Rimska preteklost Celja in okolice

Events > 2018 > junij > Rimska preteklost Celja in okolice

About this event:

Created by Stefania Beretta

Ob 20.30 v Peterlinovi dvorani v Trstu.

V Društvu slovenskih izobražencev v Peterlinovi dvorani, bo v ponedeljek, 4. junija 2018, ob 20.30 dr. Julijana Visočnik iz NAdškofijskega arhiva v Ljubljani predstavila rimsko preteklost Celja in okolice, kot se razkriva v latinskih napisih na kamnih Celeje. Z njo se bo pogovarjal vodja arhiva dr. France Dolinar.