Drugo strokovno srečanje slovenskih pravnikov v Italiji

Events > 2018 > maj > Drugo strokovno srečanje slovenskih pravnikov v Italiji

About this event:

Created by Stefania Beretta

Ob 18. uri v Konferenčni dvorani ZKB na Opčinah.

V petek, 18. maja, bo ob 18. uri potekalo drugo strokovno srečanje slovenskih pravnikov v Italiji, v Konferenčni dvorani ZKB na Opčinah.

http://www.slori.org/detail.php?id=288&t=news&lang=slo

slovenskih pravnikov v Italiji, v Konferenčni dvorani ZKB na Opčinah

 

 

PROGRAM

Moderator: odvetnik Mitja Ozbič – Odvetniška pisarna Ozbič, d.o.o., Sežana – Koper – Trst

16.30 Pozdravni nagovori

16.45 Prvi del: PRAVNI VIDIKI ČEZMEJNEGA SODELOVANJA NA PODROČJU GOSPODARSTVA

odvetnik Boštjan Starc – zunanji sodelavec podjetja Servis, d.o.o. (SDGZ) v sklopu urada Servis Plus

Čezmejna napotitev delavcev in ustanavljanje podjetij: zakonske obveznosti v Italiji in nerešeni problemi

odvetnica Marija Škof – Odvetniška pisarna Grlic Vouk Škof, Celovec – Gradec – Ljubljana – Dunaj

Avstrijska protidampinška zakonodaja in stališče avstrijskega ustavnega sodišča: kako lahko vse vpliva na čezmejno gospodarsko sodelovanje

odvetnik Peter Močnik – Odvetniška pisarna Močnik, Trst

Prostocarinske cone tržaške luke: premiki in priložnosti za mesto Trst in širšo srednjeevropsko regijo

18.15 Odmor

18.30 Drugi del: UPORABA JAVNIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV PRI NEPROFITNIH ORGANIZACIJAH

Aljoša Sosol, univ. dipl. prav. – Skupni sekretariat, Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, Trst

Državna pomoč na področju neprofitnih organizacij po pravu EU: posledice za obmejne in čezmejne kulturne dejavnosti

Mitja Lovriha, dipl. upr. ved. – Oddelek za investicije, okolje in kulturo, Občina Dolina, Trst

Postopki javnega naročanja pri neprofitnih organizacijah in podrobnosti sklepanja pogodb pri uporabi javnih sredstev

19.30 ZAKLJUČEK