14. redni občni zbor Sveta slovenskih organizacij

 

Sporočamo, da je sklican 14. redni občni zbor Sveta slovenskih organizacij, ki bo v četrtek, 15. novembra 2018 ob 8. uri v prvem in v petek, 16. novembra 2018 ob 17. uri v drugem sklicu.

Občni zbor bo potekal v dvorani občinskega sveta v Špetru, ulica Alpe Adria 56 s sledečim dnevnim redom:

Prvi del:

30-17.00 Prijava delegatov

Uvodna kulturna točka

Izvolitev predsedsedstva občnega zbora, volilne komisije in predstavitev poteka del

Kulturni program

Poročilo deželnega predsednika SSO

Pozdravi gostov

Podelitev priznanj

Odmor in družabnost

Drugi del (namenjen samo delegatom):

Razprava

Predstavitev liste

Volitve novih organov

Razno

Po statutu je potrebno sporočiti imena delegatov vsaj tri dni pred občnim zborom, in sicer do torka, 13. novembra 2018 do 17. ure na elektornski naslov gorica@ssorg.eu ali osebno na enega od pokrajinskih sedežev SSO. Spominjamo, da na podlagi 6. člena SSOjevega statuta, je posameznik lahko delegat samo ene članice in ima lahko samo eno pooblastilo drugega delegata.

Predsednik SSO

Walter Bandelj