Mladika z. z o. z.

  • Ul. Donizetti 3
  • 34133 Trst (TS)
  • Tel. +39 040 3480818
  • redakcija@mladika.com
  • www.mladika.com