Predsednika SSO in SKGZ pisala predsednikoma Italije in Slovenije

Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj in njegov kolega iz vrst SKGZ Rudi Pavšič sta predsednikoma Italije in Slovenije Sergiu Mattarelli in Borutu Pahorju pisala pismo, v katerem izpostavljata nujno potrebo po ureditvi slovenskega predstavništva v italijanskem parlamentu.

Pismo objavljamo v celoti.

»Spoštovana predsednika,

slovenska narodna skupnost v Italiji je z velikim zadovoljstvom pozdravila izvolitev slovenske senatorke Tatjane Rojc na listi Demokratske stranke. Ta stranka in njene predhodnice so v povojnem času vedno poskrbele, da je predstavnik naše narodne skupnosti sedel v Poslanski zbornici oz. Senatu.

Doslej smo našo prisotnost v italijanskem parlamentu torej zagotovili izključno zaradi naklonjenosti strank levosredinskega loka. Vloga slovenskih predstavnikov v Rimu je bila vedno pomembna, saj so veliko storili v prid naše narodne skupnosti, širše deželne stvarnosti in nenazadnje v podporo povezovanja čezmejnega prostora ter za krepitev dobrosedskih odnosov med Italijo in Slovenijo.

Spoštovana predsednika,

resno naju skrbi, če bomo v prihodnosti lahko še računali na predragoceno slovensko prisotnost v rimskem parlamentu in sva prepričana, da bi si morala naša narodna skupnost po institucionalno-državniški poti zagotoviti mesto tako v Senatu kot tudi v Poslanski zbornici, v spoštovanju specifične norme zaščitnega zakona za slovensko manjšino iz leta 2001. Formulacija samega zakona pa ne zagotavlja zajamčene izvolitve, kot velja za pripadnike nemške manjšine v Gornjem Poadižju ter za Francoze v Dolini Aosta.

Ker obstaja možnost, da bi zdajšnja mandatna doba trajala manj od po zakonu predvidenega časa in da bi medtem v ta volilni zakon lahko vnesli določene spremembe, je pomembno, da bi se upoštevalo tudi možnost večje slovenske parlamentarne gotovosti.

Spoštovana predsednika,

najine poglede glede prisotnosti slovenskih predstavnikov v italijanskem parlamentu in v zvezi z nastankom novega volilnega zakona sva iznesla tudi predsednikoma Senata in Poslanske zbornice. Istočasno pa sva prepričana, da bova lahko računala tudi na Vajino pomoč in naprezanje zato, da bo slovenska narodna skupnost v Italiji še vedno lahko primerno zastopana v Parlamentu.«

 

Trst, 25. maja 2018

Pomembno je še tesnejše povezovanje

Ljubljanski nadškof msgr. Stanislav Zore OFM sprejel deželnega predsednika SSO Walterja Bandlja

 

Danes dopoldne je predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof metropolit msgr. Stanislav Zore OFM sprejel deželnega predsednika Sveta slovenskih organizacij Walterja Bandlja. Pobuda za srečanje je nastala na podlagi čestitk, ki jih je predsednik SSO posredoval nadškofu Zoretu za 25. obletnico ustanovitve samostojne slovenske škofovske konference. Dogodek, ki se je zgodil februarja 1993, je bil takrat izrednega pomena tudi za Slovence v zamejstvu in zdomstvu ter še posebej za slovenske vernike v Furlaniji Julijski krajini.

Po 25. letih je vloga Slovenske škofovske konference v odnosu do Slovencev v zamejstvu še vedno aktualna in temeljnega pomena. V tem smislu se je predsednik SSO tudi zahvalil nadškofu Zoretu za prisotnost na 40. obletnici ustanovitve Sveta slovenskih organizacij. V nadaljevanju sestanka pa se je pogovor dotaknil aktualnih tem, ki zadevajo cerkveno in versko področje ter možnosti sodelovanja z osrednjo slovensko Cerkvijo.

Predsednik SSO Walter Bandelj je nadškofu Zoretu predstavil nenadomestljivo vlogo, ki jo pri ohranjanju slovenskega jezika in zavesti opravljajo duhovniki. To področje bo še posebno pomembno v prihodnjih letih zaradi upada duhovniških poklicev in sekularizacije družbe. Omenjen je bil tudi problem vključevanja slovenščine v cerkvene obrede na Videmskem, pri čemer bodo predstavniki SSO posredovali, da se to vprašanje reši na krajevni ravni.

Nadškof msgr. Stanislav Zore je med pogovorom podčrtal vlogo, ki jo v sklopu Cerkve opravljajo laiki in omenil delovanje katoliških organizacij v Sloveniji. Te predstavljajo širšo skupnost, ki se povezuje v Svet katoliških laikov Slovenije, v katerem je vključenih 36 organizaciji. Koristno bi bilo, če bi se na ravni civilne družbe to povezovanje razširilo tudi v zamejski prostor, kjer je prav tako delovanje laikov zelo bogato in raznoliko ter pri tem vključuje še prizadevanje za slovenski jezik in identiteto.

Srečanje s predsednikom Slovenske škofovske konference nadškofom Stanislavom Zoretom se je zaključilo z mislijo na ustanovitev te pomembne cerkvene ustanove, ki je od vsega začetka bila vedno blizu Slovencev v zamejstvu in zdomstvu. Slovesna maša za domovino in v spomin na 25. obletnico ustanovitve SŠK bo v četrtek, 21. junija, ob 18. uri v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja.

Trst, 21. maj 2018

Nedopustno je prepovedati slovenščino med cerkvenimi obredi

Svet slovenskih organizacij izraža veliko zaskrbljenost nad tem, da je prišlo do prepovedi uporabe slovenskega jezika ob priliki podelitve zakramenta prvega obhajila v župnijski cerkvi v Špetru. Še posebno zaskrbljujoča je tudi okoliščina, da so bili deli obreda v drugih jezikih, kar je seveda lepo in prav, pri tem pa se je prezrlo avtohtoni slovenski jezik, za katerega so nekateri starši prvoobhajencev tudi zaprosili. Obenem se SSO zahvaljuje pogmnemu in prepričanemu posegu gospe Giulie Strazzolini, ki se je javno zavzela v korist slovenščine. Popolnoma skregana z realnostjo je namreč utemeljitev izključitve, da se v Špetru in Benečiji ne govori slovenščine.

Svet slovenskih organizacij ocenjuje, da je to dejanje nesprejemljivo in skregano z današnjo realnostjo, ki je usmerjena v priznanje in ovrednotenje avtohtone prisotnosti Slovencev v Benečiji. To bi moralo biti še posebno prisotno v sklopu Cerkve. V ta namen bo vodstvo krovne organizacije v naslednjih dneh poseglo pri vseh krajevnih cerkvenih predstavnikih, da takih primerov izključevanja slovenščine ne bo več.

Svet slovenskih organizacij zaupa v videmskega škofa in špeterskega župnika, da bo prišlo do takojšnje pozitivne rešitve, ki bo slovenskemu jeziku priznalo mesto, ki mu pripada na področju, kjer na Videmskem živi slovenska narodna skupnost. Vsem nam namreč ne bo koristilo, če bi ta neljubi dogodek presegel okvire krajevne Cerkve.

Videm, 17. maj 2018

 

Mladika

 • Ul. Gaetano Donizetti, 3
 • 34133 Trst
 • Telefon: +39 040 3480818
 • E.mail: redakcija@mladika.com
 • www.mladika.com

Dom

 • Kulturno verski list
 • Ul. Borgo San Domenico n. 78 – C.P. n. 85
 • 33043 – Čedad (UD)
 • Telefon in Fax: +39 0432 701455
 • e.mail: info@dom.it
 • www.dom.it

V samostojnem političnem nastopanju je prihodnost

Samo s samostojnim političnim nastopanjem si lahko slovenska narodna skupnost zagotovi tisto politično težo, ki ji pripada zaradi zgodovinske prisotnosti na deželnem teritoriju in zaradi statutarne posebnosti, ki jo uživa Dežela FJK. Nastopanje slovenskih kandidatov na italijanskih listah je v preteklem obdobju sicer obrodilo pozitivne sadove, vendar je danes pokazalo negativne posledice, v prvi vrsti z dejstvom, da dosedanja levosredinska opcija ni več v stanju zagotoviti predstavništva Slovencem.

Svet slovenskih organizacij kot zgodovinska krovna organizacija Slovencev v Italiji se od vedno opredeljuje za samostojno politično nastopanje. To opredelitev je SSO dosledno podpiral od kar je bil leta 1974 ustanovljen. V tem smislu SSO tudi za te deželne volitve podpira stranko Slovenske skupnosti in vabi vse Slovence, da izrazijo podporo simbolu lipove vejice in njenim kandidatom.

To so bili zaključki srečanja med člani izvršnega odbora SSO in kandidati SSk, ki je potekalo v ponedeljek, 23. aprila v Trstu. Na srečanuju sta bila prisotna deželni predsednik Walter Bandelj in deželni tajnik in dosedanji deželni svetnik SSk Igor Gabrovec ter nekateri kandidati za deželne volitve.

Stranka Slovenska skupnost se predstavlja s svojimi volilnimi listami v vseh petih okrožjih, kar omogoča, da prav vsak Slovenec ima možnost glasovati za slovensko listo. V tem SSk koristi olajšan način izvolitve slovenskega predstavnika, ki ga predvideva deželni volilni zakon in je v tem trenutku edina pravno določilo v tem smislu. Tudi zaradi tega je potrebno podpreti stranko Slovenske skupnosti, ki lahko tako zagotovi slovensko predstavništvo v najvišjem institucionalnem deželnem organu, Deželnem svetu FJK.

ZSŠDI

 • Združenje slovenskih športnih
 • društev v Italiji
 • Ul. Cicerone, 8
 • 34133 Trst (TS)
 • Tel. +39 040 635627
 • trst@zssdi.it
 • www.zssdi.it

ZSKP

 • Zveza slovenske katoliške prosvete
 • Drev.  XX Settembre, 85
 • 34170 Gorica (GO)
 • Tel. +39 0481 538128
 • zskp_gorica@yahoo.it