14. revija ZLATA GRLA 2014 tekmovanje

ZLATA GRLA

14. REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV

P. D. Vrh sv. Mihaela, v sodelaju Združenjem cerkvenih pevskih zborov – Gorica, razpisuje 14. revijo otroških in mladinskih pevskih zborov ZLATA GRLA 2014. Revijski del srečanja bo v soboto 5. aprila 2014 v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici ob 18h, tekmovalni del pa se bo odvijal v nedeljo 6. aprila 2014 ob 16h v Kulturnem centru Lojze Bratuž. V primeru velikega števila prijavljenih zborov, bo tekmovanje potekalo v dveh delih – v jutranjem in popoldanskem koncertu. V primeru premajhnega števila vpisanih zborov bosta revijski in tekmovalni del potekala isti dan. O morebitnih spremembah bodo zbori obveščeni pravočasno.

TEKMOVALNI DEL

Na tekmovalnem delu revije lahko nastopijo naslednje zasedbe:

– otroški zbori, v katerih pojejo pevke in pevci, rojeni leta 2003 in mlajši; v zboru lahko 15 odstotkov pevcev presega starostno omejitev.

– mladinski zbori, v katerih pojejo pevke in pevci, rojeni leta 1998 in mlajši.

Zbori naj k prijavnici priložijo seznam pevcev z letnico rojstva.

Zbori naj predstavijo tri skladbe:

– slovensko umetno skladbo,

– priredbo slovenske ljudske pesmi,

– skladbo po lastni izbiri.

Izvajanje je možno a cappella ali s klavirsko spremljavo. Samo pri eni skladbi je dovoljena poljubna instrumentalna spremljava(če je ta predpisana v izvirniku predložene partiture).

Strokovna žirija bo nastopajoče zbore ocenila in jim dodelila naslednja priznanja:

– zlato priznanje z odliko

– zlato priznanje

– srebrno priznanje

– bronasto priznanje

Kriteriji ocenjevanja so:

– intonacija,

– ritem,

– dikcija,

– prepričljivost izvedbe,

– zahtevnost tekmovalnega programa.

Žirija lahko podeli tudi naslednja posebna priznanja:

– priznanje za najboljši otroški zbor,

– priznanje za najboljši mladinski zbor,

– priznanje za najboljšo izvedbo slovenske umetne skladbe,

– priznanje za najboljšo izvedbo slovenske ljudske pesmi,

– priznanje za najboljši izbor programa,

– priznanje za najboljšo klavirsko spremljavo.

Prijava

Prijavnico pošljite najkasneje do 28. februarja 2014 preko faksa (št. 0481 882964) ali po elektronski pošti na naslov pdvrhsvmihaela@yahoo.it.

Zbori, ki sodelujejo na tekmovalnem delu, naj do 15. marca 2014 pošljejo še:

>        -seznam nastopajočih z letnico rojstva.

>        štiri čitljive izvode partitur izbranih skladb na naslov:

P.D. VRH SV. MIHAELA – Karen Ulian

Brežiči, 1

Vrh sv. Mihaela

34070 Sovodnje ob Soči

Gorica

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 347 1425443 ali 00386 31807036 (Mateja černic) ali pišete na elektronski naslov pdvrhsvmihaela@yahoo.it.

PRIJAVNICA ZA ZLATA GRLA 2014

14. REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV

sobota 5. aprila 2014 in nedelja 6. aprila 2014

v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici

Uradno ime zbora: _____________________________________________________
Naslov: ______________________________________________________________
Zborovodja: __________________________________________________________
Instrumentalna spremljava: _______________________________________________
Predsednik ali odgovorna oseba: _________________________________________
Naslov in telefon: ______________________________________________________
Predvideno število sodelujočih: ____________________________________________

OTROŠKI ZBOR

Tekmovalni del:

1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________

Revijski del:

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

  

MLADINSKI ZBOR

Tekmovalni del:

1. __________________________________________________________

2. __________________________________________________________
3. __________________________________________________________

Revijski del

1. __________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________

Kraj in datum                                                                                                Podpis

______________________                                                                          _____________________