Mladika: predstavitev knjige Ane Toroš, Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradinkove poezije. Izbrani spisi

Events > 2020 > januar > Mladika: predstavitev knjige Ane Toroš, Potovanje po neznanih poteh tržaškosti in Gradinkove poezije. Izbrani spisi

About this event:

Created by Julijan Čavdek

Tržaško knjižno središče, Oberdankov trg 7, Trst