48. LITERARNI NATEČAJ REVIJE MLADIKA

Revija MLADIKA – obvešča,  da je rok za oddajo prispevkov na literarni natečaj 31. oktober.

Revija Mladika razpisuje XLVIII. nagradni literarni natečaj za izvirno še neobjavljeno črtico, novelo ali ciklus pesmi v slovenskem jeziku.

Rokopise je treba poslati v dveh čitljivo pretipkanih izvodih (format A4) na naslov MLADIKA, Ulica Donizetti 3, 34133 TRST, do 31. OKTOBRA 2019. Rokopisi morajo biti opremljeni samo z geslom ali šifro. Točni podatki o avtorju in naslov naj bodo v zaprti kuverti, opremljeni z istim geslom ali šifro. Teksti v prozi naj ne presegajo deset tipkanih strani (oziroma 25.000 znakov), ciklus poezije pa naj predstavlja samo izbor najboljših pesmi (največ deset). Tekste in šifre lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: redakcija@mladika.com. V eni priponki naj bo prispevek s šifro (v primeru več pesmi naj bodo VSE PESMI V ISTI PRIPONKI), v drugi pa osebni podatki.
Mnenje ocenjevalne komisije, ki jo določi odbor Mladike, je dokončno.
Izid natečaja, ki je odprt vsem, ne glede na bivališče, bo razglašen ob slovenskem kulturnem prazniku – Prešernovem dnevu februarja 2020 – na javni prireditvi in v medijih. Nagrajena dela bodo objavljena v letniku 2020. Objavljena bodo lahko tudi nenagrajena dela, za katera bo komisija mnenja, da so primerna za objavo.
Papirnatih rokopisov ne vračamo.

Na razpolago so sledeče denarne nagrade:


PROZA
prva nagrada                 500 €
druga nagrada               300 €
tretja nagrada                250 €
 
PESMI
prva nagrada                 300 €
druga nagrada               150 €
tretja nagrada                100 €

Mladika – Ulica Donizetti 3 – 34133 Trst – Italija
Tel. +39 040 3480818 – redakcija@mladika.com