49. študijski dnevni DRAGA 2014

49. ŠTUDIJSKI DNEVIDRAGA 2014

Park Finžgarjevega doma – Op čine (TS) – Dunajska cesta 35

Nedelja, 31. avusta 2014

Ob 9. uri sv. maša, ki jo bo za udeležence Drage daroval tržaški škof msgr. Gianpaolo Crepaldi.

Ob 10.00: dr. Marta Verginella, dr. Urban Vehovar

POLITIčNA RABA SPOMINA ZMANJŠUJE MOŽNOSTIZA PREŽIVETJE IN RAST SLOVENSKEGA NARODA

Zdi se, da smo na Slovenskem nesposobni za umirjeno in spoštljivorefleksijo lastne preteklosti. Brez naklonjenega in sprejemljivegaodnosa do pluralne preteklosti ne moremo razumeti sedanjosti, nemoremo zreti v prihodnost, niti ne moremo vzpostaviti sprejemajočegaodnosa do države in skupnosti, ki ji pripadamo.