Dan slovenske kulture

Pravilnik

Pravilnik o izboru predlogov ob Dnevu slovenske kulture.


Prejemniki priznanj

2010 – Boris Pahor, Donatella Ruttar

2011 – Dimitrij Volčič

2012 – Anja Medved, Marino Qualizza, Alojz Rebula, Nadja Velušček

2013 – Pavle Merkù, Kulturni center Lojze Bratuž, Kulturni dom Gorica

2014 – Viljem Černo, Igor Prinčič, Bodeča Neža

2015 – Marko Feri, Martina Feri, Dušan Jakomin

2016 – Švara Deziderij, Hilarij Lavrenčič, Igor Pison

2017 – Bruna Dorbolò, Dorica Makuc, Marija Pirjevec

2018 – Andrej Kosič, Miroslav Košuta, Klavdij Palčič, Aleksij Pregarc, Stanka Sosič Čuk

2019 – Lojzka Bratuž, Franco Vecchiet

2020 – Janko Ban, Marko Kravos


Slavnostni govorniki

2010 – Tatjana Rojc

2011 – Ezio Gosgnach

2012 – Dimitrij Waltritsch

2013 – Erika Jazbar

2014 – Marko Sosič

2015 – Ni bilo slavnostnega govornika

2016 – Sandro Quaglia

2017 – Tamara Blažina

2018 – Igor Gabrovec

2019 – Margherita Trusgnach

2020 – David Bandelj

Fotografije preteklih izvedb Dneva slovenske kulture

Center Sv. Frančiška – Čedad, 10. februar 2019