Tiskovna sporočila

SSO

Svet slovenskih organizacij / 18.03.2016 - Nujno zagotoviti normalno delovanje Zadruge Goriške mohorjeve.

Pluralizem na medijskem področju je temeljni pogoj za družbeni napredek in to je toliko bolj pomembno, ko gre za manjšinsko narodno skupnost. V tem smislu je v torek Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij obravnaval hudo krizno stanje...

Svet slovenskih organizacij / 16.02.2016 - Stanje Slovencev v Laškem in izvajanje zaščitnega zakona

Priznanje SSO duhovniku Renzu Boscarolu za pomoč slovenski šoli Ob 15-letnici odobritve zaščitnega zakona 38/2001 je pomembno, da slovenska narodna skupnost v FJK poda uravnovešeno in stvarno oceno glede izvajanja določil, ki so v njem...

SSO

Svet slovenskih organizacij / 28.10.2015 - Izvršni odbor SSO obiskal Mladinski dom

Pošolsko spremljanje učencev mora temeljiti na individualnem delu. Kakovost vzgojne ponudbe za pošolsko spremljanje učencev in dijakov je tisto merilo, ki zagotavlja učinkovito službo v pomoč najstnikom in njihovim družinam. Na tem...

SSO

Svet slovenskih orgnizacij / 11.09.2015 - Nujno je treba rešiti vprašanje poučevanja slovenščine v Kanalski dolini

Župan Boris Preschern sprejel predstavnike Sveta slovenskih organizacij.

SSO

Svet slovenskih organizacij / 27.08.2015 - V oktobru bo uradno odprt sedež združenja don Mario Černet v Ovčji vasi

V sredo, 26. avgusta so se v Ovčji vasi srečali predstavniki Sveta slovenskih organizacij in združenja Don Mario Černet. Glavna tema srečanja je bilo delovanje združenja v Kanalski dolini,  ki traja že petnajst let. Prav v zadnjih letih pa...

SSO

Svet slovenskih organizacij / 26.06.2015 - SSO se zahvaljuje štirim zlatomašnikom

Svet slovenskih organizacji čestita štirim slovenskim duhovnikom g. Mariju Gariupu, msgr. Dionisiju Mateucigu, msgr. Marinu Qualizzi in g. Božu Zuanelli ob njihovem duhoniškem jubileju. 50-letnica mašniškega posvečenja je še posebno v...

SSO

Svet slovenskih organizacij / 28.03.2015 - Narečija v Benečiji, Reziji ter v Nediških in Terskih dolinah so slovenska

Narečija v Benečiji, Reziji ter v Nediških in Terskih dolinah so slovenska. Poglobljeno o pridobivanju sredstev iz projektov. Poskusi ločevanja narečij, ki jih v videmski pokrajini govorijo Slovenci, od slovenskega jezika so huda politična...

SSO

Svet slovenskih organizacij / 18.03.2015 - Izvršni odbor SSO poglobljeno razpravljal o imovinskem stanju na Tržaškem

Izvršni odbor SSO poglobljeno razpravljal o imovinskem stanju na Tržaškem. Izvršni odbor SSO je zasedal v sredo, 18. marca, v Trstu in glavno pozornost posvetil obravnavi imovinskega stanja slovenskih organizacij v Trstu in upravljanje teh...

Svet slovenskih organizacij / 13.03.2015 - Izvršni odbor SSO se je seznanil s stanjem in uporabo imovin na Goriškem

Imovina, ki je v lasti slovenskih organizacij, je temelj, na katerem se odvija redno in vsakodnevno kulturno, športno, vzgojno in splošno delovanje. Brez tega okvira ne bi bilo mogoče zagotavljati tako bogate in raznolike dejavnosti, ki...

Svet slovenskih organizacij / 02.02.2015 - Izvršni odbor SSO obravnaval aktualne zadeve

Izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij je zasedal na redni seji v sredo, 28. februarja 2015 v Trstu. V prvem delu zasedanja so bila na dnevnem redu predsedniška poročila o delovanju krovne organizacije na deželni in pokrajinski ravni....