Deželni register slovenskih društev in organizacij

Vpis v register organizacij slovenske jezikovne manjšine je med drugim pogoj za upravičenost do prispevkov iz 18. člena dež. zak. št. 26/2007 (Sklad za podporo dejavnosti ustanov in organizacij slovenske jezikovne manjšine), obenem pa zadeva tudi izvajanje členov 6 (Referenčne organizacije slovenske jezikovne manjšine) in 10 (Deželna konferenca o zaščiti slovenske jezikovne manjšine) omenjenega zakona. 
Vloga za vpis v register organizacij slovenske jezikovne manjšine se pošlje na naslov:

Centralna direkcija za lokalno samoupravo, varnost in politiko priseljevanja
Služba za prostovoljstvo, manjšinske jezike in
deželne rojake v tujini
Ulica Milano 19
34132 TRST
CEP: autonomielocali@certregione.fvg.it

Deželni zakon 26/2007, čl. 5

Deželni register slovenskih društev