Čestitke SSO novoizvoljeni senatorki Tatjani Rojc

V imenu Sveta slovenskih organizacij predsednik Walter Bandelj izraža novoizvoljeni senatorki Tatjani Rojc iskrene čestitke in želi uspešno delo. »Zelo smo zadovoljni, da bomo Slovenci v Italiji tudi v prihodnje imeli predstavnico v rimskem parlamentu, kar je za nas življenjskega pomena«, so bile besede deželnega predsednika SSO.

Svet slovenskih organizacij je skupaj z ostalimi pripravljen vzpostaviti s senatorko Rojčevo aktivno in polno sodelovanje pri izvajanju njenega novega poslanstva, po katerem bo zastopala interese slovenske narodne skupnosti in širše družbene stvarnosti naše avtonomne dežele FJK. Tematik in odprtih vprašanj, ki zadevajo polno uresničitev zaščitne zakonodaje je še vedno veliko in edino skupno ter usklajeno delo lahko omogoči tiste dosežke, ki si jih vsi v slovenski narodni skupnosti želimo.

Še posebno pozornost bo po mnenju predsednika SSO potrebno nameniti slovenski zastopanosti v parlamentu, ki jo mora Republika Italija zagotoviti, da ne bo več odvisna od dobre volje te ali one politične stranke. To vprašanje, ki ga je SSO stalno zagovarjal, še posebno v zadnjih mesecih, je potrebno načeti takoj po umestitvi obeh zbornic in mora imeti trdno podporo v pristojnih vladnih in diplomatskih organih Republike Slovenije. Volilni izidi pa nam morajo biti v tem smislu v jasno opozorilo in močno vzpodbudo.

Drugo pomembno področje, na katerem je potrebna stalna skrb je slovensko šolstvo, v smislu, da se pouk v slovenskem jeziku lahko razvija v idealnih pogojih tako za učitelje in profesorje kot za učence in dijake, ki so prvi koristnik šolskih storitev in predstavljajo prihodnost naše narodne skupnosti v FJK. V sklopu slovenskega šolstva je potrebno tudi čimprej zagotovit redno in zadovoljivo poučevanje slovenskega jezika tudi v tistih krajih, kjer je prisotnost slovenskega življa šibkejša, kot so Kanalaska in Terska dolina ter Rezija.

Seveda je tematik še veliko, od pravilnega zapisovanja slovensih imen in priimkov na uradnih dokumentih, do nadaljevanja dobrih sosedskih odnosov z Republiko Slovenijo na podlagi razvojnih programov. Nemogoče bi bilo jih navesti vseh. Potrebno pa je, da čimprej vzpostavimo učinkovit način sodelovanja vseh pristojnih subjektov naše narodne skupnosti, od civilne družbe do politike. To je toliko bolj pomembno zaradi novih političnih razmer, ki so izšle iz nedeljskih volitev in predstavljajo nov izziv za vse nas, je še dodal predsednik SSO Walter Bandelj.

Trst, 6. marec 2018                                                                           Svet slovenskih organizacij