40 mladih na izobraževalnem tečaju DevelopMENT v Žabnicah

Udeleženci druge izvedbe tridnevnega izobraževalnega tečaja DM+

Od petka 13. do nedelje 15. septembra je v koči sv, Jožefa Žabnicah potekalo tridnevno izobraževanje za mlade kulturne delavce DevelopMENT. Udeležilo se ga je 40 tečajnikov iz 19 kulturnih in tudi športnih društev ali organizacij s Tržaške, Goriške, Videmske in Koroške. 

Glede na njihovo udeležbo na prejšnjih dogodkih DevelopMENTA izpostavimo sledeče podatke:

10% se je udeležilo samo lanskega tridnevnega tečaja;

15% se je udeležilo samo letošnje spomladanske OSVEŽITVE;

30%  se je udeležilo obeh prejšnjih dogodkov;

45% se je DevelopMENTA udeležilo prvič.

Glede na ozemeljsko porazdelitev tečajnikov je razvidno, da izhajajo iz 6 društev/organizacij z Videmske, 7 društev/organizacij z Tržaške, 4 društev/organizacij z Goriške, 2 društev/organizacij s Koroške.

Zelo zanimiv podatek pa je, da je 15% letošnjih udeležencev pri prijavi izjavilo, da še ne sodeluje pri nobenem društvu. V tem lahko razberemo vsekakor zanimanje za aktivno soudeležbo pri sooblikovanju kulturnega in športnega življa med Slovenci v Italiji.

            Iz končne evalvacije je razbrati, da je na lestvici od 1 do 5 preko 65% odstotkov udeležencev dalo najvišjo oceno na vprašanje o primernosti vsebine tečaja ter aktualnosti obravnavanih tem, 84% tečajnikov je s petico ocenilo vzdušju na dogodku, 69% bi se takega tečaja še udeležilo, 22% pa, če jih bodo teme zanimale. 

Med temami za dodaten izobraževalni tečaj pa je na primer 31% udeležencev izbralo javno nastopanje, 15% upravljanje s financami, 15% pa upravljanje s socialnimi mediji.

V zaključnih  komentarjih k evalvaciji je brati tudi o želji po nadgradnji usvojenega znanja in o soočanju s starejšimi člani društev.

Tečaj so vodili izkušeni trenerji Mladinskega sveta Slovenije in sicer Matej Likar, Nina Debevec, Maja Drobne in Borut Cink. Obravnavali so kulturo organizacije, prvine strateškega načrtovanja, identifikacijo vrednot, poslanstva in vizije posameznih društev. Poglobili so tudi projektno načrtovanje, od razčlenitve budgeta do pomena monitoringa ter končnih evalvacij. 

Ob zaključku so tečajniki opravili še delavnico s Pio Šlogar, podpredsednico za zunanje zadeve v mednarodni organizaciji Youth of European Nationalities YEN / JEV, največji mladinski mreži evropskih narodnostnih in jezikovnih manjšin.

Organizacijo tridnevnega tečaja sta tudi letos prevzela Krožek za politična in družbena vprašanja Anton Gregorčič in Prosvetno Društvo Podgora. Partnerji so bili Devinski mladinski krožek, SKPD F. B. Sedej iz Števerjana ter njegova Mladinska gledališka skupina M+ in MOSP – Mladi v odkrivanju skupnih poti iz Trsta. Tečaj so sofinancirali Dežela Furlanija Julijska krajina, Svet slovenskih organizacij, Slovenska prosveta, Zveza slovenske katoliške prosvete, Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev. Pokrovitelji so bili Inštitut za slovensko kulturo, Zveza slovenskih kulturnih društev in Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. 

Udeležence sta v nedeljo pozdravila predstavnik Krožka Anton Gregorčič Julijan Čavdek in pokrajinska predsednica SSO Anna Wedam.

Vir: Neža Kravos za organizacijski odbor DM+