ZSŠDI

  • Združenje slovenskih športnih društev v Italiji
  • Ulica Cicerone, 8,Trst
  • 34133 Trst (TS)
  • Telefon + 39 040 635627
  • trst@zssdi.it;
  • www.zssdi.it

14. redni občni zbor Sveta slovenskih organizacij

 

Sporočamo, da je sklican 14. redni občni zbor Sveta slovenskih organizacij, ki bo v četrtek, 15. novembra 2018 ob 8. uri v prvem in v petek, 16. novembra 2018 ob 17. uri v drugem sklicu.

Občni zbor bo potekal v dvorani občinskega sveta v Špetru, ulica Alpe Adria 56 s sledečim dnevnim redom:

Prvi del:

30-17.00 Prijava delegatov

Uvodna kulturna točka

Izvolitev predsedsedstva občnega zbora, volilne komisije in predstavitev poteka del

Kulturni program

Poročilo deželnega predsednika SSO

Pozdravi gostov

Podelitev priznanj

Odmor in družabnost

Drugi del (namenjen samo delegatom):

Razprava

Predstavitev liste

Volitve novih organov

Razno

Po statutu je potrebno sporočiti imena delegatov vsaj tri dni pred občnim zborom, in sicer do torka, 13. novembra 2018 do 17. ure na elektornski naslov gorica@ssorg.eu ali osebno na enega od pokrajinskih sedežev SSO. Spominjamo, da na podlagi 6. člena SSOjevega statuta, je posameznik lahko delegat samo ene članice in ima lahko samo eno pooblastilo drugega delegata.

Predsednik SSO

Walter Bandelj

Skupno prizadevanje za razvoj Benečije

Skupno prizadevanje je ključ za razvoj Benečije, da bi beneškim rojakom zagotovili osnovna sredstva za normalno življenje v dolinah pod Matajurjem. Za dosego tega cilja imajo glavno vlogo občine, ki pa potrebujejo sodelovanje ostalih dejavnikov, ki delujejo na področju gospodarstva, politike in civilne družbe. Posebnega pomena je prisotnost slovenskih organizacij, ki z razvejano mrežo društev skrbijo, da se ohranija pomembna kulturna dediščina.

Te so bile sklepne ugotovitve sinočnjega srečanja Izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij in sedmih županov iz Nediških dolin. Sestanek je potekal v prostorih občinske palače v Podutani. Udeležili so se ga Antonio Comugnaro (Podutana), Germano Cendou (Sovodnje), Francesco Romanut (Dreka), Eliana Fabello (Grmek), Camillo Melissa (Podbonesec), Mariano Zufferli (Špeter) in Luca Postregna (Srednje).

Po uvednem pozdravu predsednika SSO Walterja Bandlja, ki se je županom zahvalil za razpoložljivost, je vse prisotne v beneškem narečju pozdravil domači župan Comugnaro. Sledili so posegi ostalih prvih občanov Nediških dolin. Vsi so izpostavili podobna stališča in podčrtali pereč problem izseljevanja. Veliko dela vlagajo v pred kratkim ustanovljen cluster s slovenskimi občinami Zgornjega posočja. Več priložnosti za gospodarski in družbeni razvoj je mogoče ponuditi tudi preko projektov, ki so usmerjeni v razvoj turizma.

Vsi župani so izpostavili pravilnost podobnih srečanj in pomembno vlogo, ki jo lahko ima slovenska organizirana družba pri udejanjanju tako pomembnih razvojnih načrtov. Še posebno je to pomembno, ker je pri tem ključno čezmejno sodelovanje.

S strani Sveta slovenskih organizacij je predsednik Bandelj zagotovil županom, da jim je krovna organizacija ob strani in da lahko računajo na pomoč tudi pri posredovanju z Deželo FJk kot z institucijami Republike Slovenije. Vsi so tudi prejeli vabilo na prihodnji občni zbor SSO, ki bo 16. novembra v Špetru.

Pred sestankom z župani so si člani izvršnega odbora SSO ogledali srednjeveško cerkvico sv. Lucije v Kravarju.

 

SSO se s hvaležnostjo spominja akademika Alojza Rebule

Svet slovenskih organizacij se s hvaležnostjo spominja na pokojnega akademika Alojza Rebulo in mu izraža globoko hvaležnost za vse, kar je naredil za Slovence v Furlaniji Julijski krajini. Posebna zahvala mu gre za njegovo ljubezen do slovenskega jezika, ki jo je kot šolnik prenašal na mlade rodove, za njegovo navezanost na domačo, kraško zemljo in za njegovo zvestobo Kristusu. Bog naj mu bo bogat plačnik, naj počiva v miru.


Sinoči, v torek, 23. oktobra, je umrl pisatelj Alojz Rebula. Bil je eden največjih slovenskih pisateljev, prepričan kristjan in član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, prejemnik več nagrad, predvsem pa klasični filolog, imeniten profesor in prevajalec Svetega pisma.
Sinoči je umrl pisatelj Alojz Rebula.

Rodil se je 21. julija leta 1924 v Šempolaju na Krasu v kmečko-železničarski družini. Obiskoval je italijanske šole, slovenščine se je učil kot tujega jezika. V letih med 1936 in 1940 je obiskoval klasično gimnazijo v Gorici in jo od 1940 do 1944 nadaljeval v Vidmu, kjer je tudimaturiral. Leta 1949 je diplomiral iz klasične filologije na Univerzi v Ljubljani. Študij je leta 1960 končal v Rimu, kjer je doktoriral z disertacijo o slovenskih prevodih Božanske komedije. Po vrnitvi v Trst je poučeval na nižji gimnaziji, od leta 1953 pa na klasičnem liceju. Poleg pisateljevanja je bil ves čas kulturno in družbeno dejaven, bil je sourednik revij Sidro in Tokovi.  Do upokojitve je stanoval v Opčinah, zadnja leta pa večinoma prebival v Loki pri Zidanem Mostu. Poročen je bil s pisateljico Zoro Tavčar.  Leta 1993 je bil izvoljen za dopisnega, 2009 pa za rednega člana SAZU (Slovenske akademije znanosti in umetnosti) v razredu za umetnosti.

Njegov književni opus je izjemno bogat, za enega najboljših romanov na Slovenskem pa velja njegov roman V Sibilinem vetru. Leta 1995 je prejel Prešernovo nagrado za književni opus.

Alojza Rebule ni potrebno posebej predstavljati našim bralkam in bralcem, saj je bil stalno prisoten v našem tedniku, veljal je za enega najboljših slovenskih pisateljev, bil je pa tudi izjemno aktiven kristjan.

Pisatelj si je želel biti pokopan v v družinskem krogu Zidanem mostu, kjer je zadnja leta živel, v prihodnjih dneh bo pa znano, kdaj bo maša za njim na Opčinah in seveda žalna seja v Peterlinovi dvorani v Trstu, kjer je dolga leta aktivno sodeloval pri kulturnem življenju Slovencev v Trstu.

Novi Glas, 24.10.2018: https://www.noviglas.eu/umrl-je-akademik-alojz-rebula/

SSO čestital predsedniku bocenske pokrajine Arnu Kompatscherju

Predsednik SSO-ja Walter Bandelj je danes dopoldne čestital predsedniku bocenske pokrajine Arnu Kompatscherju in predsedniku južnotirolske stranke Südtiroler Volks Partei Philippu Achammerju ob volilni zmagi na včerajšnjih pokrajinskih volitvah, ki so potekale v avtonomni pokrajini Bocen.

V pismu je predsednik Bandelj izpostavil pomembnost, da narodne in jezikovne manjšine ohranijo upravljanje lastnega teritorija ter da se jim zagotovi primerno predstavništvo v izvoljenih organih jevne uprave. Obe tematike je namreč stranka SVP od vedno zagovarjala za lastne ljudi v Zgornjem Poadižju kot tudi za ostale narodne in jezikovne manjšine, s katerimi sodeluje. med temi je tudi edina slovenska stranka v Italiji, Slovenska skupnost.

Bandelj je še izrazil upanje, da bo mogče tudi v prihodnosti še naprej sodelovati na področju varstva manjšin, kot je bilo ob priliki evropske državljanske pobuda Minority Safepack.

SSO in SKGZ ustanovili službo za jezikovne pravice Zajezik

Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno-gospodarska zveza sta v sredo, 17. oktobra 2018, predstavili novo službo za jezikovne pravice Zajezik, ki bo namenjena uveljavitvi jezikovnih pravic Slovencev, ki živijo v Furlaniji Julijski krajini. Predstavitev je potekala v prostorih Tržaškega knjižnega srediča v Trstu.

Službo Zajezik sta na začetku predstavila oba predsednika SSO in SKGZ Walter Bandelj in Rudi Pavšič, ki sta podčrtala, da gre za pomemben dosežek, za katerega si je naša narodna skupnost prizadevala že pred leti. Pravna osnova, na kateri bo služba Zajezik delovala je zaščitni zakon 38/2001, okvirna konvencija Sveta Evrope iz leta 1995 in ostala državna ter mednarodna zaščitna zakonodaja.

S tehničnega vidika sta delovanje službe Zajezik predstavila Livio Semolič in Julijan Čavdek, ki bosta konkretno urejevala ter vodila dejavnosti. Služba Zajezik se bo tudi posluževala skupine izvedencev, v katero sta bila vključena odvetnika Marko Jarc in Saša Primosig. Članice te skupine bo tudi predsednica Paritetnega odbora Ksenija Dobrila.

Prva naloga službe Zajezik je promocijka kampanja za uveljavljanje jezikovnih pravic s strani pripadnikov slovenske narodne skupnosti v FJk. V ta namen se bo ozaveščanje nadaljevalo v prihodnjih tednih tako da bo čimveč informativnega gradiva prišlo v slovenska društva, šole in tudi v prostore javnih ustanov v občinah, kjer se izvaja zaščitni zakon 38/2001.

Poslanec dr. Felice Žiža sprejel delegacijo SSO

Novoizvoljeni poslanec italijanske narodne skupnosti v Sloveniji, dr. Felice Žiža, je včeraj dopoldne sprejel delegacijo Sveta slovenskih organizacij. Seja, ki se je odvijala na sedežu Samoupravne obalne skupnosti italijanske narodnosti v Kopru, je imela kot glavni namen medsebojno spoznanje. Na italijanski strani sta bila prisotna tudi predsednik Samoupravne skupnosti Alberto Scheriani in tajnik Andrea Bartole. Delegacijo SSO-ja je vodil deželni predsednik Walter Bandelj, z njim so bili vodja evropskih projektov Ivo Corva ter sodelavca Julijan Čavdek in Stefania Beretta.

Odnosi med italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji in slovensko narodno skupnostjo v Italiji so temeljni pogoj za dobre sosedske odnose med državama in pomemben dejavnik razvoja teritorija. To je v zadnjih letih dokazalo plodno sodelovanje med italijansko in slovensko manjšino na tem obmejnem področju, ki je obrodilo številne pridobitve na ravni kulture, gospodarstva in šolstva. Te je potrebno še nadgraditi preko projektov, ki se uspešno razvijajo s črpanjem evropskih sredstev.

 

Sodelovanje dveh narodnih skupnosti je tudi temeljnega pomena za boljše institucionalne in politične odnose na državni ter krajevni ravni, še posebno kar se tiče razpoznavnosti vloge predstavnikov obeh narodnih skupnosti. Glede tega so predstavniki italijanske narodne skupnosti predstavili, kako je na državni in lokalni ravni organizirano njihovo predstavništvo v izvoljenih organih, ki temelji na ustavnem in zakonskem zagotovljenem zastopstvu.

Srečanje se je zaključilo z obojestransko obljubo po nadaljevanju sodelovanja. Predsednik Walter Bandelj je tako poslanca Žižo kot predsednika Scherianija povabil na občni zbor SSO-ja, ki bo v mesecu novembru.

SSO in SKGZ sta naslovili pismo vladnim predstavnikom v Rimu

Predsednika krovnih organizacij Walter Bandelj, za SSO  in Rudi Pavšič, za SKGZ, sta pisala ministrici za Regionalne zadeve in avtonomije Eriki Stefani, podministru pri notranjem ministrstvu Nicoli Molteniju ter državnemu podtajniku ministrskega sveta, odgovornemu za informiranje in založništvo senatorju Vitu Claudiu Crimiju in prosila za sestanek, da bi jim podrobneje orisala stanje in potrebe slovenske narodne skupnosti v Italiji.

V dopisu Bandelj in Pavšič izpostavljata organiziranost slovenske narodne skupnosti v Italiji »in to v vseh segmentih družbenega življenja: od šolstva in skrbi za slovenski jezik, do kulture, športa, gospodarstva, medijev in drugih dejavnosti, ki predstavljajo steber življenja in dela nad 300 ustanov, organizacij in društev, ki ju predstavljata naši krovni organizaciji.

Veliko si prizadevamo, da bo naš slovenski jezik prepoznaven v javnosti in v stikih z javno upravo, kot je zapisano tudi v samem zaščitnem zakonu. Ravno tako je pomembna neposredna finančna pomoč, ki nam jo država Italija, v okviru zaščitnega zakona, namenja tako za našo bogato organizacijsko stvarnost kot za uveljavljanje slovenskega jezika v javnosti.«

Senatorju Vitu Claudiu Crimiju, odgovornemu za založništvo, sta še posebno poudarila, kako velika »važnost naj gre tiskanim medijem, ki odigravajo temeljno vlogo pri promociji slovenske kulture in jezika. S svojo nenadomestljivo informativno vlogo ohranjajo živo socialno tkivo, ki je v primeru manjšine še posebej občutljivo in kateremu moramo izkazovati največjo pozornost. Zato so finančna sredstva za tiskane medije slovenske narodne skupnosti temeljna predpostavka za ohranitev slovenske manjšine v Italiji.«

Predsednika Bandelj in Pavšič pa sta podministru Molteniju izpostavila vprašanje manjšinskega omizja z željo, da bi na srečanju v Rimu obravnavali tudi teme za prvo srečanje institucionalnega omizja za slovensko narodno skupnost pri notranjem ministrstvu.

Trst, 2. oktobra 2018

SSO podpira peticijo v podporo dr. Tadeju Strehovcu

Svet slovenskih organizacij podpira peticijo za svobodo izražanja duhovnika dr. Tadeja Strehovca, katere pobudnik je Koordinacija »Mi ne sodimo, mi pomagamo!«.
Svet slovenskih organizacij smatra neprimerno, da se mu grozi z dvema letoma zapora, ker se pogumno zavzema za človekove pravice vseh ljudi, tudi nerojenih otrok.

V tem smislu poziva:

Za takojšnjo ustavitev protiustavnega in krivičnega sodnega procesa proti dr. Tadeju Strehovcu, ki ga hoče Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zapreti za dve leti, zaradi njegovega zavzemanja za pravice vseh ljudi, tudi nerojenih otrok.
Za pravico kristjanov, da smejo javno moliti po svojih namenih (tudi za nerojene otroke) in izražati stališča v skladu s svojo vero, vrednotami in prepričanjem.
Proti preganjanju, diskriminiranju, žaljenju in šikaniranju kristjanov v Sloveniji in po svetu, samo zato ker želijo živeti in delovati v skladu s svojo vero.
Država ima dolžnost, da zaščiti nerojene in rojene otroke pred vsemi oblikami nasilja.
Državljanke in državljani imamo pravico svobodno povedati svoje mnenje ter se zavzemati za svoje vrednote brez strahu, da bomo preganjani! Ne dovolimo, da nam sodstvo na sodnem procesu proti dr. Tadeju Strehovcu protiustavno odvzame svobodo izražanja.
Peticijo lahko dobite na spletni strani http://24kul.si/podpisite-peticijo-v-podporo-dr-tadeju-strehovcu , od koder jo lahko natisnete, podpišete in ponudite v podpis svojim bližnjim tudi v papirni obliki ter pošljete na naslov: Koordinacija “Mi ne sodimo, mi pomagamo!” v podporo dr. Tadeju Strehovcu, Tržaška 85, 1000 Ljubljana.

Na tečaju DevelopMENT o organiziranosti civilne družbe

Predsednik SSO Walter Bandelj je na tečaju DevelopMENT spregovoril o organiziranosti slovenske narodne skupnosti v FJk.

Izobraževanje DevelopMENT je del projekta “Zastavimo skupne moči za skupne cilje”, ki je posvečen spominu na vsestransko aktivnega Mirka Špacapana (nosilec

 

projekta: Krožek Anton Gregorčič, Gorica) ob podpori Dežele Furlanije Julijske krajine. Usposabljanje se je rodilo iz želje in potrebe več mladinskih društev, da izobrazi mlajšo generacijo kulturnih delavcev. K sodelovanju so bili vabljeni mladi od 15. do 25. leta starosti, pripadniki slovenskih društev iz Italije in Avstrije.

Pri organizaciji izobraževanje so sodelovala društva F.B.Sedej iz Števerjana, P.D.Podgora, mladinski odsek M+ Dramske Družine F. B. Sedej iz Števerjana, DMK Devinski mladinski krožek iz Devina, MOSP – Mladi v Odkrivanju Skupnih Poti iz Trsta, Slovenska prosveta iz Trsta, ZSKP – Zveza Slovenske Katoliške Prosvete iz Gorice, Zveza slovenskih kulturnih društev iz Trsta, KKZ iz Celovca in Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.