šol z vodstvom konservatorija. Predsednika krovnih organizacij sta izpostavila vsebino pobud, ki sta jih izpeljala tako v povezavi s šolami kakor tudi na drugih nivojih. Prisotni so ugotovili, da je treba poiskati primerno rešitev v najkrajšem možnem času, saj se problematika vleče že predolgo. Zaradi povedanega bo naslednji teden srečanje tudi s predstavniki obeh glasbenih šol, ki sta izdelali skupen predlog glede slovenske sekcije konservatorija.

V naslednjem tednu se bodo sestali tudi s predstavniki društev Planika in Don Maria Černeta iz Kanalske doline, da skupaj dorečejo postopke za sistemsko in dokončno ureditev večjezičnega šolskega poučevanja v tem predelu videmske pokrajine. Vodja šolskega urada Igor Giacomini je izpostavil različne modele poučevanja slovenščine in drugih jezikov, ki se lahko udejanjijo v teh krajih. Pomembno je, da znotraj naše skupnosti pride do skupnega stališča, ki ga bo potrebno zagovarjati na pristojnih mestih, da se iz zdajšnjega stanje pride na višji in kakovostnejši nivo poučevanja slovenskega jezika.

Predsednika krovnih organizacij, Pavšič in Bandelj, sta na srečanju izpostavila tudi vprašanje elektronskih šolskih dnevnikov v italijanski obliki in se zavzela za skupno in enotno operativno rešitev, ki bo tudi z novo tehnologijo zagotovila vsebine v slovenskem jeziku in za kar bo treba poiskati potrebna finančna sredstva. Vztrajanje (na nekaterih šolah) pri italijanskih šolskih dnevnikih ne bi bilo v sozvočju s samim zaščitnim zakonom in bi v bistvu nižalo niva slovenskega jezika na naših šolah.

Trst, 28. februarja 2018

Vidna slovenščina tudi na novi železniški postaji pri letališču v Ronkah

Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj se je s pismom obrnil na Antonia Marana, predsednika upravnega odbora družbe, ki upravlja letališče v Ronkah in na Eliso Nannetti, deželno ravnateljico družbe Trenitalia in ju opozoril na potrebo, da so tudi na novi železniški postaji pri ronškem letališču, ki jo bodo v kratkem predali namenu, javni napisi v slovenskem jeziku.

V dopisu, ki je bil poslan v vednost tudi deželni predsednici FJK Debori Serracchiani in predsednici paritetnega odbora Kseniji Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj izraža zadovoljstvo za pridobitev nove intermodalne infrastrukutre. Gre namreč za pomembno pridobitev, ki bo za deželno letališče izrednega pomena glede na sodobne p

otniške in turistične potrebe.

Predsednik SSO-ja pa pri opozarja, da se tako letališče kot nova železniška postaja nahajata na področju izvajanja zaščitnega zakona 38/2001 in je torej potrebno, da morajo tudi koncesionariji javnih storitev spoštovati določila v zvezi z uporabo slovenskega jezika v javnosti.