50. študijski dnevi Draga 2015

Zakaj Dragač

Andrej Capuder, Katica Cukjati, Tine Hribar, Sergij Pahor

Okrogla miza hoče preveriti, kaj je v preteklosti pomenila Draga, ali je imela kakšno zaslugo za demokratizacijo v Sloveniji in ali je prispevala h krepitvi kultur dialoga med Slovenci. Ali ima danes še smisel, in če ga ima, kakšno vloga naj odigra jutrič