55. študijski dnevi Draga 2020 – Slovenski jezik v Italiji in standardna slovenščina: blizu ali daleč?

Events > 2020 > avgust > 55. študijski dnevi Draga 2020 - Slovenski jezik v Italiji in standardna slovenščina: blizu ali daleč?

About this event:

Created by Julijan Čavdek

Ob 16.30 v parku Finžgarjevega doma na Opčinah (Trst), Dunajska cesta 35.

Slovenski jezik v Italiji in standardna slovenščina: blizu ali daleč?

  • dr. Kozma Ahačič, jezikoslovec in literarni zgodovinar
  • dr. Laura Sgubin, prevajalka in tolmačka na Centralnem uradu za slovenski jezik pri Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini
  • dr. Fedra Paclich, prevajalka in tolmačka na Centralnem uradu za slovenski jezik pri Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini
  • dr. Maja Melinc Mlekuž, raziskovalka zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu (SLORI) v Trstu
  • dr. Jadranka Cergol, izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka za področje jezikoslovja na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem