49. študijski dnevni DRAGA 2014

49. ŠTUDIJSKI DNEVIDRAGA 2014

Park Finžgarjevega doma – Op čine (TS) – Dunajska cesta 35

Petek, 29. avgusta 2014Ob 16.30: dr. Alenka Stanič, dr. Valentin Inzko, dr. David Bandelj

V SVET(U) Z MOŽGANI

Življenjski prostor se širi. Srečujemo tisoče ljudi, preskakujemo celine,časovne pasove in meje. Državne, kulturne, jezikovne, identitetne,vrednotne, osebne. človek pa kljub globalnim trendom, demokratizaciji,blagostanju ali krizi ostaja človek, duševno bitje z nogamiin glavo. Mlad človek išče svojo pot, doma ali v svetu, in s tem iščesebe. Kako odhajati v svet z možgani in se vračati z dušo in razumomč