5O-letnica odprtja župnijskega doma v Štandrežu in ustanovitve PD Štandrež

Prireditev ob 50-letnici župnijskega doma Anton Gregorčič "Mladina, naše bogastvo in bodočnost".

Ob 18. uri v župnijski dvorani v Štandrežu.