Deželna posvetovalna komisija

Events > 2018 > november > Deželna posvetovalna komisija

About this event:

Created by Julijan Čavdek

Palača Dežele FJk, Veliki trg 1, Trst

Na dnevnem redu:

  1. Deželni zakon 26/2007, člena 18 ante in 18. Razdelitev na podlagi deželnega zakona o stabilnosti državnih sredstev, namenjenih slovenski jezikovni manjšini za leto 2019. Mnenje komisije.
  2. Besedila razpisov po triintridesetem odstavku 11. člena deželnega zakona št. 12 z dne 27. marca 2018 ter sedmega in trinajstega odstavka 11. člena deželnega zakona št. 20 z dne 9. avgusta 2018. Mnenje komisije.
  3. Razno.