Deželne jezikovne in narodne skupnosti so temelj avtonomije FJK

Furlansko filološko društvo in Svet slovenskih organizacij imata marsikatero skupno vrednoto, ki osmišlja in vodi njuno delovanje na deželnem teritoriju. Med temi prav gotovo izstopajo ohranjanje in razvijanje kulturne, jezikovne in narodne dediščine, pozornost do krajevnih stvarnosti, ki ustvarjajo posebnost naše dežele in krščansko izročilo. Tudi na teh temeljih je potrebno nastaviti skupna prizadevanja za ohranitev deželne avtonomije in za prihodnje razvojne smernice v okviru srednjevropskega in evropskega konteksta, del katerega sta od zmeraj tudi furlanska in slovenska narodna skupnost. To je bila vsebinska podlaga, na katerih se je v petek, 2. septembra 2016, v Vidmu odvijalo srečanje med vodstvi Furlanskega filološkega društva in Sveta slovenskih organizacij. Furlansko filološko društvo je zastopal predsednik Federico Vicario, podpredsednik za Vzhodno Furlanijo Renzo Medeossi ter ravnatelj Feliciano Medeot. Svet slovenskih organizacij pa so zastopali predsednik Walter Bandelj ter člani izvršnega odbora Ivo Corva, Filip Hlede in Anna Wedan.

V pogovoru, ki sta ga uvedla oba predsednika je bila glavna točka ovrednotenje jezikovnih in narodnih pravic obeh skupnosti na različnih področjih, od vidne dvojezičnosti do šolskih programov. Pri tem je bila skupna ugotovitev, da bi bila potrebna s strani deželnih in javnih uprav večja občutljivost in pripravljenost pri doslednem izvajanju že uveljavljenih državnih in deželnih zakonskih besedil. Ugotovljeno je bilo tudi, da bodo v tem smislu dobrodošla skupna prizadevanja v odnosu do Dežele FJK kot tudi do Rima, saj se v zadnjih časih manj upošteva krajevne stvarnosti v razmerju z večjimi državnimi ter mednarodnimi dogodki in prireditvami. Z upravnega vidika pa vzbujajo skrb nove reforme, ki ne upoštevajo stvarnosti na teritoriju, kar se pozna tako pri reformi zadružnega bančništva kot tiste, ki zadeva občine in pokrajine.

Predstavniki Furlanskega filološkega društva in SSO so tudi ocenili vprašanja, ki jih odpirajo novosti v zvezi s proračunom javnih uprav. Nove obveze glede porabe in obračunavanja dodeljenih sredstev so precej toge, termini pa kratki, tako da obstaja resna nevarnost za izgubo sredstev, ki jih bo treba vrniti državi.

Furlansko filološko društvo in SSO imata tudi skupne krščanske vrednote, ki se udejanjajo v krajevni Cerkvi. V tem smislu je nadvse pomembno, da se tudi v cerkvenem občestvu vrednotijo jezikovne in narodne posebnosti, tako v liturgiji kot v pastorali.

Srečanje se je zaključilo s sklepom o oblikovanju skupnega dokumenta, na podlagi katerega se bo razvilo in okrepilo prihodnje sodelovanje med obema organizacijama.