Podpora zastopnikom narodnih manjšin in avtonomije

Predsednik SSO Walter Bandelj in kandidatka SVP Martina Valentincic

SSO za listo in kandidate SVP ter SSk

Evropske in občinske volitve, ki se bodo odvijale v nedeljo, 26. maja, so zelo pomemben trenutek, ki zadeva v prvi vrsti stvarnost navadnih občanov in občank. Gre za trenutek, ko odločamo o prihodnosti našega krajevnega in evropskega prostora. Ta prostor spada med najbolj razvite predele sveta, in to ne samo na področju gospodarstva, ampak in predvsem na področju visoke ravni demokracije in spoštovanja človekovih pravic, socialnega skrbstva, svobode govora in združevanja. Prav gotovo niso vsa vprašanja rešena in marsikatero stvar je oziroma bo potrebno dopolniti ali spremenit. Priznati pa si moramo, da je vse to nastalo na podlagi dela ljudi, ki so si zastavili za cilj, da našim krajem in Evropi zagotovijo mir, blagostanje in solidarnost. To je še posebno pomembno za vse tiste, ki živijo v sklopu jezikovnih in narodnih manjšin, tako kot mi, ki pripadano slovenski narodni skupnosti v Italiji. V Evropi so prav te jezikovne in narodne skupnosti vse bolj pomembna družbena skupina, ki postopoma pridobiva na vplivu in upoštevanju. To je dokazala tudi evropska državljanska pobuda Minority Safepack, pri kateri smo sodelovali tudi Slovenci v Italiji in je presegla vsa najbolj optimistična pričakovanja.

V tem smislu Svet slovenskih organizacij poziva vse pripadnike naše slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julijski krajini, da se v nedeljo množično udeležijo volitev in da pri tem koristijo dvojezično volilno osebno izkaznico. Kot krovna organizacija naše slovenske stvarnosti pozivamo tudi k podpori liste SVP – Južno Tirolske ljudske strankenjšin, ki je izraz več narodnih manjšin na področju severo-vzhodne Italije. Na listi nastopa tudi slovenska kandidatka Marina Valentincic, ki je svoj obraz in svoj čas dala na razpolago, da smo Slovenci lahko aktivno soudeleženi pri uveljavljanju pravic na evropskem nivoju. Dober volilni rezultat Valentinciceve bo gotovo zelo pomembna popotnica za nosilca liste in sedanjega evropskega poslanca Herberta Dorfmanna, ki bo gotovo potrjen v Evropskem parlamentu in bo tako lahko še naprej predstavnik jezikovnih in narodnih skupnosti, ki živijo v alpskem loku na italijanskem severo-vzhodu.

Na občinski ravni Svet slovenaskih organizacij podpira županske kandidate in kandidate za občinske svet, ki so izraz Slovenske skupnosti, edine samostojne stranke Slovencev v Italiji. Zavedati se moramo, da je samostojno nastopanje prava osebna izkaznica naše narodne skupnosti v odnosu do institucionalnih in političnih predstavnikov.

Tiskovni urad SSO

Za novo konvecijo z radiotelevizijsko hišo RAI

Ksenija Dobrila, Walter Bandelj, podtajnik Vito Crimi in ravnatelj Fabrizio Ferragni

V Rimu se je danes odvijal pomemben sestanek glede prihodnjega delovanja slovenskega programskega in informativnega oddelka na deželnem sedežu državne radiotelevizijske ustanove RAI. Predsednik SSO Walter Bandelj in predsednica SKGZ Ksenija Dobrila sta se srečala z državnim podtajnikom pri predsedstvu vlade Vitom Crimijem in ravnateljem za institucionalne zadeve državne radiotelevizijske hiše RAI Fabriziom Ferragnijem. Tako podtajnik Crimi kot ravnatelj Ferragni sta na pogovor povabila še nekatere njune sodelavce.

Glavna tema sestanka je bila obnova konvecije RAI. Oba predstavnika krovnih organizacij sta sogovornikoma predstavila dokument, ki zaobjema aktualne finančne, tehnične in upravne potrebe za avtonomno delovanje deželnega sedeža RAI za Furlanijo Julijsko krajino. Med temi so najbolj pereče posodobitev oddajnikov, proračunska avtonomija in povišanje števila radijskih ter televizijskih ur v slovenskem jeziku.

Podajnik Crimi in ravnatelj Ferragni sta pozitivno ocenila dokument. Potrebe, ki so v njem nakazane so po njunem mnenju popolnoma upravičene in potrebno jim je ugoditi. V tem smislu bo podoben sestanek sklican še enkrat v mesecu juliju.

Na koncu srečanja je bila še prilika za omembo stanja tednikov Novega glasa in Novega Matajurja ter štirinajstdnevnika Dom, ki imajo status manjšinskih medijev in torej so upravičeni za posebno financiranje. Tudi s tem se je podtajnik Crimi strinjal in obljubil pozitivno rešitev, kot je bilo to urejeno za Primorski dnevnik pred kakšnim mesecem.

V večnost je odšla prof. Lojzka Bratuž

Prof. Lojzka Bratuž

K božjemu Očetu je odšla prof. Lojzka Bratuž, hčerka goriškega mučenca Lojzeta Bratuža in pesnice Ljubke Šorli. Poučevala je na slovenskih šolah in na Univerzi v Vidmu, napisala je več knjig o slovenski književnosti, ljubila je glasbo in cerkveno petje, več let je bila predsednica ZCPZ – Gorica​. Na letošnji Prešernovi proslavi v Čedadu sta ji dve krovni organizaciji SSO in SKGZ podelili priznanje za življensko delo. Sodelovala je tudi pri Svetu slovenskih organizacij in bila predsednica Deželnega sveta SSO.

Prof. Lojzka Bratuž in predsednik SSO Walter Bandelj

Naj ji Bog obilno povrne za vse dobro, kar je naredila in pretrpela za slovenski narod.

https://www.noviglas.eu/danes-ponoci-je-umrla-prof-lojzka-bratuz/

Predstavitev projekta PRIMIS v Benetkah

Na sedežu Dežele Veneto v Benetkah je v četrtek, 28. marca potekala predstavitev strateškega projekta PRIMIS – Večkulturno popotovanje med Slovenijo in Italijo skozi prizmo manjšin.

Projekt temelji na večletnem sodelovanju med slovensko narodno skupnostjo v Italiji in italijansko narodno skupnostjo v Sloveniji, ki je doseglo svoj višek v strateškem projektu JEZIKLINGUA. Nov projekt PRIMIS je nadaljevanje tega sodelovanja, obogaten pa je s prisotnostjo skupnosti Cimbrov, Ladincev in Furlanov. Zasledoval bo krepitev jezikovne kulturne in naravne dediščine avtohtonih skupnosti in bo valoriziral njih edinstveno kulturno bogastvo v turistične namene, saj želi povečati povpraševanje po trajnostnem turizmu na območju Furlanije Julijske krajine, Slovenije in Veneta. Zato so deležniki projekta tako člani avtohtonih skupnosti kot tudi turisti, turistični operaterji, mladi in prebivalci projektnega območja.

Projekt PRIMIS je vreden 2,8 milijona evrov, začel se je januarja letos in se bo zaključil decembra 2021. Vodilni partner je Italijanska unija s sedežem v Kopru, ki bo koordinirala projektne aktivnosti še devetih partnerjev, to so javne uprave in druge institucije in ustanove iz Slovenije, FJK in Veneta. Projekt je predstavil projektni vodja Maurizio Tremul, v okviru slovenske narodne skupnosti v Italiji sta med partnerji krovni organizaciji SSO in SKGZ, ki bosta skupaj delovali v okviru ustanovljenega Ciljnega začasnega združenja PROJEKT ter Slovensko deželno gospodarsko združenje. Ostali partnerji so še: Dežela Veneto, Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti, Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina, RRA Zeleni Kras, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Fondazione Centro Studi Comelico e Sappada in LAS Venezia Orientale.

Poglavitni cilji strateškega projekta PRIMIS so: vzpostavitev 4 multimedijskih središč za širjenje znanja o posebnostih avtohtonih jezikovnih skupnosti, multimedijska platforma, digitalni vodič, izdaja večjezičnih vodnikov za turiste, delavnice za turistične operaterje in društva, turistični slovar in obnova palače Gravisi Buttorai v Kopru. Posebna pozornost bo posvečena promociji avtohtonih narodnih skupnosti z organizacijo različnih kulturnih dogodkov in ovrednotenjem skupnega čezmejnega kulturnega prostora.

Na predstavitvi v Benetkah je odbornica za jezikovne manjšine Dežele Veneto Manuela Lanzarin takole poudarila: »Projekt krepi oprijemljivo in nematerialno kulturno dediščino avtohtonih jezikovnih skupnosti kot dodano vrednost za gospodarski razvoj ter kulturni in trajnostni turizem na ozemljih, kjer se bo izvajal. Spoznavanje posebnosti ozemlja prispeva k temu, da zgodovina postane razumljiva, in to še posebej za mlajše generacije, s krepitvijo lokalnih identitet in utrjevanjem avtonomije.«

Z njo je bil enakih misli tudi predsednik SSO Walter Bandelj, ki je podčrtal, da so avtohtone narodne skupnosti in jezikovne manjšine veliko bogastvo našega teritorija. Potrebno jih je primerno valorizirati in promovirati. Projekt PRIMIS gre prav v to smer in z »nadaljevanjem plodnega sodelovanja med narodnima skupnostma v obeh sosednjih državah bo zagotovo prispeval k večjemu gospodarskemu razvoju in promociji ozemlja«. Tudi predsednica  SKGZ Ksenija Dobrila je pozdravila sodelovanje obeh narodnih skupnosti, podčrtala je, da projekt promovira dediščino z inovativnimi prijemi in si od njega lahko veliko obetamo, saj »bo Primis imel v svojem fokusu promocijo tako snovne kot nesnovne dediščine«.

Sodelovanje podpira tudi Slovenija, ki jo je v Benetkah predstavljal sekretar USZS Robert Kojc: »Pomembno je, da se poznamo, razumemo drugega, tudi z vidika zgodovine in kulture. To so mostovi, ki jih gradimo in nas lahko združujejo, to je evropski duh, v katerem živimo. Slovenska in italijanska manjšina sta pomembna člena v tem dojemanju in gradnji prihodnosti, ki mora biti skupna.« Programi čezmejnega sodelovanja so pomemben dejavnik pri utrjevanju evropske kohezije in ustvarjanju novih mrež med inštitucijami različnih evropskih držav. Pomembno in lepo je, da so manjšine vpete v te procese, ki gradijo bodočnost evropskega kontinenta v duhu kulturne rasti, sodelovanja in gospodarskega napredka.

Avtor: LC
Vir: Novi glas, 4. april 2019

V polnosti je sprejel raznolikost goriških vernikov

Predsednik SSO Walter Bandelj izrazil sožalje ob smrti upokojenega goriškega nadškofa Dina De Antonija

V petek je deželni predsednik SSO Walter Bandelj naslovil na goriškega nadškofa msgr-ja Carla Redaellija pisna sožalja ob smrti upokojenega nadškofa Dina De Antonija. “V imenu Sveta slovenskih organizacij in v mojem osebnem imenu Vam izražam občuteno sožalje ob odhodu msgr. Dina De Antonija, upokojenega goriškega nadškofa. Kljub bolečini, ki nam jo povzroča njegova izguba, verujemo, da ga je nebeški Oče, katermu je msgr. De Antoni posvetil lastno življenje in delo, sprejel z neizmerno ljubeznijo, katere je samo On sposoben in katere umrli in vstali Kristus predstavlja najbolj svetlo pričevanje” je zapisal predsednik Bandelj.

Walter Bandelj, Drago Štoka, msgr Dino De Antoni (vir: Novi Glas)

Dodal je tudi, da se Slovenci na Goriškem “želimo še naprej spominjati na nadškofa Dina kot pastirja, ki je sprejel to goriško čredo v polnosti njenih različnih kultur, jezikov in narodnosti, od katerih goriška Cerkev črpa lastno identiteto.”

Predsednik SSO je pismo nadškofu Redaelliju zaključil s prepričanjem, da bosta slovenskim vernikom na Goriškem ostali “dragoceni pozornost in spoštovanje, s katerima je znal voditi slovenske vernike. Naj počiva v božjem miru!

Odprta vprašanja so bila vzeta na znanje

Podtajnik Stefano Buffagni obljubil posredovanje.

Rudi Pavšič, Walter Bandelj, Ksenija Dobrila – arhivska slika

Predsednika SSO in SKGZ ter predsednica Paritetnega odbora so se v Rimu srečali s podtajnikom Stefanom Buffagnijem na ministrstvu za deželne zadeve in avtonomije. Walter Bandelj (SSO), Rudi Pavšič (SKGZ) in Ksenija Dobrila (Paritetni odbor) so vladnemu predstavniku predstavili vrsto vprašanj, ki zadevajo slovensko narodno skupnost v FJk in potrebo, da bi se končno že sklicalo vladno omizje. Slednje namreč se že dalj časa ni sestalo, med tem pa se je nabralo, kar nekaj vprašanj, za katere bi bilo potrebno dobiti konkretno rešitev.

Predsednik SSO Walter Bandelj je izpostavil vprašanje slovenskega zastopstva v poslanski zbornici in parlamentu in konvecije RAI. Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je podtajnika seznanil s postopkom vračanja Narodnega doma v ul. Filzi in s težavami, ki jih prinaša protikorupcijski zakon. Predsednica Paritetnega odbora Ksenija Dobrila je spodbudila, da bi se o omenjenih in še drugih zadevah čim prej sestalo vladno omizje.

Podtajnik Stefano Buffagni je predsednikoma Bandlju in Pavšiču ter predsednici Dobrilovi zagotovil poglobitev izpostavljenih vprašanj. Glede slovenskega predstavništva v pralamentu pa je obljubil posredovanje pri kolegih, ki sedijo v dveh parlamentarnih zbornicah.

V ospredju vladno omizje, zastopstvo, Narodni dom in konvecija RAI

Predsednika SSO in SKGZ se bosta danes sestala z vladnim podtajnikom Stefanom Buffagnijem.

Viminal, ministrstvo za notranje zadeve v Rimu

Delovanje manjšinskega vladnega omizja, parlamentarno zastopstvo za slovensko narodno skupnost, vprašanje vrnitve Narodnega doma ob stoletnici požiga in obnova konvencije med RAI-em in vlado v zvezi s slovenskim oddelkom deželnega sedeža državne televizije predstavljajo osrednje teme na srečanju na minisrstvu za dežele in avtonomije, ki bo jutri, v torek, v Rimu. S podtajnikom Stefanom Buffagnijem, predstavnikom Gibanja petih zvezd, se bodo pogovarjali predsednika krovnih organizacij, Rudi Pavšič za SKGZ in Walter Bandelj za SSO, in predsednica paritetnega odbora Ksenija Dobrila.

Rimska vlada je pred leti formalizirala dialog s predstavniki slovenske narodne skupnosti z umestitvijo vladnega omizja, ki ga vodi podtajnik na notranjem ministrstvu, ligaš Nicola Molteni. Vladno omizje se je predvsem pod vodstvom podministra Filippa Bubbica sestalo večkrat in obravnavalo vrsto vprašanj, ki so bila prvenstveno vezana na zaščitni zakon. Od umestitve nove vlade marca lani, se vladno omizje (v njem sedita oba predsednika krovnih organizacij in predsednica paritetnega odbora) še ni sestalo.

Ob možnosti, da se bo besedilo ustavnega zakonskega predloga o nižanju števila parlamentarcev v obravnavi v Poslanski zbornici spremenilo, postaja vprašanje slovenske zastopanosti v obeh vejah parlamenta še bolj aktualno. Doslej so predstavniki manjšine izvedli že nekaj pobud v to smer. Srečanje na ministrstvu za dežele želi pospešiti prizadevanja za dosego cilja, ki ga obravnava sam zaščitni zakon.

Glede Narodnega doma v Ul. Filzi gre posebej izpostaviti dogovor, ki sta ga septembra 2017 v Rimu podpisala takratna zunanja ministra Republike Slovenije in Italije. Italijanski zunanji minister Angelino Alfano je kolegu Karlu Erjavcu obljubil, da bo osrednje kulturno središče vrnjeno naši skupnosti leta 2020 ob stoletnici njegovega požiga.

Konvencijo med vlado in RAI-em so v zadnjih letih podaljšali že petkrat. Potrebno je določiti vsebine nove konvencije, ki upošteva pričakovanja slovenske narodne skupnosti. Ta gredo v smer večje avtonomije, tako finančne kot programske, kar je že veljalo pred letom 2013, in tudi, kar zadeva figuro vodilnega v kadrovski strukturi programskega oddelka.

Trst, 4. marca 2019

Predstavitev brošure Mi, Slovenci v Italiji v senatu

Predstavitev brošure Mi, Slovenci v Italiji v Senatu.

V četrtek, 28. februarja 2019, je v dvorani posvečeni padlim vojakom v Nassiriji v palači Madama potekala predstavitev brošure Mi, Slovenci v Italiji. Na predstavitvi so sodelovali senatorka Tatjana Rojc, ki je tudi koordinirala posege, senator Gianclaudio Bressa ter predsednika krovnih organizacij Walter Bandelj (SSO) in Rudi Pavšič (SKGZ).

Govorniki, ki so predstavili brošuro Mi, Slovenci v Italiji so podčrtali pomembnost te izdaje in se osredotočili na aktualna vprašanja v zvezi s slovensko narodno skupnostjo v Italiji. V ospredju je bilo slovensko predstavništvo v rimskem parlamentu, ki ga omenja zaščitni zakon 38/2001 v členu 26. Odgovora na to vprašanje še ni in omenjeni člen ostaja še vedno neizpolnjen. Politične razmere pa so se v tem času tako spremenile, da je izvolitev slovenskega predstavnika v parlament že skoraj nemogoča.

Med predstavitvijo so posegli še slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Tomaž Kunstelj, pooblaščena ministrica Mojca Nemec van Gorp in predsednik združenja manjšin v Italiji Domenico Morelli. Prisotni so bili tudi nekateri senatorji.

Pred predstavitvijo brošure Mi, Slovenci v Italiji, je predsednika Walterja Bandlja (SSO) in Rudija Pavšiča (SKGZ) sprejela predsednica senatne zbornice Marija Elisabetta Alberti Casellati. Srečanje, ki je potekalo v zelo vljudnih in odprtih tonih, je bilo osredotočeno na iskanje rešitve za slovensko zastopstvo v rimskem parlamentu.

Lettera delle organizzazioni SSO ed SKGZ al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Dopo le allarmanti dichiarazioni date da alcuni rappresentanti politici
europei ed italiani durante la cerimonia commemorativa presso il monumento nazionale di Basovizza (TS), i presidenti delle due organizzazioni apicali della minoranza slovena del Friuli Venezia Giulia Walter Bandelj (SSO) e Rudi Pavšič (SKGZ) hanno scritto al presidente della Repubblica Sergio Mattarelli una nota che pubblichiamo per intero.

Egregio Signor Presidente,

ci rivolgiamo a Lei a nome della comunità slovena in Italia per esprimere il nostro stupore e profonda preoccupazione in merito al tenore delle parole espresse durante la ricorrenza del Giorno del Ricordo.

Mai come questa volta i contenuti delle orazioni ufficiali tenute dalle massime autorità locali e nazionali sono state connotate da un approccio unidirezionale, senza un minimo accenno a quella complessità citata anche nell’ art. 1 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 con la quale venne giustamente istituita tale ricorrenza e dove,  oltre a  “riconoscere il 10 febbraio quale »Giorno del Ricordo« al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra”, sicuramente non a caso viene citata anche “la  più complessa vicenda del confine orientale“. E proprio di questa complessa vicenda non vi è stata traccia nei molteplici interventi ufficiali, nei quali si è preferito, con frasi a effetto, additare un unico colpevole del prima e del dopo e dimenticare le atrocità del fascismo.

Tale approccio va in una direzione completamente opposta a quella delineata dallo storico incontro dei tre Presidenti della Repubblica Italiana, della Slovenia e della Croazia in occasione del concerto della pace di Trieste nel luglio 2010, quando una presa di coscienza comune sulle tragedie subite dalle popolazioni di queste terre sancì ciò che doveva diventare il patrimonio comune di tutti noi: mai più guerre né violenze, ma rispetto reciproco nella diversità, rispetto delle tragedie e rispetto della verità storica, che non va manipolata e sulla quale non ci devono essere speculazioni di natura politica di alcun genere.

In tal senso vorremmo ricordare il preziosissimo lavoro svolto dalla Commissione mista storico-culturale italo-slovena istituita nel 1993 tra i Ministri degli Affari Esteri d’Italia e Slovenia, con la finalità di effettuare una globale ricerca e disamina di tutti gli aspetti rilevanti nella storia delle relazioni politiche e culturali bilaterali.

La Commissione sopra indicata, composta da un Copresidente e sei membri per ciascuna delle due parti, si poneva l’obiettivo di produrre un rapporto finale da sottoporre ai due Governi. Ricordiamo solo i nomi dei componenti per parte italiana: il Prof. Sergio Bartole (Copresidente), il Prof. Fulvio Tomizza, il Sen. Lucio Toth, il Prof. Fulvio Salimbeni, il Prof. Elio Apih, la Prof.ssa Paola Pagnini, il Prof. Angelo Ara ed in seguito anche il Prof. Giorgio Conetti, la prof. Marina Cattaruzza, e il prof. Raoul Pupo, tutti nomi di prim’ordine e al di sopra di qualsiasi sospetto o dubbio relativo all’ imparzialità di giudizio.

Ebbene, proprio il difficile e impegnativo lavoro svolto per molti anni da questi storici dovrebbe costituire la base per qualsiasi considerazione e intervento sulle molteplici tragedie di queste terre, compreso il dramma dell’esodo e delle foibe che non deve essere in alcun modo dimenticato nè sminuito e tantomeno strumentalizzato.

La comunità slovena del Fvg ha da molti anni intrapreso un percorso di collaborazione con l’associazione degli esuli ANVGD partendo da quello che è il rispetto reciproco per i torti e le violenze subite da una parte e dall’altra. E proprio questo rispetto ha fatto sì che lo spirito di convivenza interetnica e la collaborazione transfrontaliera siano divenuti patrimonio di tutti noi, riportando un clima di serenità tra le varie anime di questa area plurale e multiculturale. Tanto più ciò vale per le due minoranze, quella italiana in Istria e quella slovena in Italia, che rappresentano il collante ideale di queste terre.

Pertanto siamo rimasti colpiti e amareggiati nel sentire delle frasi che ben poco hanno a che fare con la riconciliazione e il rispetto della memoria, anche perché è del tutto risaputo che tra le vittime delle foibe, oltre ai numerosi italiani, c’erano anche diversi sloveni e croati. Auspichiamo quindi una maggiore sensibilità anche in occasioni come questa, per non disperdere il grande lavoro svolto da tutti coloro i quali si sono impegnati per vari decenni nel tentativo di rimarginare le profonde ferite inferte dalla storia alle genti di queste terre di confine.

SSO in SKGZ pisala italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli

V zvezi z zaskrbljujočimi izjavami, ki so bile podane na spominski slovesnosti pri bazovskem šohtu s strani vidnih evropskih in italijanskih politikov, sta predsednika krovnih organizacij Walter Bandelj (SSO) in Rudi Pavšič (SKGZ) pisala italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli.

V nadaljevanju pismo objavljamo v celoti.

Spoštovani gospod predsednik,

v imenu slovenske narodne skupnosti  v Italiji se obračava na Vas, da bi Vam izrazila začudenje in globoko skrb v zvezi s tonom izrečenih besed med proslavljanjem dneva spomina.

Še nikoli ni bila vsebina uradnih nagovorov predstavnikov najvišjih krajevnih in državnih oblasti tako enosmerna, brez najmanjše omembe celotnega dogajanja, ki ga ne naključno navaja 1. člen zakona št. 92 z dne 30. marca 2004, s katerim je bilo praviloma uvedeno to proslavljanje in »določa kot dan spomina 10. februar, zato da se ohranja in obnavlja spomin na tragedije Italijanov in vseh žrtev fojb, izselitev prebivalcev iz rodne Istre, Reke in Dalmacije po drugi svetovni vojni«, kot »najbolj zapletena zadeva vzhodne meje«. Prav o tej zapleteni zadevi ni bilo sledu v številnih uradnih posegih, v katerih se je raje z efektnimi stavki pokazalo s prstom samo na enega krivca tako za predvojna, med in povojna dejanja ter se je zamolčalo sramoto fašizma.

Ta pristop gre v povsem nasprotno smer od tiste, ki so jo začrtali predsedniki treh držav Italije, Slovenije in Hrvaške na zgodovinskem srečanju ob koncertu miru v Trstu julija 2010, ko so se dogovorili, naj postane zavest o tragedijah, ki so jih doživeli prebivalci teh krajev, del skupne dediščine vseh nas: nič več vojn, nasilja, temveč vzajemno spoštovanje raznolikosti, spoštovanje tragedij in spoštovanje zgodovinske resnice, ki je ne bi smeli potvarjati in izkoriščati v politične namene.

V tem smislu bi radi opozorili na zelo dragoceno delo, ki ga je opravila mešana italijansko-slovenska zgodovinsko-kulturna komisija, ki sta jo ustanovili zunanji ministrstvi Republike Italije in Slovenije z namenom, da izvede obsežno raziskavo in prouči dogajanje z vseh pomembnih vidikov v zgodovini kulturnih in političnih bilateralnih odnosov.

Zgoraj omenjena komisija, ki jo je ob sopredsednikih sestavljalo še šest članov za vsako državo, si je zadala kot cilj pripravo končnega poročila za obe vladi. Naj navedemo samo imena italijanskih članov: prof. Sergio Bartole (sopredsednik), prof. Fulvio Tomizza, sen. Lucio Toth, prof. Fulvio Salimbeni, prof. Elio Apih, prof. Paola Pagnini, prof. Angelo Ara, potem še prof. Giorgio Conetti, prof. Marina Cattaruzza in prof. Raoul Pupo. Gre za samo zveneča imena, ki ne dopuščajo sumom ali dvomov v nepristranskost mnenj.

Prav to težko in zahtevno delo, ki so ga dolga leta opravljali tile zgodovinarji, bi moralo biti podlaga za vsakršno mnenje in poseg o številnih tragedijah teh krajev, vključno z dramo eksodusa in fojb, ki nikakor ne sme biti pozabljena, ne zmanjšana, še manj pa izkoriščena.

Slovenska narodna skupnost v Furlaniji Julijske krajini že vrsto let sodeluje z ezulskim združenje ANVGD, izhajajoč iz predpostavke vzajemnega spoštovanja pretrpelih krivic in nasilja vsak na svoji strani. Ravno to spoštovanje je omogočilo, da je duh medetničnega sobivanja in čezmejnega sodelovanja postal dediščina vseh nas, in prevetrilo različne duše tega pluralnega in večkulturnega območja. Toliko bolj velja to za obe manjšini, italijansko v Istri in slovensko v Italiji, ki predstavljata idealno povezavo teh krajev.

Zato so nas prizadele in užalostile besede, ki nimajo veliko opraviti s spravo in spoštovanjem spomina, saj je splošno znano, da med žrtvami fojb niso bili samo Italijani, ampak je bilo tudi več Slovencev in Hrvatov. Zato tudi ob priložnostih, kot je bila ta, pričakujemo večjo občutljivost, zato da se ne izniči pomembno delo vseh tistih, ki so si več desetletij prizadevali zaceliti globoke rane, ki jih je zgodovina povzročila ljudem na teh mejnih območjih.

S spoštovanjem,

Walter BandeljPredsednik SSO

Rudi Pavšič – Predsednik SKGZ

SSO in SKGZ pisala italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli

V zvezi z zaskrbljujočimi izjavami, ki so bile podane na spominski slovesnosti pri bazovskem šohtu s strani vidnih evropskih in italijanskih politikov, sta predsednika krovnih organizacij Walter Bandelj (SSO) in Rudi Pavšič (SKGZ) pisala italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli.

V nadaljevanju pismo objavljamo v celoti.

Spoštovani gospod predsednik,

v imenu slovenske narodne skupnosti  v Italiji se obračava na Vas, da bi Vam izrazila začudenje in globoko skrb v zvezi s tonom izrečenih besed med proslavljanjem dneva spomina.

Še nikoli ni bila vsebina uradnih nagovorov predstavnikov najvišjih krajevnih in državnih oblasti tako enosmerna, brez najmanjše omembe celotnega dogajanja, ki ga ne naključno navaja 1. člen zakona št. 92 z dne 30. marca 2004, s katerim je bilo praviloma uvedeno to proslavljanje in »določa kot dan spomina 10. februar, zato da se ohranja in obnavlja spomin na tragedije Italijanov in vseh žrtev fojb, izselitev prebivalcev iz rodne Istre, Reke in Dalmacije po drugi svetovni vojni«, kot »najbolj zapletena zadeva vzhodne meje«. Prav o tej zapleteni zadevi ni bilo sledu v številnih uradnih posegih, v katerih se je raje z efektnimi stavki pokazalo s prstom samo na enega krivca tako za predvojna, med in povojna dejanja ter se je zamolčalo sramoto fašizma.

Ta pristop gre v povsem nasprotno smer od tiste, ki so jo začrtali predsedniki treh držav Italije, Slovenije in Hrvaške na zgodovinskem srečanju ob koncertu miru v Trstu julija 2010, ko so se dogovorili, naj postane zavest o tragedijah, ki so jih doživeli prebivalci teh krajev, del skupne dediščine vseh nas: nič več vojn, nasilja, temveč vzajemno spoštovanje raznolikosti, spoštovanje tragedij in spoštovanje zgodovinske resnice, ki je ne bi smeli potvarjati in izkoriščati v politične namene.

V tem smislu bi radi opozorili na zelo dragoceno delo, ki ga je opravila mešana italijansko-slovenska zgodovinsko-kulturna komisija, ki sta jo ustanovili zunanji ministrstvi Republike Italije in Slovenije z namenom, da izvede obsežno raziskavo in prouči dogajanje z vseh pomembnih vidikov v zgodovini kulturnih in političnih bilateralnih odnosov.

Zgoraj omenjena komisija, ki jo je ob sopredsednikih sestavljalo še šest članov za vsako državo, si je zadala kot cilj pripravo končnega poročila za obe vladi. Naj navedemo samo imena italijanskih članov: prof. Sergio Bartole (sopredsednik), prof. Fulvio Tomizza, sen. Lucio Toth, prof. Fulvio Salimbeni, prof. Elio Apih, prof. Paola Pagnini, prof. Angelo Ara, potem še prof. Giorgio Conetti, prof. Marina Cattaruzza in prof. Raoul Pupo. Gre za samo zveneča imena, ki ne dopuščajo sumom ali dvomov v nepristranskost mnenj.

Prav to težko in zahtevno delo, ki so ga dolga leta opravljali tile zgodovinarji, bi moralo biti podlaga za vsakršno mnenje in poseg o številnih tragedijah teh krajev, vključno z dramo eksodusa in fojb, ki nikakor ne sme biti pozabljena, ne zmanjšana, še manj pa izkoriščena.

Slovenska narodna skupnost v Furlaniji Julijske krajini že vrsto let sodeluje z ezulskim združenje ANVGD, izhajajoč iz predpostavke vzajemnega spoštovanja pretrpelih krivic in nasilja vsak na svoji strani. Ravno to spoštovanje je omogočilo, da je duh medetničnega sobivanja in čezmejnega sodelovanja postal dediščina vseh nas, in prevetrilo različne duše tega pluralnega in večkulturnega območja. Toliko bolj velja to za obe manjšini, italijansko v Istri in slovensko v Italiji, ki predstavljata idealno povezavo teh krajev.

Zato so nas prizadele in užalostile besede, ki nimajo veliko opraviti s spravo in spoštovanjem spomina, saj je splošno znano, da med žrtvami fojb niso bili samo Italijani, ampak je bilo tudi več Slovencev in Hrvatov. Zato tudi ob priložnostih, kot je bila ta, pričakujemo večjo občutljivost, zato da se ne izniči pomembno delo vseh tistih, ki so si več desetletij prizadevali zaceliti globoke rane, ki jih je zgodovina povzročila ljudem na teh mejnih območjih.

S spoštovanjem,

Walter BandeljPredsednik SSO

Rudi Pavšič – Predsednik SKGZ

SSO in SKGZ pisala predsedniku Dežele FJk v zvezi z zastopstvom v parlamentu

Predsednika dveh krovnih organizacij Walter Bandelj (SSO) in Rudi Pavšič (SKGZ) sta naslovila pismo deželnemu predsedniku Massimilianu Fedrigi, v katerem ga spodbujata naj poseže v korist zajamčenemu zastopstvu. V pismu izražata pričakovanje, da bo predsednik Fedriga z razumevanjem in konkretno pomagal v prizadevanju za dosego zajamčenega mesta slovenskega predstavnika v obeh vejah italijanskega parlamenta.

Predsednika Bandelj in Pavšič v pismu spominjata, da poteka v tem času v senatu razprava o zakonskem predlogu o spremembi 56., 57. in 58. člena italijanske ustave, to je členov, ki zadevajo zmanjšanje števila senatorjev in poslancev, kar bo še bolj otežkočilo nadaljnjo prisotnost slovenskih predstavnikov v rimskem parlamentu. K zakonskemu predlogu so potrebne določene spremembe. O tem so že bili predlagani določeni amandmaji, ki zadevajo zvišanje števila senatorjev in poslancev v deželi FJK, od katerih naj bi bil eden v vsaki veji parlamenta izraz slovenske narodne skupnosti, kot je omenjeno v samem zaščitnem zakonu.

Pri tem opozarjata deželnega predsednika, da se je večkrat izrekel v podporo slovenski prisotnosti v rimskem parlamentu, ne nazadnje med  uradnim obiskom v Ljubljani pri slovenskem zunanjem ministru Miru Cerarju in pri predsedniku države Borutu Pahorju. “Zaradi tega se obračamo do Vas, da v svojstvu predsednika Dežele FJK, ki ima svojo specifičnost tudi zaradi prisotnosti naše narodne skupnosti, postorite potrebne posege v Rimu. Prepričana sva, da bo Vaša intervencija pozitivno vplivala na odločitve pri sprejemanju ustavnega zakonskega predloga”, je že zapisano v pismu SSO in SKGZ.

Skupno pismo krovnih organizacij se zaključuje s prepričanjem, da bo ugodna rešitev in ustavno jamstvo za stabilno prisotnost Slovenca v obeh vejah parlamenta pomenilo nadgradnjo zdajšnjega odnosa države in dežele do naše narodne skupnosti ter obenem okrepilo bilateralne odnose med Slovenijo in Italijo in še posebej z Deželo Furlanijo Julijsko kajino.

V občini Prapotno raste skrb za slovenski jezik

Županja Forti sprejela delegacijo SSO

Uporaba slovenskega jezika, ovrednotenje krajevnih uprav in dvojezični pouk so bile teme, o katerih je včeraj tekla beseda na občini Prapotno. Predsednik Sveta slovenskih organizacij se je namreč srečal s tamkajšnjo županijo Marioclaro Forti in jo seznanil z nameni in delovanjem krovne organizacije, ki vključuje tudi sodelovanje z občinskimi upravami vključenimi v seznam 32 občin, kjer se izvaja zaščitni zakon 38/2001.

Srečanja v občinski hiši v Prapotnem so se udeležili še videmski člani izvršnega odbora SSO Ezio Gosgnach in Luciano Lister ter član nadzornega odbora Michele Coren. Prisotna sta bila tudi odgovorna za videmski in goriški urad SSO Susanna Scuderin in Julijan Čavdek.

Županja Forti je predstavnikom SSO predstavila občino, ki je trenutno sklenila pogodbo za dvojezčno okence z občino Špeter in bo imela nekajkrat na teden na razpolago osebo z znanjem slovenščine. V kratkem bodo po občinskem teritoriju postavili tudi dvojezične table.

Zelo pozitivno gledajo na sodelovanje z občinami s slovenske strani meje, v prvi vrsti s Kanalom in občino Brda, v kateri si prizadevajo za vključitev v seznam Unesco. Pohvale je bil s strani županje deležen štirinajstdnevnik Dom, ki redno poroča o dogajanju v beneških občinah.

Posebno poglavje je bilo šolstvo. Osnovna šola v Prapotnem ima dober vpis, kar je za občinsko upravo izreden uspeh, saj je bila pred leti na robu zaprtja. Učenci se učijo tudi slovenščine, vendar je za županjo Fortijevo premalo ur namenjenih slovenskemu jeziku. V tem smislu je bilo ugotovljeno, da bi bilo potrebno zahtvati izvajanje 12. člena zaščitnega zakona, ki predvideva kurikularno učenje slovenščine na teritoriju, kjer v videmski pokrajini živi slovenska narodna skupnost.

Srečanje se je zaključilo z obojestransko obvezo po tesnejšem sodelovanju.

Tiskovni urad SSO

Kam in kako naprej?

SSO, Gorica / Posvet z dr. Saro Brezigar o stanju naše narodne skupnosti v Italiji.

Jedro slovenske narodne skupnosti v Italiji se nezadržno krči. Katera je najboljša strategija, da ga ohranimo in okrepimo? Da bi subjekti našega kulturnega in družbenega življenja bili kos perečemu izzivu, je Svet slovenskih organizacij priredil 15. januarja v Trgovskem domu v Gorici za svoje članice posvet o stanju slovenske narodne skupnosti v Italiji in potrebah za prihodnost. Dr. Sara Brezigar, priznana strokovnjakinja s področja strateškega upravljanja s človeškimi viri, ki je tudi predsednica Slovenskega raziskovalnega inštituta in sodelavka Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, je ožjemu krogu t. i. “političnih odločevalcev”, ki tako ali drugače sprejemajo odločitve v svojih organizacijah, v odlično zasnovani sintezi predstavila stanje slovenske narodne skupnosti v Italiji na podlagi raziskav, ki jih je opravil Slori v zadnjih 10-15 letih, nato je bila možnost za zanimivo in nadvse aktualno debato.
Po uvodnem pozdravu predsednika SSO Walterja Bandlja je gostja zbrane pozvala, naj razmislijo, kaj želijo doseči v prihodnosti, in poskusijo se ne ukvarjati s preteklostjo. “Večkrat smo v skupnosti v stanju, ko ne vemo, v katero smer bi šli”. To je veliki izziv današnje skupnosti. Soočamo se s problemi, ki niso nujno omejitve, temveč neka navodila, usmeritve. Pomembno je razumeti izzive časa in nato premisliti način, kako bi se morala skupnost preobraziti, da se z njimi lahko uspešno soočimo. Na vprašanje, kdo danes sestavlja slovensko skupnost, so zbrani ugotovili, da pripadnike naše skupnosti oz. njenega “trdega jedra” danes definirajo jezik, identiteta, sodelovanje v življenju skupnosti, šolstvo, narodna pripadnost. V širšem krogu so “manj intenzivni pripadniki naše skupnosti”, ljudje, ki se čutijo Slovence in ne govorijo slovensko; še več je takih, ki govorijo slovensko in se ne čutijo Slovenci, čeprav poznajo naše običaje in način življenja. Nato je še večji krog ljudi, ki se ne počutijo Slovenci in ne govorijo slovensko, so pa nekako povezani z našim življenjem. “Naša skupnost se primarno identificira na osnovi jezika. To je naša primarna identifikacija”. Ko se nam dogaja asimilacija, v bistvu prehajamo iz trdega jedra navzven. “To je nekaj popolnoma normalnega, vse manjšinske skupnosti se soočajo s tem procesom”: zaradi izseljevanja, mešanih zakonov, različnih interesov itd. preprosto izgubljajo svoje pripadnike. Velik problem naše skupnosti je, da procesa asimilacije ne znamo nadomestiti s procesom, ki gre v nasprotno smer, s pridobivanjem pripadnikov skupnosti. Predavateljica je tudi prek konkretnih primerov dokazala, da “identiteta ni nekaj fiksnega, nekaj, kar pridobimo ob rojstvu in nam ostane. Identiteta je nekaj, kar se spreminja v našem življenju, pa tudi iz generacije v generacijo”. Politika, ki jo vodimo kot skupnost, nam lahko omogoča, da ljudi približamo temu našemu jedru ali pa ne. Proces asimilacije je avtomatičen; obratni proces pa je treba zelo skrbno in načrtno gojiti za to, da do njega prihaja. Problemi, ki jih imamo kot skupnost, so v veliki meri odvisni od tega; mimo demografskih problemov je jedro vedno manjše, zunanji pasovi pa so vedno širši. “Pripadnike zunanjih pasov lahko imamo za odpadnike, lahko pa jih tudi gledamo kot potencial, ki se približuje jedru”. Krepiti moramo prav proces, da se ljudje iz zunanjih pasov (lahko tudi pripadniki večinskega naroda) približujejo jedru. Skupnost lahko vzpostavlja pogoje, da bo nekdo (ali njegovi potomci) prišel v jedro; in identiteta se bo avtomatično razvila. Kot skupnost moramo imeti strategije in mehanizme, kako to lahko spodbujamo. “Pot je ta, alternative ni”! Asimilacijo lahko torej zajezimo samo s procesom, ki gre v obratno smer: to storimo tako, da ljudi naučimo slovensko in jih poskusimo vključiti v naše okolje, ki bi seveda moralo spodbujati slovenski jezik. “Če želimo kot skupnost ostati ali se krepiti, si moramo nujno prizadevati za to”. Italijani, ki znajo slovensko, so “naša edina možnost preživetja”, če se bodo približali jedru, v katerem se bodo njihovi otroci morda počutili člani naše skupnosti.
Slika pripadnikov naše skupnosti danes je precej drugačna od tiste izpred 20 let; tudi načini komuniciranja so drugačni: če jih ne obvladamo, določenih oseb ne bomo dosegli. Izzivi slovenske skupnosti v Italiji se danes pojavljajo na področju šolstva, kulturnih, športnih in drugih dejavnosti, medijev, politične participacije, participacije pri upravljanju naše skupnosti, ekonomije, jezika. Gostja je o vsakem nekaj povedala in nakazala več možnih usmeritev oz. koristnih napotkov. Premik nam lahko pomaga narediti primerna jezikovna politika, skupek parametrov, standardov, smernic, ki si jih skupnost postavi glede tega, kaj želi doseči na določenem področju. Jezikovna politika lahko pomaga krepiti vrednost jezika in jedro skupnosti, lahko širi jezikovno skupnost in uveljavlja narodno skupnost v širšem okolju.

Danijel Devetak, Novi glas – Kam in kako naprej?

Razpelo je vredno izpostaviti v javnem prostoru

Svet slovenskih organizacij izraža začudenje nad razpravo in nad sklepom dolinskega občinskega sveta proti izpostavljanju razpela v občinskem svetu v Dolini in v drugih javnih prostorih, kot so npr. šole. SSO tudi obžaluje dejstvo, da se o razpelu še vedno razpravlja na podlagi ideološkega pristopa, ki ni več aktualen. Prav tako vreden obžalovanja je poizkus povezovanja razpela s kraljevimi zakoni iz časa fašističnega režima. Sodobni pristop do glavnega simbola krščanske vere, ki priča o popolnem žrtvovanju Kristusa za odrešenje človeka, bi moral biti povsem drugačen in spoštljiv. Za neverujoče pa je lahko vsekakor simbol bližine, solidarnosti, pomoči šibkejšim, dialoga in sprave.

Svet slovenskih organizacij, ki svoje delovanje naslanja tudi na krščansko vero, smatra, da bi izpostavljanje razpela bilo le v obogatitev javnih prostorov, in to najprej zaradi razlogov, ki so zgoraj navedeni, nato pa tudi zaradi zgodovine same. Ne smemo namreč pozabiti pomembne vloge, ki jo je imela krščanska vera za slovenski jezik in narod od 9. stoletja p.Kr. do današnjih dni. Tega ne smemo pozabiti še posebno Slovenci na Primorskem, ki smo v hudih časih raznarodovanja imeli v katoliških duhovnikih nezamenljivo podporo in pomoč.

Svet slovenskih organizacij v tem smislu poziva, da se tudi v javnih prostorih ovrednoti izpostavljanje razpela, kot simbola pozitivnih družbenih vrednot in naše skupne evropske dediščine.

SLOVENSKA MIKROKAMERA

IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE

V soboto, 16. novembra, se bo v Peterlinovi dvorani v Trstu na ulici Donizetti 3, začel niz izobraževalnih delavnic z naslovom Slovenska mikrokamera. Delavnice prireja društvo Mladi v odkrivanju skupnih poti – MOSP, potekale bodo 4 sobote v novembru in decembru od 14. do 18. ure. Na njih se bodo udeleženci učili javnega nastopanja. vsako soboto bodo pod mentorstvom izkušenih predavateljev spoznali en vidik nastopanja pred kamero. Delavnice so namenjene predvsem mladim.

16. novembra bo delavnico javnega nastopanja vodila Betka Šuhel Mikolič, strokovnjakinja za odnose z javnostmi s 30-letnimi medijskimi in komunikacijskimi izkušnjami, novinarka, trenerka nastopanja v javnosti, radijska in televizijska voditeljica ter moderatorka in organizatorka javnih prireditev.

23. novembra bo dvojna delavnica na temo obleke in ličenja pred kamero. Za to bosta poskrbeli vizažistka Irina Giormani in strokovnjakinja na področju oblačenja Lea Pisani.

30. novembra bo delavnica namenjena uporabi kamere, saj je pomembno, da znamo, tudi kaj se dogaja za kamero. Za to bosta poskrbela Jan Leopoli in Daniel Peteani.

Decembra pa bo še delavnica dikcije in govora, ki jo bo vodila Alida Bevk, predavateljica na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, igralka in voice coach.

Vse delavnice so brezplačne, izbira števila delavnic je poljubna, priporočamo pa cel paket. Potrebna je predhodna prijava na povezavi https://bit.ly/2BWvD6T do četrtka pred vsako delavnico. Naj povemo še, da je projekt nastal na Jesenskem DM+ septembra letos v Žabnicah. Povezavo najdete tudi na Facebook dogodku Slovenska mikrokamera, za vprašanja pa se lahko obrnete na MOSP-ove profile na Facebooku ali Instagramu ali pišete na e-mail mosp.mladi@gmail.com.

Priznanja ob Slovenskem kulturnem prazniku 2020

Krovni organizaciji SSO in SKGZ sporočata, da je odprt termin za predložitev kandidatur za prejem priznanja ob Slovenskem kulturnem prazniku za leto 2020.

Priznanja lahko prejmejo ustvarjalci, poustvarjalci in drugi kulturni ali družbeni delavci, ki so z vrhunskimi, umetniškimi dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno obogatili kulturno zakladnico oziroma so s svojim delom na drugih področjih prispevali k uveljavitvi slovenske identitete, kulture in jezika.

Priznanja lahko prejmejo tudi društva, ustanove ali skupine ustvarjalcev in poustvarjalcev, kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega prispevka.

Kandidature lahko predlagajo organizacije, društva in posamezniki.

Uradni predlog mora vsebovati:

–   življenjepis kandidata, podrobne podatke o delu oziroma opusu predlaganem za priznanje z navedbo objave, razstave ali izvedbe;

–   tehtno utemeljitev predloga z ustrezno dokumentacijo (knjiga, katalog, videoposnetek, …).

Predlogi morajo prispeti na enega izmed dveh deželnih sedežev krovnih organizacij v Trstu.

Rok za vložitev kandidatur zapade 30.11.2019.

SKGZ in SSO bosta imenovali šestčlansko komisijo, ki med prejetimi predlogi izbere uradne kandidature. Izbrane kandidature morata odobriti in dokončno izbrati SKGZ in SSO.

Sklepi komisije, ki jih odobrita obe krovni organizacij SSO in SKGZ so dokončni in nanje se ni mogoče pritožiti.

Podelitev priznanj bo potekala na osrednji proslavi ob Slovenskem kulturnem prazniku februarja 2020.

Trst, 30. oktober 2019

Svet slovenskih organizacij

Slovenska kulturno-gospodarska zveza

48. LITERARNI NATEČAJ REVIJE MLADIKA

Revija MLADIKA – obvešča,  da je rok za oddajo prispevkov na literarni natečaj 31. oktober.

Revija Mladika razpisuje XLVIII. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi v slovenskem jeziku.

Rokopise je treba poslati v dveh čitljivo pretipkanih izvodih (format A4) na naslov MLADIKA, Ulica Donizetti 3, 34133 TRST, do 31. OKTOBRA 2019. Rokopisi morajo biti opremljeni samo z geslom ali šifro. Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti, opremljeni z istim geslom ali šifro. Teksti v prozi naj ne presegajo deset tipkanih strani (oziroma 25.000 znakov), ciklus poezije pa naj predstavlja samo izbor najboljših pesmi (največ deset). Tekste in šifre lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: redakcija@mladika.com. V eni priponki naj bo prispevek s šifro (v primeru več pesmi naj bodo VSE PESMI V ISTI PRIPONKI), v drugi pa osebni podatki.
Mnenje ocenjevalne komisije, ki jo določi odbor Mladike, je dokončno.
Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na bivališče, bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu februarja 2020 – na javni prireditvi in v medijih. Nagrajena dela bodo objavljena v letniku 2020. Objavljena bodo lahko tudi nenagrajena dela, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo.
Papirnatih rokopisov ne vračamo.

Na razpolago so sledeče denarne nagrade:


PROZA
prva nagrada                 500 €
druga nagrada               300 €
tretja nagrada                250 €
 
PESMI
prva nagrada                 300 €
druga nagrada               150 €
tretja nagrada                100 €

Mladika – Ulica Donizetti 3 – 34133 Trst – Italija
Tel. +39 040 3480818 – redakcija@mladika.com

Tudi Češka podpira Minority SafePack

Delegacija FUEN pri češkemu predsedniku vlade Benešu

Delegacija FUEN (Federativne zveze evropskih narodnosti) je 11. oktobra obiskala Prago, glavno mesto Češke republike. Namen delovnega obiska, ki ga je vodil evropski poslanec in predsednik FUEN Loránt Vincze je bil pridobitev podpore češke vlade za pobudo Minority SafePack.

Kot je znano je evropsko državljansko pobudo Minority SafePack podprlo 1.128.385 državljanov EU – vključno s 635 državljani Češke republike. Evropska državljanska pobuda vsebuje 9 predlogov, ki naj bi postali temelj za vzpostavitev celovitega okvira za zaščito manjšin v Evropski uniji.

Na več srečanjih za pridobitev uradne češke podpore za Minority SafePack, so delegacijo FUEN sprejeli:

 • Andrej Babiš – predsednik vlade in predsednik sveta vlade za narodne manjšine.
 • Milena Hrdinková – državna sekretarka za evropske zadeve,
 • Václav Hampl – predsednik odbora senata Češke republike za zadeve EU,
 • Tomáš Czernin – predsednik Komisije za rojake, ki živijo v tujini senata Češke republike,
 • Aleš Chmelař – namestnik zunanjega ministra za evropske zadeve,
 • Petra Smoliková – namestnica ministra za kulturo za zakonodajo, odnose z EU,
 • Andrea Baršová – direktorica oddelka za človekove pravice in zaščito manjšin.

Delegacija FUEN je vsa srečanja ocenila pozitivno, saj si je povsod zagotovila podporo ključnih oblikovalcev politike na področju zaščite manjšin v Češki republiki. „Na Češkem vlada in parlament gojita veliko zanimanje za podporo nacionalnim manjšinam v Evropi, da se ohranijo kulturne in jezikovne raznolikosti. Za pobudo Minority SafePack pa je ključnega pomena, da jo podpre čim več držav članic” so bile besede ​​predsednika FUEN Loránta Vinczeja v zvezi z opravljenimi srečanji.

Delegacijo FUEN so sestavljali voditelji organizacij članic FUEN na Češkem in članske organizacije FUEN, ki zastopajo češke narodne manjšine po vsej Evropski uniji, in sicer:

 • Sabor Vladimir Bilek in Tanja Novotni Golubić, člana Koordinacijskega sveta in predstavnikov češke narodne manjšine na Hrvaškem,
 • Adrian Merka, predsednik Demokratične zveze Čehov in Slovakov v Romuniji,
 • Pavel Doležal, predsednik Češkega združenja na Slovaškem,
 • Tomasz Pustówka, podpredsednik Kongresa Poljakov na Češkem,
 • Martin Dzingel, predsednik Združenja Nemcev na Češkem.

Poleg tega je obisk načrtoval in izvedel svetovalec za politiko FUEN za manjšinski SafePack, Dénes András Nagy, ki je delegacijo pospremil.

https://www.fuen.org/news/single/article/a-meeting-with-the-prime-minister-securing-czech-support-for-minority-safepack/

Minister Česnik na obisku pri Slovencih na Videmskem

Obisk na pokrajinskem sedežu Sveta slovenskih organizacij

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik je bil danes na obisku pri Slovencih na Videmskem. Spremljal ga je generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Vojko Volk. Na pogovorih s predstavniki slovenskih organizacij, ki delujejo na Videmskem sta bila prisotna oba predsednika krovnih organizacij Walter Bandelj (SSO) in Ksenija Dobrila (SKGZ), kot tudi pokrajinski predsednici Anna Wedam (SSO) in Luigia Negro (SKGZ).

Minister Česnik je najprej obiskal dvojezično šolo Pavla Petričiča v Špetru, kjer ga je sprejel novi ravnatelj Davide Clodig. Obiska šole se je udeležil tudi špeterski župan Mariano Zufferli. Sled je ogled uredništev štirinajstdnevnika Doma in tednika Novi Matajur. Na uredništvu Doma sta ministra sprejela glavni urednik Ezio Gosgnach in odgovorni urednik Marino Qualizza, pri Novem Matajurju pa sta visokega gosta pričakala Michele Obit in Rudi Pavšič. Minister in ostali udeleženci so imeli tako možnost iz prve roke videti, kako sta obe uredništvi zelo aktivni tako v tiskanih kot v spletnih medijih.

Na programu obiska je bila tudi Terska dolina. Minister Česnik si je tu ogledal Etnografski muzej v Bardu, kjer so ohranjeni dragoceni zgodovinski predmeti, ki so bili tja prenešeni po potresu leta 1976. Muzej skrbi tudi kulturno popestritev in ohranjanje slovenskega jezika v lokalni skupnosti.

Zaključni del obiska je bil posvečen Kanalski dolini, kjer je minister Česnik obiskal Združenje don Mario Černet in se srečal s predsednico Anno Wedam ter ostalimi člani. Sledilo je srečanje v Slovenskem kulturnem središču Planika, kjer so ministra pričakali Rudi Bartaloth in učitelji glasbe. Pri obeh društvih so ministru in ostalim gostom predstavili številna prizadevanja za ohranjanje slovenskega jezika in kulture.

Prihajajo 19. Primorski kulturni dnevi na Koroškem

V organizaciji Krščanske kulturne zveze iz Celovca, Zveze slovenske Katoliške prosvete in Slovenske prosvete iz Trsta se bod od 21. oktobra pričeli 19. Primorski kulturni dnevi na Koroškem, nadaljevali pa se bodo do 30. oktobra.   

Prvi dogodek bo potekal v ponedeljek, 21. 10. 2019, ob 18. uri v Tischlerjevi dvorani v Celovcu. Dogodek nosi naslov POLITIČNO OMIZJE. Na okrogli mizi bodo sodelovali Svet slovenskih organizacij, Stranka Slovenska skupnost, Narodni svet Koroških Slovencev in Enotna lista. Slednja bosta tudi soprireditelja dogodka.

Drugi dogodek bo potekal v petek, 25. 10. 2019, ob 11. uri, ravno tako, v Tischlerjevi dvorani v Celovcu, kjer se bo odvijala predstavitev publikacij. Ob 18.30 pa bo v Mali dvorani Mestne hiše v Borovljah Srečanje Glasebnih šol pod geslom Dober večer sosed. Sodelovali bodo: učenci Slovenske glasbene šole dežele Koroške, SCGV Emil Komel iz Gorice, Glasbena matica iz Trsta, Komorni zbor Borovlje in Moški pevski zbor Mirko Filej. Soprireditelja dogodka bosta Slovenska glasbena šola in SPD Borovlje.

V soboto, 26. 10. 2019, ob 19.30 v farni dvorani v Selah bo gostovala predstava Bosa v parku, ki jo bo odigrala Dramska skupina PD Štandrež.

V nedeljo, 27. 10. 2019, ob 10.30 v farni cerkvi na Ziljski Bistrici bo potekala sveta maša na kateri bo sodeloval Cerkveni pevski zbor iz Ukev, pod vodstvom Oswalda Erratha. Soprireditelj dogodka bo fara Bistrica na Ziliji.           

V sredo, 30. 10. 2019, ob 11. uri bo v Knjižnici univerze Alpe-Jadran v Celovcu potekalo odprtje razstave, ki nosi naslov Pater Stanislav Škrabec tako in drugače (o življenju in delu jezikoslovca Stanislava Škrabca)              

ŠZ Soča predstavila mladinske in članske ekipe

ŠZ Soča: skupna slika na današnji predstavitvi sezone 2019/2020.

ŠZ Soča je danes v polni občinski telovadnici v Sovodnjah ob Soči predstavila članske in mladinske ekipe, ki bodo nastopale v odbojkarskih prvenstvih v sezoni 2019/2020. Glede na vzdušje, ki je vladalo med predstavitvijo in še posebno po njej, se za ŠZ Sočo obeta uspešna sezona. Uspeli so zbrati res veliko število mladih, za kar gre pohvala požrtvovalnemu delu odbronikov in trenerjev.

Predsednik Igor Tomsič je imel kratek nagovor za prisotno občinstvo, kjer so prevladovali starši mladih odbojkarjev in odbojkaric. Poudaril je pomembnost športa in telesne vzgoje pri mladih ter podčrtal, da imajo pri tem še posebno nalogo, ker si poleg športne dejavnosti prizadevajo za ovrednotenje slovenskega jezika.

Predstavitev ekip je bila zaupana Juliji in Simonu Cotiču, ki sta se v imenu ŠZ Soča zahvalila številnim sponzorjem. Svoje pozdrave in pohvale so prinesli sovodenjska občinska odbornica za šport Ljubica Butkovič, član izvršnega odbora ZSŠDI Rajko Petejan in predsednik teritorijalnega odbora FIPAV za Gorico in Trst Paolo Mania.

V ospredju odnos z mladimi in prevzem prostorov v Trgovskem domu

Sestanek goriških vodstev SSO in SKGZ

V sredo sta se v Kulturnem centru Lojze Bratuž srečali goriški pokrajinski vodstvi Sveta slovenskih organizacij in Slovensko kulturno-gospodarske zveze. Namen sestanka je bilo sodelovanje na pomembnejših področjih, ki zadevajo slovensko narodno skupnost na Goriškem.

Sestanek se je začel z obojestransko predstavitvijo pokrajinskih odoborov obeh krovnih organizacij, ki sta se prvič srečali po prenovi vodstev. Pogovor sta vodili pokrajinski predsednici Franca Padovan za SSO in Maja Humar za SKGZ.

Goriški vodstvi SSO in SKGZ sta ugotovili, da je potrebno glavno pozornost usmeriti mladim in slovenskim šolam. V tem smislu je bilo sklenjeno, da bosta krovni organizaciji predlagali licejskemu in tehničnemu polu v ul. Puccini nekaj pobud, preko katerih bi lahko dijakom in dijakinjam predstavili delovanje in vlogo slovenske civilne družbe na Goriškem. Zaradi tega bodo obe pokrajinski predsednici v kratkem zaprosili za srečanje z ravnateljico Maro Petaros in ravnateljem Petrom Černicem.

V nadaljevanju se je pogovor dotaknil Trgovskega doma, kjer so se začela dela za prenovo pritličnih prostorov, kamor se bo preselila Narodna in študijska knjižnica. Tam bi bilo primerno urediti tudi poseben prostor za promocijo delovanja in specifičnosti slovenske narodne skupnosti na Goriškem. V kratkem bo tudi predaja prostorov v drugem nadstropju in četrtem nadstropju. Drugo nadstropje bo namenjeno glasebenemu šolstvu. Četrto nadstropje, ki je potrebno korenite obnove, pa bosta prevzeli krovni organizaciji SSO in SKGZ.

Gorica, 11. oktober 2019

Svet vlade za Slovence v zamejstvu o mladih in zastopanosti

Risultati immagini per svet vlade za slovence v zamejstvu
Udeleženci zasedanja Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu – vir: gov.si

Na zasedanju Sveta Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu sta bili osrednji tematiki mladina in zastopanost. Omizje je vodil predsednik vlade Republike Slovenije Marjan Šarec. Zasedanja so se udeležili še zunanji minister Miroslav Cerar, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik in minister za kulturo Zoran Poznič.

Svet slovenskih organizacij je zastopal deželni predsednik Walter Bandelj. Skupaj s predsednico SKGZ Ksenijo Dobrila je predsednik Bandelj predstavil dokument, ki sta ga o obeh temah pripravili dve krovni organizaciji Slovencev v Italiji. V dokumentu je podanih več iztočnic glede tematike mladih, pa tudi šolstva, gospodarstva, kulture in kmetijstva.

Minister Miroslav Cerar in predsednik SSO Walter Bandelj

SSO je v dokumentu podal tudi svoje stališče glede zastopanosti Slovencev izven meja Republike Slovenije v Državne zboru. Predsednik Bandelj je prisotnim utemeljil, zakaj je SSO na stališču, da imajo Slovenci izven meja Republike Slovenije pravico do enega ali več predstavnikov v Državnem zboru. Če jim je namreč podeljena aktivna volilna pravica, zakaj ne bi uživali tudi pasivno volilno pravico? Je še vprašal predsednik SSO-ja. S predstavnikom Slovencev izven meja Republike Slovenije bi Državni zbor zastopal celotno narodno paleto, ki je bila udeležena pri demokratizaciji in samostojnosti Slovenije.

Papež Frančišek sprejel novega veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedžu Jakoba Štunfa

Papež Frančišek in veleposlanik Jakob Štunf

Tiskovni urad Slovenske škofovske konference je objavil novico, da je v soboto, 5. oktobra 2019, novi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu nj. eksc. gospod Jakob Štunf papežu Frančišku predstavil poverilna pisma.

Slovenska škofovska konferenca objavlja tudi življenjepis Jakoba Štunfa, ki je nasledil prejšnjega slovenskega veleposlanika pri Svetem sedežu Tomaža Kunstlja. Slednji je sedaj veleposlanik Republike Slovenije v Italiji.

Biografija
G. Jakob Štunf je bil rojen 1. aprila 1970 v Celju. Je poročen in ima enega sina. Leta 2001 je magistriral je iz teologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. Do sedaj je opravljal sledeče službe:

 • novinar, urednik na STA pri uredništvu za zunanjo politiko (1995 – 1997);
 • svetovalec za odnose z javnostjo ter za mednarodno sodelovanje pri varuhu človekovih pravic g. Ivu Bizjaku (1997 – 2000);
 • vodja službe za odnose z javnostjo Ministrstva za kmetijstvo, gozdno gospodarstvo in prehrano (2001 – 2002);
 • svetovalec vlade na Ministrstvu za zunanje zadeve za področje sosednjih držav ter za jugovzhodno Evropo (2002 – 2003);
 • sekretar/svetovalec na Veleposlaništvu RS pri Svetem sedežu (2003 – 2007);
 • vodja službe za odnose z javnostjo na Ministrstvu za zunanje zadeve (2007);
 • prvi svetovalec/namestnik vodje poslanstva na Veleposlaništvu RS na Češkem (2008 – 2012);
 • pooblaščeni minister v diplomatski službi na Ministrstvu za zunanje zadeve (2012);
 • sekretar, svetovalec za odnose z javnostjo v kabinetu predsednika vlade RS (2012 – 2013);
 • pooblaščeni minister – finančni svetovalec v promocijskem sektorju Ministrstva za zunanje zadeve (2013 – 2014);
 • pooblaščeni minister – finančni svetovalec Veleposlaništva RS na Hrvaškem (2014 – 2018);
 • pooblaščeni minister na Ministrstvu za zunanje zadeve na področju bilateralnega gospodarskega sodelovanja (2018).

Od tujih jezikov zna češko, hrvaško, angleško, italijansko, srbsko in nemško.

Dosedanji veleposlaniki

G. Jakob Štunf je sedmi veleposlanik Republike Slovenije pri Svetem sedežu. Do sedaj so bili veleposlaniki:
Tomaž Kunstelj (2015-2019);
Maja Marija Lovrenčič Svetek (2010-2015);
Ivan Rebernik (2006–2010);
Ludvik Toplak (2002–2006);
Karl Bonutti (1998-2002);
Štefan Falež (1991-1997).

Vir: Slovenska škofovska konferenca – www.rkc.si

Objavljen razpis za leto 2020

Za Slovence v zamejstvu je namenjenih € 6,7 milijona denarnih sredstev.

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu je v petek objavil Javni razpis za razpisni področji A in B v letu 2020: finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu in Slovencem po svetu.

Za slovenske narodne skupnosti, ki živjo v sosednjih državah in spadajo v razpisno področje A je v letu 2020 namenjenih 6,7 milijona evrov. Namen razpisa je finančna podpora avtohtoni slovenski narodni skupnosti v zamejstvu za spodbujanje dejavnosti Slovencev, ki živijo v sosednjih državah in njihovo povezovanje z Republiko Slovenijo. 

Prilagamo spletno povezavo na besedilo in dokumentacijo razpisa za Slovence v zamejstvu:

Sožalje SSO za nasilno smrt dveh policistov na tržaški kvesturi

Tržaška kvestura

Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj je sinoči izrazil sožalje ob nasilni smrti dveh policistov na tržaški kvesturi. V pismu, ki ga je naslovil na tržaškega prefekta Valerija Valentija, na predsednika Avtonomne dežele FJK Massimiliana Fedrige, na tržaškega župana Roberta Dipiazzo in na tržaškega kvestorja Giuseppeja Petronzija je izrazil iskreno sožalje ob hudi in boleči izgubi dveh policistov, katerih življenji sta jim bili nasilno odvzeti.

“Naša bližina gre predvsem družinam dveh žrtev in državnim ustanovam, za katere sta oba policista opravljala svojo službo” je še poudril predsednik SSO-ja.

Gledališki abonma za otroke in mlade

SSG je v sodelovanju z ZSŠDI predstavilo vabljiv mladinski abonma za sezono 2019/2020.

Ljubezen do gledališča se začne v šolski dobi in Slovensko stalno gledališče je poskrbelo, da so generacije otrok in mladih spoznale različne govorice gledališke umetnosti z rednim obiskovanjem predstav, od vrtca do višje srednje šole.

Brundagrom!

Po starosti prvi abonma Zlata ribica razveseljuje predšolske otroke in osnovnošolce (z različnimi predstavami, katerih obisk je porazdeljen po stopnjah), sledi srednješolski abonma Morski pes, medtem ko so višješolci vabljeni na večerne predstave Mladinskega abonmaja. Slednji se opira na dragoceno podporo Združenja slovenskih športnih društev v Italiji, ki že drugo leto sodeluje s SSG z »možganskim treningom«, s katerim odstopa gledališču štiri četrtkove večere, ki naj bi bili za športnike namenjeni treningom. Na ta način si mladi športniki lahko brezskrbno privoščijo večer v gledališču z ogledom predstav, ki jih šole lahko svobodno izberejo med novimi uprizoritvami SSG. Umetnost in druženje sta pomembna cilja, ki ju je gledališče postavilo v središče mladinskega abonmaja tudi v lanski sezoni, ko so si dijaki tržaških višjih šol ogledali predstave in jim dodali še krajša druženja v lastni režiji.

MLADINSKI ABONMA ZA VIŠJE ŠOLE

Abonmajski program za tržaške višje šole s slovenskim učnim jezikom sestavljajo uprizoritve SSG. Prva bo otvoritvena predstava, komedija Krčmarica Mirandolina Carla Goldonija v režiji Katje Pegan. Mojstrovina italijanskega gledališča 18. stoletja bo idealno uvedla v leto, ki pod geslom »Nedvomno čudovita« govori predvsem o ženskah, saj je zgodba bistre ženske, ki uporablja razum za osvajanje. Predstava bo zaživela v primorskem duhu z narečno priredbo Patrizie Jurinčič, protagonista pa bosta Nikla Petruška Panizon in priznani gostujoči igralec Tadej Toš. Po predstavi bo začetek abonmajske sezone za mlade pozdravil nastop benda Love Guns.

Zois_it.si

Da bi se dijaki soočili tudi z zgodovino slovenske duše mesta Trst in z ustvarjalnimi odgovori na možnost dvojezičnega sporazumevanja, bo decembra na sporedu predstava Zois_it.si – Globalni razsvetljenci, ki so jo šestročno napisali režiserka Sabrina Morena, Martin Lissiach in Danijel Malalan. Koprodukcija z ZSKD in Zadrugo Bonawentura- Gledališčem Miela je nastala ob 200-letnici smrti barona Žige Zoisa in spregovori na humorističen način o razsvetljencu, znanstveniku, ljubitelju umetnosti, o njegovih mednarodnih stikih, kot tudi o današnjih prebivalcih mesta Trst, ki so morda pozabili na določene osebnosti in dogodke. Februarja bo na sporedu predstava o družinskih odnosih francoskega dramatika Jean-Luca Lagarceja, ki bo obeležila 70-letnico igralca Vladimirja Jurca. Slavljenec bo tudi režiser te predstave, ki nosi naslov Samo konec sveta.  Aprila bo spet na vrsti zgodba o medčloveških odnosih v sedanjem času s predstavo Čudovita, s katero avtor Jure Karas in režiserka Tijana Zinajić postavita na oder zgodbo o neuspehu v dobi, ko je uspeh na vseh področjih edina mantra. Pri tem abonmaju ima gledališče tri medijske partnerje, ki bodo sodelovali pri ustvarjanju spodbudnega vzdušja: mladinska oddaja #Bumerang Radia Trst A, mladinska stran Primorskega dnevnika Šum in še mladinska priloga Mladike Rast. Vse predstave se bodo pričele ob 19.00.

ZLATA RIBICA & MORSKI PES

Otroci abonmaja za najmlajše Zlata ribica so razdeljeni na dve starostni skupini, da bi vsaka lahko gledala predstave, ki so po vsebinah in obliki najbolj primerne. Vrtci in prva triada osnovne šole se bo zabavala s simpatičnimi živalicami in prepirljivima sosedoma glasbene predstave Na dvorišču. Noviteta letošnje sezone je koprodukcija SSG-Dream Art-Cankarjev dom. Besedilo je napisal Feri Lainšček, glasbo Lojze Krajnčan, režija Ivane Djilas pa je dala predstavi prisrčno, pisano in pravljično noto zabavnih poljskih dogodivščin, ki zaživijo s kreacijama Danijela Malalana in znane pevske otroških songov Romane Krajnčan.
Glasba bo obarvala tudi naslednji abonmajski naslov, ko bo na vrsti nova koprodukcija SSG z Glasbeno matico. Claudia Sedmach in Igor Zobin bosta glavna ustvarjalca predstave Glasbeni pravljični svet, ki bo pripovedovala zanimive živalske zgodbe z dvema klavirjema in malim orkestrom. Gledališče Koper bo nato ponudilo še predstavo Brundagrrrrom Jake Ivanca, ki opisuje čarobno moč dialoga, saj se iz nasprotnikov lahko spremenimo v prijatelje.
Zadnja dva razreda osnovne šole in srednješolci si bodo skupaj ogledali komično kriminalko Super Reva Tatjane Doma v režiji Jaše Jamnika. Tržaško-koprska koprodukcija govori o tem, da so največji frajerji lahko tudi super reve in pridni fantki super barabe. Za boljše poznavanje krajevne zgodovine bo na humorističen način poskrbela nova večjezična koprodukcija SSG v režiji Sabrine Morena Zois_it.si, ki tokrat obeležuje dvestoletnico smrti barona Žige Zoisa in bo namenjena izključno nižjim srednjim šolam. Gledališče Celje bo gostovalo za zaključek abonmajskega niza z uspešno predstavo Erazem in potepuh. Švedska avtorica mladinske literature Astrid Lindgren si je zamislila zgodbo o prijateljstvu med siroto in potepuhom, o njunih nevarnih in zanimivih dogodivščinah. Za najmlajše bo gledališče tudi letos poskrbelo avtobusne prevoze.

Na dvorišču

Vir: SSG

Minority SafePack: priziv Romunje je bil drugič zavrnjen

Decembra bo FUEN 1.128.385 veljavnih podpisov vložil na Evropsko komisijo

V torek, 24. septembra, so predlagatelji evropske državljanske pobude Minority SafePack (MSP) tudi drugič zmagali na Splošnem sodišču Evropske Unije proti prizivu, ki ga je vložila Romunija. Slednja je priziv za razglasitev ničnosti odločbe Komisije o registraciji MSP prvič vložila 28. junija 2017. Razsodba sodišča pa je potrdila, da je Evropska komisija pravilno sprejela odločitev, ko je dala zeleno luč MSP-ju in za zbiranje podpisov.

Leta 2013 je Evropska komisija zavrnila registracijo Minority SafePack. V začetku leta 2017 je Sodišče razsodilo v korist pobudnikov, kar je omogočilo začetek uspešnega postopka zbiranja podpisov. Takrat je Romunija začela postopek, katerega namen je bil zavrniti razsodbo in podpreti Komisijo v njeni prvotni odločitvi za zavrnitev MSP.

K zbiranju podpisov so pristopile obe krovni organizaciji SSO in SKGZ ter številne organizacije in društva slovenske narodne skupnosti v Italiji.

“Po vrsti izgubljenih tožb na tem področju mora Romunija resno razmisliti o svojem najboljšem interesu: izolirati se v Evropi z zavrnitvijo poravnave manjšinskih pravic na evropski ravni ali sprejeti podporno stališče do tega vprašanja. Ne večinsko prebivalstvo in niti države članice nimajo česa izgubiti, če EU ukrepa za zaščito manjšinskih jezikov in kultur. Zelo smo veseli, da se nam je sodba Sodišča Evropske unije znova potrdila, da je zakon na naši strani«je dejal Loránt Vincze, predsednik FUEN, ki je usklajeval zbiranje podpisov MSP na evropski ravni (https://www.fuen.org/news/single/article/one-more-win-for-european-minorities-before-the-court-of-justice-of-the-eu/).

1.128.385 overjenih izjav o podpori pobudi Minority SafePack bo FUEN 3. decembra letos poslal Evropski komisiji. Do začetka novembra pa bo FUEN dokončno oblikoval osnutek pravnih predlogov, ki jih je pripravila skupina mednarodnih strokovnjakov na področju varstva jezikovnih in narodnih manjšin. Ti predlogi bodo skupaj s podpisi predloženi Evropski komisiji. Po predložitvi bo imela Evropska komisija tri mesece, da poda izjavo o pobudi MSP.

Bivši predsednik SSO Drago Štoka izdal novo knjigo

Pred kratkim je bivši predsednik Sveta slovenskih organizacij Drago Štoka pri Celovški Mohorjevi družbi izdal novo knjigo z naslovom Moj svet – med Krasom in morjem. Knjiga vsebuje eseje posvečene človeku in odnosom, ki jih je avtor gojil z različnimi osebami v svojem dolgoletnem udejstvovanju na področju kulture in politike. Prava predstavitev je potekala 18. septembra v Celovcu.

V kratkem povzetku o vsebini knjige, ki ga najdemo na spletni strani Celovške Mohorjeve družbe je zapisano: »Naše življenje je odvisno od mnogih zunanjih dejavnikov, a dejstvo je, da je vedno le človek v ospredju vsega dogajanja.« je zapisal Drago Štoka v knjigi Po stezicah in brezpotjih. Tudi v tej knjigi esejev je veliko govora o človeku, o javnosti znanih in neznanih ljudeh, ki jih je Štoka srečal kot privatnik ali kot kulturni in politični aktivist. A knjiga pripoveduje predvsem o avtorjevi lastni preteklosti v italijanskem zamejstvu, o življenju v skromnem podeželskem okolju med Krasom in morjem. To življenje je bilo za avtorja iz vrste Slovencev v Italiji in dolgoletnega aktivista slovensko obeleženo in tako je knjiga tudi zanimiv pogled v pretekla desetletja slovenskega življa v Italiji.

Prihodnji teden, v sredo, 9. oktobra, bo knjiga predstavljena tudi v Gorici, in sicer v sklopu predstavitev Na kavo s knjigo, ki jih prireja Katoliška knjigarna.

V kratkem bo tudi predstavitev v Tržaškem knjižnem središču v Trstu.

Začetek nove sezone Kave s knjigo v Tržaškem knjižnem središču

V sredo, 2. oktobra, dopoldne bo v Tržaškem knjižnem središču ponovno zaživela Kava s knjigo. Po daljšem poletnem premoru se spet začnejo tradicionalna sredina srečanja ob kavi in knjigi. Da ne bo prehod v jesenski čas preoster, bo sredina kava še v duhu počitniških dni in potovanj. Sredin gost bo namreč Borut Korun, rojen v Ljubljani, po poklicu zobozdravnik, ki pa ga od nekdaj privlačujejo etnologija in potovanja. O slednjih natačno in privlačno piše v vrsti potopisnih knjig, ki so jih izdale različne slovenske založbe, zadnjo – z naslovom Izbrani potopisi – pa mu je izdala Velenjska knjižna fundacija in je v njo je uvrstil najzanimivejša poglavja iz prejšnjh del. V delu opisuje svoja doživetja na potovanjih po Srednji in Južni Ameriki, Grčiji in Turčiji. Poglavja nosijo imena knjig in vsako poglavje ima tudi pripadajoče fotografij.; npr. v poglavju Kondorjev klic opisuje14-dnevno bivanje pri Indijancih Kogi v Sierri Nevadi v Kolumbiji itn.

Sredin gost bo namreč Borut Korun, rojen v Ljubljani, po poklicu zobozdravnik, ki pa ga od nekdaj privlačujejo etnologija in potovanja.

Avtor se zanima za kulturo in običaje tujih ljudstev, predvsem tistih malo poznanih, s katerimi se je srečeval na potovanjih. Pozimi 2018/2019 je bila v etnografskem muzeju v Ljubljani nekaj mesecev na ogled razstava o njegovih potovanjih in etnološko zanimivih predmetih, ki jih je prinesel s potovanj.

Srečanje z Borutom Korunom bodo ob pripovedovanju poživile tudi fotografije.

Sredino srečanje na Oberdankovem trgu v Trstu se bo začelo ob 10. uri. Kavo bo ponudilo podjetje Primo Aroma.

Neizobešanje slovenske zastave je huda napaka

Svet slovenskih organizacij obžaluje dejanje repentaborske občinske uprave, da ni izobesila slovenske zastave ob priliki včerajšnjega zasedanja občinskega sveta. Gre za napačno dejanje, ki ga v tem trenutku ne potrebujemo. Kot narodna skupnost se namreč borimo, da se slovenska zastava tudi s strani deželne uprave prizna kot simbol Slovencev v FJK, kot nam to omogoča veljavna zakodaja. Prav zaradi tega je sedaj trenutek, da toliko bolj potrdimo dolgoleten običaj, ko je bila v slovenskih občinah na Goriškem in Tržaškem ta narodni simbol vedno prisoten. Potrebno je tudi, da gremo naprej in da se v duhu dobrososedskih odnosov, ovrednotenja prisotnosti narodnih in jezikovnih skupnosti v deželi FJk ter spoštovanja določil zaščitnega zakona prizadevamo za še večjo vidljivost slovenskih narodnih simbolov, med katerimi je prva ravno slovenska zastava.

Svet slovenskih organizacij pričakuje, da bo repentaborska občinska uprava v prihodnje dosledno izpostavljala slovensko zastavo na pročelje občinske palače, kot dokaz prisotnosti Slovencev na tem delu kraškega področja.

Svet slovenskih organizacij

Letošnji gledališki program SSG za Goriško

Umetniški vodja Slovenskega stalnega gledališča Danijel Malalan je danes v Trgovskem domu v Gorici na tiskovni konferenci za medije predstavil gledališko ponudbo SSG za sezono 2019/2020. Na predstavitvi sta sodelovala predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec in ravnatelj Kulturnega doma Igor Komel, ki bosta gostila glavnino predstavitev. Prisoten je bil tudi goriški občinski odbornik za kulturo Fabrizio Oreti, ki je podčrtal, da se na tak način jezikovna in kulturna raznolikosti Gorice bogato predstavlja preko odrskih desk gledališča.

Danijel Malalan, Igor Komel, Fabrizio Oreti in Franka Žgavec

Ob petih uprizoritvah SSG si bodo goriški abonenti ogledali slavnostni dogodek ob otvoritvi sezone, gostujočo predstavo, ki bo tokrat ustvarila še tesnejšo povezavo z novogoriškim gledališčem in dva glasbena dogodka, ki ju po že ustaljeni navadi ponujata Kulturni dom in Kulturni center Lojze Bratuž.

Podroben program SSG za Goriško je na razpolago na spletni povezavi https://www.teaterssg.com/abonma-v-gorici/

V imenu krovnih organizacij SSO in SKGZ sta pozdravila Julijan Čavdek in Marino Marsič.

Abonmaji za letošnjo gledališko sezono so na voljo pri blagajni Kulturnega doma v Gorici od ponedeljka do petka z urnikom 9.00-13.00 in 15.00-18.00. Kot vsako leto bo na voljo tudi avtobusni prevoz.

Dvig slovenske zastave, izgubljena priložnost

Počakati bi bilo treba na začetek novega šolskega leta.

V zvezi z dvigom slovenske zastave pred slovenskim šolskim centrom v Gorici, ki je potekal 29. avgusta letos, je Svet slovenskih organizacij naslovil na ravnatelja Marka Jarca sledeč dopis.

“V imenu Sveta slovenskih organizacij Vam sporočava, da sva danes z velikim presenečenjem v Primorskem dnevniku prebral novico o včerajšnjem dvigu slovenske zastave pri Slovenskem šolskem centru v ul. Puccini v Gorici. Naju in ostale člane izvršnega odbora SSO preseneča dejstvo, da smo kot SSO darovali šoli slovensko zastavo in pri tem nismo bili ne obveščeni ne vabljeni na dogodek, ko je ta zastava končna zaplapolala pred Slovenskim šolskim središčem, kar ima za našo narodno skupnost velik pomen.

Pri tem se tudi sprašujeva, kakšen smisel ima prirejati take dogodke, če zraven ni dijakov, ki so prvi koristniki šolskega izobraževanja, kamor spada tudi državljanska vzgoja ter poznavanje pravic, ki so priznane slovenski narodni skupnosti v FJK. Dogodek bi dodatno pridobil na pomenu, če bi bile soudeležene še druge osebnosti, ki so tako ali drugače povezane s slovensko šolo. Pomembno bi bilo, po našem mnenju, povabiti vse goriške slovenske občinske svetnike iz vseh svetniških skupin, ki so pred kakšnim mesecem Večstopenjski šoli Gorica darovali slovenske zastave.

Kot krovna organizacija smo vedno pripravljeni po naših močeh ugoditi potrebam slovenskih šol, pri tem pričakujemo, da skupne dosežke, kot je bil včerajšnji dvig slovenske zastave, tudi skupno počastimo. To bo najboljši in najlepši zgled za dijake naših šol.”

OKUSI OB MEJI 2019

Zveza slovenske katoliške prosvete na Okusih z bogato ponudbo domače hrane in glasbe.

Mesto Gorica se počasi pripravlja na svojo največjo prireditev Okusi ob meji, ki bo stekla v četrtek, 26. septembra. Mestne ulice bodo zopet poplavili  ljudje, zvoki, vonjave in vse bo utripalo ob dobrotah in specialitetah evropske in svetovne kuhinje. Tudi pri ZVEZI SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE iz Gorice se že pripravljajo na sodelovanje pri omenjeni poulični manifestaciji, ki se bo odvijala po goriških ulicah od 26. do 29. septembra. Številke že potrjujejo, da bo letošnja izvedba res rekordna.  Na najbolj priljubljenem festivalu hrane in vina na severovzhodni regiji, ki ga organizira Občina Gorica s prispevkom Dežele F.J.K., Gospodarske zbornice in Fundacije Carigo ter ob podpori Posojilnic F.J.K. in Conad, bo letos prisotnih 413 stojnic, daleč največjim številom doslej. Glede na nenehno večje zahteve in zahvaljujoč ustrezni lokaciji so organizatorji uspeli zadovoljiti resnično izjemno število udeležencev in razstavljavcev, ki predstavljajo kar 54 držav na vseh celinah, razporejenih na približno 20 lokacijah, med geografskimi vasmi in tematskimi potmi. Tudi letos bodo v kotičku Salotto del Gusto prisotni slavni kuharji, vodilne osebnosti iz sveta vina, kulture in zabave.

Tako kot prejšnja leta, bo ZVEZA SLOVENSKE KATOLIŠKE PROSVETE postavila veliki šotor v ulici Crispi, ob Trgovinski zbornici ter stojnico za prodajo piva. Skupaj s stojnicami društev SABOTIN iz Štmavra, F.B. SEDEJ iz Števerjana, VRH SV. MIHAELA, HRAST iz Doberdoba, katerim se bo pridružila še stojnica VINOTEKE ŠTEVERJANSKI GRIČI, bo sestavila skupen prostor, t.i. zamejsko vas. Ponudba enogastronomskih dobrot bo raznolika. Vsako društvo bo ponudilo svoje specialitete. Pri Vinoteki in društvu F.B. Sedej se bo lahko pokusilo pohanega merjasca, ročno rezan surov pršut in seveda žlahtno briško kapljico; pri društvu z Vrha bodo dekleta ponujala  sladoled s prelivom domačega olja, bezga, teranovega likerja in čokolade; društvo Hrast bo peklo slane in sladke palačinke, mogoče bo pokusiti teranov liker; pri društvu Sabotin bodo pripravili divjega prašiča s polento, njoke z racino pečenko in njoke s slivami ter dunajski zrezek s krompirjem. Poleg kulinarike bo poskrbljeno tudi za glasbeno razvedrilo. Na odru pod šotorom se bodo vse štiri dni razvrstili razni domači ansambli. V četrtek, ob 19.30 bodo nastopili učenci Slovenskega centra za glasbeno vzgojo EMIL KOMEL iz Gorice, v petek zvečer bo slovensko narodno-zabavno glasbo igrala skupina ABC, v soboto zvečer bo na vrsti rock glasba s skupino LOVE GUNS, v nedeljo, od 13. ure dalje, pa bo na odru skupina BRIŠKI KVINTET.

Člani Radio Spazio, ki predvaja slovenske oddaje, bodo vrteli narodno-zabavno glasbo.

Predsednica Zveze slovenske katoliške prosvete, Franca Padovan, se zahvaljuje društvom, ki so pristopila k temu projektu, občini Gorica v osebi župana Rodolfa Ziberne in odbornice Arianne Bellan, ki podpira tovrstne zamisli in je tudi letos dodelila Zvezi ta lep prostor, g. Albanu Marusiču družbe Spea Service, ki skrbi za tehnični del in nenazadnje g. Walterju Bandlju, predsedniku Sveta slovenskih organizacij, ki nam stoji vedno ob strani in od vsega začetka podpira ta projekt. Istočasno vabi, v četrtek, 26. septembra, ob 19.30, na odprtje skupne stojnice slovenskih društev v ulici Crispi.

Za morebitne informacije: