Deželni odbornik Gianni Torrenti gost izvršnega odbora SSO

Deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti je v torek, 17. decembra prisostvoval zasedanju izvršnega odbora SSO. Do sestanka je prišlo na pobuda predsednika SSO  Drage Štoka, ki se je na začetku zasedanja zahvalil odborniku Torrentiju za rapoložljivost. V nadaljevanju mu je predstavil krakto zgodovino krovne organizacije in načela, na katerih deluje.

Odbornik Torrenti je vsem pristonim predstavil splošno stanje na Deželi FJK, smernice, ki jih uprava predsednice Serracchiani želi udejanit, da bi se doseglo pomembne razvojne cilje in preseganje težkega gospodarskega stanja. V to sodi tudi financiranje kulture, kjer bo potrebno pomisliti čimprej na nove pristope, da bo razdeljevanje sredstev čimbolj učinkovito.