40. letnica SSO: govor predsednika Walterja Bandlja

Cenjeni gostje,

župan občine Trst Roberto Dipiazza

minister Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc,

svetovalec predsednika Republike Boštjan Žekš,

škofov vikar za slovenske vernike v Trstu Anton Bedenčič,

poslanki Republiki Italije Tamara Blažina in Serena Pellegrino,

senatorka Republike Italije Laura Fasiolo,

evropska poslanka Patricija Šulin,

veleposlanik republike Slovenije Bogdan Benko in bivši veleposlanik Iztok Mirošič,

podpredsednik deželnega sveta Furlanije Julijske Krajine in tajnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec,

poslanka v državnem zboru Republike Slovenije Ljudmila Novak,

državni sekretar Republike Slovenije Tilen Božič,

generalna konzulka Republike Slovenije Ingrid Sergaš,

predsednica Paritetnega odbora Ksenija Dobrila,

predragi člani, bivši predsedniki in bivši člani odbora ter uslužbenci Sveta Slovenskih organizacij,

predragi kolega in predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze Rudi Pavšič,

kolega in predsednik Italijanske Unije Maurizio Tremul,

podpredsednik Narodnega sveta koroskih Slovencev Nanti Olip,

ravnatelj Furlanskega filološkega društva Feliciano Medeot,

deželni predsednik Slovenske skupnosti Peter Močnik,

predsedniki organizacij in društev,

predrage prijateljice in prijatelji

spoštovani predstavniki medijev

dober večer vsem vam.

Dovolite mi nekaj kratkih misli ob tej 40. letnici naše krovne organizacije, Sveta slovenskih organizacij.

Dolžan sem in v čast mi je, da se ob tej priložnosti najprej spomnim na vse tiste, ki so nas zapustili in ki so na temelju naših vrednot delali za našo slovensko narodno skupnost. Bog jim povrni.

Prav na današnji dan, pred štiridesetimi leti, je nastal Svet Slovenskih Organizacij in to na temelju vrednot demokracije, krščanstva in slovenstva. Te so obraz in odraz našega časa, zato je temu primeren naslov današnjega kulturnega programa, ki ga je hvalevredno režirala Jasmin Kovic. Njej in vsej ekipi naša iskrena zahvala.

Te vrednote so del našega truda in so skupne vsem tistim, ki verjamejo v naše delo, zato so del vseh nas. To naj bo v ponos  Republiki Sloveniji in Republiki Italiji, tako kot je italijanska manjšina ponos Sloveniji in Hrvaški. Smo del mostu, ki je lahko aktiven subjekt v meddržavnih odnosih.

Demokracija, ki je nastala po padcu diktatur nacizma, fašizma in komunizma, je danes še bolj aktualna. Ne smemo pozabiti na preteklost, na vsa preganjanja, na vse žrtve, na naše ljudi, ki so bili vsakdanja tarča teh diktatur. Izgubili so življenje, ker so verjeli v demokracijo in tudi, ker je bil njihov „izvirni greh“ krščanska vera. Vse to ne smemo pozabiti iz enostavnega razloga, da se ne bi pripetilo nikoli več.

Hvala Slovenija! Pred 25. leti si postala demokratična država. Prinesla si nam novo vizijo, nov način življenja. Prinesla si nam Zdravljico. Tisti “prijatlji obrodile so trte vince nam sladko” Franceta Prešerna, ki je prinesel novega duha v naše zamejstvo. Postala si polnopravna članica Evropske Unije. Od Republike Italije smo dobili zaščitni zakon 38/2001, za katerega se trudimo, da bi se v celoti izvajal. Odpravljene so bile meje, dobili smo skupno valuto Evro in še in še.

Danes imamo v Italiji spet novo vlado, napovedujejo se volitve in pri tem se žal populizem razširja. V nekaterih glavah se pojavlja zaprtje mej in povrnitev kolon na mejah, ukinjanje Evra in povratek na nacionalne valute. Krize ni še konec, pa čeprav vsi ponujajo recepte, kako bi rešili brezposelnost. Ni vse to nekoliko smešnoč

“Politik misli na naslednje volitve, državnik pa na prihodnjo generacijo” je pomenljiv citat, ker je danes pravi trenutek za skupno razmišljanje vseh nas, ki smo del italijanske države. Danes smo tu, da si pogledamo v oči kako naprej, kateri so načrti za našo slovensko narodno skupnost v Italiji.

Večkrat poudarjamo, da moramo misliti na naše mlade. Kaj bo z njimič Kako oni vidijo nov svetč Vendar so večkrat vsa ta vprašanja samo pesek v oči. O tem pišemo v časopise, a žal ostane samo tiskana beseda. To se pojavlja tudi v društvenem življenju. Nekatera društva zastarajo in nimajo mladih, da bi pripomogli z novimi močmi doseči rezultate. Beseda rezultat, ki ga v ekonomiji večkrat uporabljamo, pa je mogoče tu med nami čista tujka. Razumem, ker je najlažje, da vse ostane po istih kalupih in za društvo skrbi ena in ista skupina ljudi ter se bojimo sprememb. Mladina pa hoče postati aktivni član in zato išče nova obzorja, nov način dela, brez bojazni do sprememb. Ali smo mi, ki trenutno vodimo našo civilno družbo, pripravljeni na vse toč Status quo je najlažji način dela, vendar to je pokončna smrt za našo identiteto. Spremembe so potrebne,  tako kot v vsaki družbi in kot v vsaki družini, ki svojemu otroku želi, da obiskuje najboljšo šolo in uspeva z najlepšimi rezultati. Spet beseda rezultat. Želimo si rezultatov, tako kot v kateremkoli podjetju. Društva morajo biti uspešnejša, iskati moramo vse pogoje, da bodo rezultati najboljši. Seveda lahko pride tudi do napak, kot pri katerem koli človeku, ki dela, vendar se na napakah  učimo in tako lahko katerokoli dogodek dvignemo na višje kakovostne stopničke. Sam opažam, kako so nekatera društva postala bolj učinkovita od katerega koli profesionalca, ki se z določeno dejavnostjo ukvarja vsakodnevno.

Danes potrebujemo spremembe s konkretnimi dejstvi, brez tega ne gre. Svet slovenskih organizacij mora na tem delati skupaj z drugo krovno organizacijo, Slovensko kulturno gospodarsko zvezo. Zato imava jaz in predsednik Pavšič veliko dela, ki bodo prinesla zadoščenja in morda tudi kakšno kritiko. Pripravljena sva na spremembe, predvsem tako kot si jih tudi želi mladina. V tem smislu bosta izvršna odbora SSO-ja in Skgz-ja aktivno delala z narodnim zagonom in v prid slovenski narodni skupnosti od Kanalske doline, Benečije do goriškega in tržaškega predela.

čestitke naj gredo štirim bivšim predsednikom Damijanu Paulinu, Mariji Ferletič, Sergiju Pahorju in Dragu Štoki, ki je bil zame zagon in spodbuda.

Hvala uslužbencem, ki so večkrat pod kako kritiko, a brez njih ne bi bilo nič pripravljenega ter pokrajinskim predsednikom, članom odbora in vsem, ki verjamejo v Svet Slovenskih organizacij.

Ob pričakovanju Božiča in Novega leta želim vsem vam polno miru in radosti.