DSI: dr. Edvard Kovač – Rožančeva vizija Evrope

Events > 2020 > september > DSI: dr. Edvard Kovač - Rožančeva vizija Evrope

About this event:

Created by Julijan Čavdek

V Peterlinovi dvorani, ul. Donizetti 3, Trst.

Društvo slovenskih izobražencev

vabi ob tridesetletnici smrti pisatelja Marjana Rožanca

na večer z dr. Edvardom Kovačem,

ki bo govoril o Rožančevi viziji Evrope.

V ponedeljek, 21. septembra, ob 20.30

v Peterlinovi dvorani, Ulica Donizetti 3 v Trstu.

Rožančeva vizija Evrope

Pisatelj Marjan Rožanc se je v svojih esejih pogosto vpraševal, kakšna bo prihodnosti Evrope. Toda hkrati je bilo zanj temeljno vprašanje, kakšno vlogo bomo v tej Evropi igrali Slovenci. Ponovno je odkril slovensko mediteransko razsežnost, ki je bila v osrednji Sloveniji prevečkrat pozabljena. A na drugi strani je tudi ovrednotil protestantsko etiko osebne odgovornosti v odnosu do sebe, drugega in presežnega. Ob vsem tem pa ga je nagovarjala še slovanska duša, ki jo je občudoval pri ruskem pisatelju Dostojevskemu. Tudi sam je v sebi odkrival človekovo bogopodobnost in v Sloveniji zahteval svobodo vsakega posameznika. Tako je slovenski esejist Marjan Rožanc predstavil čudovit spoj mediteranske igrivosti, stroge protestantske etike in slovanske svobode duha. Vse troje predstavlja dušo Evrope, potrebni so narodi in posamezniki, ki  bi Evropi pomagali, da se zave svoje duše in da bo lahko vstopila v jutrišnji dan.

za DSI/MLADIKA
Ulica Donizetti 3
34133 Trst
Tel. +39 040 3480818