Deželni svet SSO bo zasedal 28. junija na Colu

Deželni svet Sveta slovenskih organizacij je sklican za sredo, 28. junija 2017, ob 17.00 v prvem sklicu in ob 18. uri v drugem sklicu v Kulturnem domu na Colu, Col 18, Repentabor. Za morebitne informacije sporočamo članicam, da so na voljo uradi SSO v Trstu (040-3481586), Gorici (0481-536455) in čedadu (0432-700896).