ANDREJ BARON WINKLER 1825 – 1916

KATOLIŠKA KNJIGARNA VABI NA KAVO S KNJIGO

Jože Šušmelj

ANDREJ BARON WINKLER 1825 – 1916

V četrtek, 10. marca 2016, ob 10. uri v prostorih knjigarne na Travniku v Gorici

Avtor, poznan diplomat in generalni konzul RS v Trstu, bo v pogovoru s Petro Kolenc iz Raziskovalne postaje ZRC SAZU Nova Gorica orisal lik barona Winklerja, enega najpomembnejših političnih osebnosti druge polovice 19. stoletja. S to knjigo je avtor želel ovrednotiti ter iztrgati iz pozabe Winklerjevo pomembno delo in njegove zasluge kot krminski in tolminski okrajni glavar, poslanec v goriško – gradiškem deželnem zboru in poslanec v državnem zboru na Dunaju, predsednik dežele Kranjske v prid slovenskemu narodu predvsem pri uveljavitvi ter uporabi slovenskega jezika v šolstvu in v uradniškem poslovanju.

Kavo bo ponudilo podjetje Primo Aroma iz Trsta