Organi

Organi Sveta slovenskih organizacij so:

 1. Občni zbor
 2. Deželni Svet
 3. Izvršni odbor
 4. Predsednik izvršnega odbora
 5. Nadzorni odbor
 6. Razsodišče

Mandatna doba organov traja tri leta in odborniki so lahko ponovno izvoljeni.


Predsednik Izvršnega odbora

Walter Bandelj

Na umestitvenem zasedanju novega Izvršnega odbora Sveta slovenskih organizacij, ki je potekal v sredo, 6. maja 2015 v Čedadu, je bil za deželnega predsednika izvoljen Walter Bandelj. Novi predsednik SSO Bandelj je že dva mandata vodil pokrajinski SSO na Goriškem, je član deželne posvetovalne komisije za Slovence v FJK in goriški občinski svetnik.

Walter Bandelj se je rodil 27. maja 1970 v Gorici, kjer je tudi obiskoval slovenske šole. Diplomiral je na Državnem strokovnem zavodu za trgovino Ivan Cankar. Poklicno je bančnik. Od mladih let je aktivno sodeloval v skavtski organizaciji in domačem društvu PD Podgora, kjer je bil član mešanega pevskega zbora in moške vokalne skupine Akord. Stalno je tudi sodeloval v odboru Zveze slovenske katoliške prosvete in je član Krožka za družbena vprašanja Anton Gregorčič.

Walter Bandelj je tudi sodeloval v skupini, ki je pred leti pripravila nov statut za Slovensko stalno gledališče.

Novi predsednik SSO Walter Bandelj ima tudi dolgoletne izkušnje na politično-upravnem področju. Bil je petnajst let predsednik goriškega rajonskega sveta v Podgori, leta 2012 pa je bil kot predstavnik stranke Slovenske skupnosti izvoljen v goriški občinski svet.


Izvršni odbor

TRST

 • Igor Svab – Pokrajinski podpredsednik SSO za Tržaško
 • Matjaž Rustja
 • Ivo Corva
 • Ivan Peterlin
 • Marij Maver

GORICA

 • Franca Padovan – Pokrajinska podpredsednica SSO za Goriško
 • Filip Hlede
 • Erika Jazbar
 • Marko Černic

VIDEM

 • Anna Wedam – Pokrajinska podpredsednica SSO za Videmsko
 • Sandro Quaglia
 • Luciano Lister
 • Riccardo Ruttar
 • Ezio Gosgnach

Nadzorni odbor

 • Marco Braini – predsednik
 • Aleksander Furlan
 • Michele Coren

Razsdodišče

 • Ivo Cotič – predsednik
 • Sergio Pahor
 • Giuseppe Qualizza

Deželni svet

 • Mitja Petaros – predsednik
 • Stank Čuk – podpredsednica za Tržaško
 • Carlo Mucci – podpredsednik za Goriško
 • Giuseppe Qualizza – podpredsednik za Videmsko
 • Dario Bertinazzi – tajnik