Organi SSO 2003-2005

Organi SSO za obdobje 2003-2005 so bili izvoljeni na 8. rednem občnem zboru, ki je potekal 21. februarja 2003 v Gorici in 27. februarja 2003 v Devinu.

Predsednik Izvršnega odbora

Sergij Pahor

Sergijh Pahor je bil izvoljen za deželnega predsednika SSO na umestitveni seji, ki je potekala 12. marca 2003 v Gorici. Na isti seji so bili izvoljeni tudi trije podpredsednika, eden za vsako pokrajino.

Izvršni odbor SSO

  • Giorgio Banchig (Videm) – pokrajinski podpredsednik za Videmsko
  • Rudi Bartaloth (Videm)
  • Larissa Borghese (Videm)
  • Ivo Cotič (Gorica)
  • Peter Černic (Gorica)
  • Mario Maver (Trst) – pokrajinski podpredsednik za Tržaško
  • Sergij Pahor (Trst)
  • Damjan Paulin (Gorica)
  • Janez Povše (Gorica) – pokrajinski podpredsednik za Goriško
  • Loretta Primosig (Videm)
  • Alessandro Quinzi (Gorica)
  • Matjaž Rustja (Trst)
  • Riccardo Ruttar (Videm)
  • Breda Sussi (Trst)
  • Drago Štoka (Trst)

Nadzorni odbor

  • Giorgio Cerno (Videm)
  • Valentina Pahor (Gorica)
  • Robert Petaros (Trst) – Predsednik Nadzornega odbora SSO

Razsodišče

  • Mitja Bitežnik (Trst)
  • Claudio Duriavig (Videm)
  • David Grinovero (Gorica)

Deželni svet SSO

Deželni svet SSO je bil umeščen dne 22. maja 2003 v Devinu. Na umestitveni seji je bilo izvoljeno tudi predsedstvo.

  • Franka Žgavec – Predsednica
  • Livio Valnečič – podpredsednik za Tržaško
  • Giuseppe Qualizza – podpredsednika za Videmsko
  • Andrej Vogric – podpredsednik za Goriško
  • Dario Bertinazzi – zapisnikar