49. študijski dnevni DRAGA 2014

49. ŠTUDIJSKI DNEVIDRAGA 2014

Park Finžgarjevega doma – Op čine (TS) – Dunajska cesta 35

Sobota, 30. avusta 2014

Ob 16.30: dr. Fabjan Hafner

SEM DOLGO UPAL IN SE BAL

Prešernov verz kot izhodišče za kritičen zamejski pogled na 22 letslovenske državnosti.