Avtonomija kot stil življenja narodne skupnosti

Prvo dvodnevno spoznavanje Južne Tirolske je skupni delegaciji SSO in SKGZ ponudilo možnost, da se vsaj v grobih obrisih seznanita z uspešnim modelom avtonomije in sožitja, ki velja za pokrajino Bocen. Ta model sicer je možen, ker je nemška narodna skupnost v bocenski pokrajini pravzaprav v večini. Vendar to nikakor ni dovolj za tako urejeno in vsestransko razvito družbo. Ob vrsti srečanj je postalo jasno, da je v ozadju še marsikaj: formacija in strokovnost kadrov, modro upravljanje ter smisel za politiko. Ravno politika pa sloni na zavezanosti mednarodnemu sporazumu De Gasperi – Gruber, statutu o avtonomiji iz leta 1972, načelu etnične proporčnosti in visoki stopnji politične enotnosti, katere izraz je stranka SVP (Südtiroler Volkspartei).

Delegacija, ki so jo za SSO sestavljali predsednik Walter Bandelj, pokrajinska predsednica in števerjanska županja Franca Padovan, Luciano Lister, Ivo Corva in Julijan čavdek, za SKGZ pa organizacijski tajnik Marino Marsič, Martin Lissiach, Dorica Kresevič, Boris Mihelič in Dušan Udovič, se je v nedeljo, 26. junija, srečala z evropskim poslancem SVP Herbertom Dorfmannom. V tipičnem južnotirolskem okolju so člani delegacije izvedeli o reakcijah v Evropskem parlamentu po izidu brexita. Dorfmann je obžaloval, da so Angleži volili za izstop iz EU, strinjal pa se je z njihovim hitrim odhodom. Druga pomembna tema je bila sprejemanje beguncev, ki so jo evropske države predolgo zanemarjale, kar je privedlo do kriznega stanja. Odločno je obsodil zapiranje mej v sklopu Schengena, še posebno ko gre za volilne poteze, pri čemer je jasno mislil na dogodke v času avstrijskih predsedniških volitev. Za člane delegacije SSO – SKGZ so bile zanimive tudi možnosti, ki jih nudi intergrupa za jezikovne in narodne manjšine v Evropskem parlamentu, katere član je tudi poslanec Dorfmann.
Naslednjega dne so se predstavniki SSO in SKGZ v dopoldanskih urah seznanili z delovanjem evropske alpske regije Euregio Tirol Süd Tirol Trentino, v sklopu katere so ustanovili tudi evropsko združenje za območno sodelovanje. O obeh stvarnostih je spregovorila generalna sekretarka Valentina Piffer, ki na podlagi načela rotacije zastopa predsednika tridentinske pokrajine Uga Rossija. Projekt Euregio je začel nastajati v 90. letih na podlagi skupnih značilnosti in zgodovine Tridentinskega, Južne Tirolske in Tirolske. čezmejno sodelovanje je podlaga za izvajanje številnih projektov na različnih družbenih področjih, med katerimi je vedno bolj pomembno povezovanje mladih in njihovo medsebojno spoznavanje v sklopu treh regij.
V isti stavbi je potekala tudi predstavitev bocenske evropske akademije EURAC, ki so jo pripravili koordinatorka Paulina Magdalena Borowska ter raziskovalca Andrea Carla’ in Marc Emanuel Rögla z inštituta za avtonomijo in pravice manjšin. Zanimivo je, da tej temi namenjajo veliko pozornosti. Že vrsto let akademija privablja goste in obiskovalce s celega sveta. Vse več je tudi študentov, ki se udeležujejo raznih tečajev in seminarjev. Precej pa je tudi prošenj za organizacijo posvetov in seminarjev v drugih državah, v katerih so prisotne manjšine. Ostali študijski oddelki se posvečajo goratemu območju, zdravstvu in novim tehnologijam.
Delegacija SSO – SKGZ je v popoldanskem času imela na programu obisk Združenja južnotirolskih kmetov in Konzorcija občin bocenske pokrajine. Na sedežu kmečke organizacije, v katero je včlanjenih okoli 50.000 kmetov, je delegaciji spregovoril podravnatelj Ulrich Höllrigl. Južnotirolski kmetovalci, med katerimi so v večini mali kmetje, gojijo predvsem jabolka in drugo sadje, ukvarjajo se z živinorejo in vinogradništvom, pri tem jim je v veliko pomoč sodelovanje s turistično ponudbo. Na Konzorciju občin bocenske pokrajine je sestanek potekal ob prisotnosti predsednika Andreasa Schatzerja in ravnatelja Benedikta Gallerja. Bocenske občine so konzorcij ustanovile leta 1954 in v tem sklopu skupno izvajajo številne javne usluge ter skrbijo za izobraževanje občinskih svetnikov in odbornikov.
V torek je bil najprej na vrsti obisk založniškega podjetja Athesia, ki izdaja dnevnik Dolomiten. Med vodenim obiskom po tiskarni in uredništvu je gospod Toni Kofler podrobno razložil tudi tržno dejavnost podjetja. Athesia, ki je bila ustanovljena že ob koncu 19. stoletja, deluje na področju medijev, knjig, koledarjev in turistične ponudbe. Iz založniškega sveta se je delegacija premaknila na področje gospodarstva, saj je obiskala Trgovinsko zbornico v Bocnu, ki ji predseduje Michl Ebner, nekdanji državni in evropski poslanec SVP. Pred kratkim je Ebnerja odlikoval predsednik Republike Slovenije Borut Pahor zaradi velike pozornosti, ki jo je vedno izkazoval Sloveniji in Slovencem v zamejstvu. Med srečanjem so med drugim spregovorili o reformi zadružnega bančništva, ki se južnotirolskega sistema Raiffeisen sicer ne tiče.
Torkov popoldanski program se je začel s srečanjem s šolskima skrbnikoma za ladinske in nemške šole. Na sedežu ladinskega skrbništva je dr. Roland Verra’ predstavil trijezičen šolski sistem, ki je v rabi v dolinah Gardena in Badia. Med pogovorom je izpostavil težave, ki izvirajo iz tega, da so Ladinci razdeljeni med deželo Veneto in dvema pokrajinama, Bocnom in Tridentom. Njegov kolega prof. Peter Höllrigl, ki skrbi za nemške šole, pa je predstavil nemško šolsko stvarnost, ki je veliko bolj artikulirana na celotnem območju bocenske pokrajine. Kljub goratim predelom jim je na Južnem Tirolskem uspelo ohraniti vse šole. Pokrajina je poskrbela za bistveno krajši postopek za vse šolnike, ki so dokončali univerzo v Innsbrucku in na Dunaju ter želijo poučevati na južnotirolskih šolah.
Zadnje srečanje, ki je potekalo v palači bocenskega pokrajinskega sveta, je bilo višek celotnega obiska. Delegacijo SSO – SKGZ je najprej pozdravil predsednik pokrajinskega sveta Roberto Bizzo. Po načelu “etnične rotacije” sta si maja s predhodnikom Thomasom Widmannom zamenjala vlogi. Sledilo je skoraj pravo delovno srečanje s predsednikom Arnom Kompatscherjem in odbornikom za nemško kulturo in šolstvo Philippom Achammerjem, ki je obenem tudi predsednik stranke SVP. V dobri poldrugi uri sta predsednik Kompatscher in odbornik Achammer poglobljeno predstavila vlogo Pokrajine Bocen, ki ima v rokah skoraj vse pristojnosti javne uprave, kar je tudi srž upravne avtonomije. To je sad uspešnega političnega dela, ki ga opravljajo v tesnem sodelovanju s sedmimi južnotirolskimi parlamentarci, saj reforme ne bodo prizadele nobene od dveh avtonomnih pokrajin. Glavni uspeh predsednika Kompatscherja je gotovo dogovor, da si lahko Pokrajina Bocen takoj pridrži 90% davkov in v Rim pošlje preostalih 10% ter prispevek pri odplačevanju obresti državnega dolga. Pogovor se je dotaknil še ustavnega referenduma, sofinanciranja kulture in vzdrževanja političnega ravnotežja na podlagi etnične proporčnosti, ki pa jo je treba izvajati po zdravi pameti.
Ob koncu je med člani delegacije prevladalo prepričanje, da so med našo in južnotirolsko stvarnostjo nekatere pomembne razlike, ki pa le niso tako izrazito lokalne, da ne bi prišle v poštev tudi za Slovence v Furlaniji Julijski krajini. Pa tudi za kakšnega našega deželnega upravitelja bi delovanje avtonomne pokrajine Bocen lahko bilo pravi navdih za bolj premišljen in spoštljiv odnos do našega območja in posebnosti, zaradi katerih uživa avtonomijo, in to še posebno kar se tiče reforme javne uprave.

Julijan čavdek