SDGZ

  • Slovensko deželno gospodarsko
  • združenje
  • Ul. Cicerone, 8
  • 34133 Trst (TS)
  • Tel. +39 040 67248
  • info@sdgz.it
  • www.sdgz.it