56. ŠTUDIJSKI DNEVI DRAGA 2021: Narodno-jezikovne manjšine in zajamčeno zastopstvo

Events > 2021 > september > 56. ŠTUDIJSKI DNEVI DRAGA 2021: Narodno-jezikovne manjšine in zajamčeno zastopstvo

About this event:

Created by Simon Čavdek

V zunanjih prostorih Finžgarjevega doma na Opčinah ob 16:30.

Zakaj je za obstoj in aktivni razvoj vsake manjšine temeljnega pomena pridobitev zajamčenega zastopstva v
zakonodajnih in politično-upravnih telesih države.
Okrogla miza: deželni svetnik Igor Gabrovec, parlamentarna zastopnica Slovencev v madžarskem parlamentu
Erika Köleš Kiss, podpredsednica Federalistične unije evropskih narodnostnih skupnosti Angelika Mlinar,
senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc, poslanka v avstrijskem parlamentu Olga Voglauer in poslanec
v slovenskem parlamentu Felice Žiža.