DevelopMent+

Events > 2018 > september > DevelopMent+

About this event:

Created by Stefania Beretta

V Lužnicah v občini Naborjet.

V Lužnicah in sicer v domu Msgr. Faidutti v občini Naborjet bo od 7. do 9. septembra potekal izobraževalni tečaj namenjen mladim od 15. do 25. leta starosti. Tečaj se je rodil iz potrebe, ki so jo začutili v Devinskem mladinskem krožku, Mladinski gledališki skupini M+ društva F.B. Sedej in Prosvetnega društva Podgora ter MOSP-u, da se izobrazi mlajša generacija kulturnih delavcev. Nosilec tečaja, ki sodi v projekt Zastavimo skupne moči za skupne cilje posvečen liku Mirka Špacapan, je Krožek Anton Gregorčič iz Gorice.
Splošne družbene razmere zahtevajo namreč od društev vse več specifičnega znanja za plodno in kakovostno delovanje, ki je tudi pogoj za to, da društva prejemajo finančne prispevke. Člani kulturnih društev s Koroškega, Tržaškega in Goriškega, ki so dokazali, da jih aktivno društveno delovanje zanima, se bodo torej udeležili intenzivni tridnevnega izobraževalnega tečaja, katerega vodenje bodo prevzeli izkušeni trenerji Mladinskega sveta Slovenije (Mss). Tečaj bo obravnaval grajenje pozitivnih dinamik v delovni skupini, deljenje funkcij v organizacijskih ekipah ter razmislek o težavah, s katerimi se navadno srečujejo pri delu v društvu. Pozorost bo posvečena tudi pridobivanju tehničnega znanja in sredstev za vodenje skupin ter organizacijo kulturnih dogodkov: kako voditi sejo, kako učinkovito komunicirati, kako osnovati projekt (metoda SMART), kako načrtovati delo (metoda GANT), kako se lotiti oglaševanja (tiskovno sporočilo za medije in socialna omrežja). Govor bo tudi o osnovah pridobivanja finančnih sredstev in strukturacije budgeta. Predviden je tudi workshop: tečajniki bodo namreč po delovnih skupinah osnovali in konkretno načrtovali namišljeni projekt ter se tako preizkusili v pridobljenem znanju. Predvidena sta tudi daljši intervju in debata s predsednikom Sveta slovenskih organizacij Walterjem Bandljem na temo zaščite in delovanja ljubiteljskih kulturnih organizacij med Slovenci v Italiji. Na tečaj se je prijavilo 30 mladih iz 14 različnih društev, krožkov in združenj iz Italije in Avstrije in s tem zapolnilo vsa razpoložljiva mesta. Tečaj je nastal s finančno podporo Dežele FJk, njegov nosilec je Krožek Anton Gregorčič, partnerji so Mladinska gledališka skupina M+ SKPD F. B. Sedej, Prosvetno društvo Podgora, Devinski mladinski krožek, MOSP-Mladi v odkrivanju skupnih poti, Občina Naborjet, Združenje Mario Cernet. Pokrovitelji so Zveza slovenske katoliške prosvete, Slovenska Prosveta, Krščanska kulturna zveza, Zveza slovenskih kulturnih društev ter Urad Vlade RS za Slovenske v zamejstvu in po svetu. Vzgajati aktivne in zavedne Slovence tudi v narodnosto vse bolj mešani šolski populaciji, kakovostno dopolnjevati ali ustvarjati kulturno ponudbo v naših, tudi v najbolj jezikovno zapostavljenih vaseh, terja veliko poguma in znanja, predvsem pa dolgoročno strateško zastavljeno pot. Nedvomno bo DEVELOPMENT pozitivno vplival na tečajnike in na njihovo motivacijo za nadaljno delo.
Kontaktna oseba:

NEŽA KRAVOS

neza.kravos@gmail.com
tel. +39 340 300 94 46