Zakon 38/01: Določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi FJK

Zakon 38/01: Določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi FJK

23. februarja 2001

1. člen (Priznanje slovenske manjšine) 1. Republika priznava in ščiti pravice italijanskih državljanov, ki pripadajo slovenski jezikovni manjšini, ki je prisotna v tržaški, goriški in videmski pokrajini, v skladu z 2., 3. in 6. členom ustave, v skladu s 3. členom  ustavnega zakona štev. 1, z dne 31. januarja 1963, ki vsebuje odobritev Posebnega statuta dežele…

Preberi več