Deželna posvetovalna komisija za slovensko jezikovno manjšino

Po novih deželnih volitvah se je v četrtek, 19. julija, prvič sestala Deželna posvetovalna komisija za slovensko jezikovno manjšino. Sejo, ki se je odvijala v Lloydovi dvorani v deželni palači na Velikem trgu v Trstu,  je odprl deželni odbornik Pierpaolo Roberti. Odbornik za krajevne avtonomije in za manjšine je po pozdravih poudaril, da se je držal obljube in takoj sklical zasedanje komisije “Zdelo se mi je pomembno, da se je posvetovalna komisija za slovensko jezikovno manjšino sestala predvsem zaradi razporeditve denarnih sredstev v deželnem rebalansu proračuna in tudi za to, da se med člani komisije boljše spoznamo” je povedal. Na zasedanju so bili prisotni predstavniki Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno gospodarske zveze, Walter Bandelj in Rudi Pavšič, predstavniki centralnega deželnega urada za slovenski jezik in še ostali člani komisije. Sredstva, ki so na razpolago, in ki so bila predmet razprave na sestanku znašajo 900 tisoč Evrov. Med sejo sta predstavnika krovnih organizacij Bandelj in Pavšič podala nekaj predlogov o katerih so razpravljali člani omenjene komisije.

Po Robertijevem začetnem posegu je bila beseda dana Walterju Bandelju, ki je omenil, da sta se oba predsednika krovnih organizacij že sestala z odbornikom Robertijem in se z njim pogovarjala o razporeditvi sredstev. Bandelj je izrazil zadovoljstvo nad delovanjem Centralnega deželnega urada za slovenski jezik. Med predlogi za uporabo sredstev je Bandelj omenil dva razpisa: prvi za spodbujanje mladih pripadnikov slovenske narodne skupnosti, kateremu bodo namenili 70 tisoč evrov in drugi pa namenjen ovrednotenju slovenske narodne skupnosti na promocijskem področju, kateremu pripada 60 tisoč evrov.

Rudi Pavšič se je odborniku zahvalil za sistem dela in za priložnost dialoga “Upam, da bo med nami čim več soglasja, in da skupaj zasledujemo čim več koristnih stvari za našo narodno skupnost.” Pavšič je v imenu SKGZ-ja potrdil soglasje glede točk, ki jih je izpostavil Walter Bandelj.  Deželna posvetovalna komisija je predloge predsednikov krovnih organizacij sprejela in odobrila še 750 tisoč evrov za Centralni deželni urad za slovenski jezik, 40 tisoč evrov Svetu slovenskim organizacij ter ostalih 40 tisoč evrov Slovensko kulturno gospodarski zvezi.

VIR: man, Novi Glas

fotografija: FOTODAMI@N