Deželni svet SSO: teritorij je naš zaklad, politka in civilna družba morata sodelovati

Deželni svet Sveta slovenskih organizacij je imel v torek, 5. julija, umestitveno sejo v Kulturnem centru Lojze Bratuž v Gorici. Poleg formalnih obveznosti izvolitve novega predsedstva in odobritve finančnih dokumentov je bil to trenutek razmisleka in soočenja med krovno organizacijo in njenimi včlanjenimi ustanovami in društvi. Na podlagi poročila deželnega predsednika SSO Walterja Bandlja in sledečih nastopov številnih delegatov in predstavnikov organizacij je izšlo nekaj ključnih programskih točk in izzivov za prihodnost slovenske narodne skupnosti v FJK: teritorij je naš zaklad, sodelovanje med civilno družbo in politiko pa je ključnega pomena.

Deželni svet SSO se je začel s spodbudno ugotovitvijo, da je prisotnih več kot dve tretini članic. Predsedujoči Walter Bandelj je nato delegatom predstavil kandidatno listo za predsedstvo deželnega sveta SSO. Delegati so tako z veliko večino izvolili Jelko Cvelbar za predsednico, mesta treh pokrajinskih podpredsednikov so bila zaupana Mitji Petarosu za Trst, Carlu Mucciju za Gorico in Giuseppeju Qualizzi za Videm. Na tajniško funkcijo pa je bil potrjen Dario Bertinazzi. En delegat se je vzdržal, prav tako en delegat je bil proti predstavljeni kandidatni listi. Po opravljenih volitvah je novoizvoljena predsednica deželnega sveta Jelka Cvelbar prevzela vodenje zasedanja, ki se je nadaljevalo s predsedniškim poročilom.

Predsednik SSO Walter Bandelj je podal razčlenjeno poročilo, v katerem se je najprej dotaknil teritorija, ki ga je označil za zaklad in pri tem našel vrsto srečanj med izvršnim odborom in krajevnimi društvi. Prešel je nato na politiko in kulturo. Obe sta pomembni in kot je pomembno njuno stalno soočenje in sodelovanje, pri tem je omenil pristop, ki ga uveljavljajo na Južnem Tirolskem, s katerim se je pred kratkim seznanila delegacija SSO SKGZ. Ključno vlogo pa odigrava narodna zavest, ki se odraža tudi v vidni uporabi narodnih simbolov.

Predsednik Bandelj se je dotaknil sodelovanja, ki nikakor ne pomeni združevanje. S sodelovanjem med SSO in SKGZ so bili vedno doseženi pomembni rezultati. Pomembno pa je, da se ohrani nekoliko zdrave konkurenčnosti, ki nikoli ne škodi.

Na vladnem omizju v Rimu in na zasedanjih Sveta vlade za Slovence v zamejstvu je za predsednika SSO potrebna večja odločnost pri zagovarjanju naših pravic, še posebno kar se tiče zastopanosti v državnih, deželnih in krajevnih izvoljenih organih. Minister za Slovence v zamejstvu Gorazd Žmavc in Urad, ki ga vodi, pa si zaslužijo pohvalo za bližino in pomoč. To se še najbolj pozna pri uspešnem projektu Tržaškega knjižnega središča.

Posebno pozornost je predsednik Bandelj posvetil deželni posvetovalni komisiji, za katero je poudaril, da more biti bolj propozitivna v odnosu do deželnega odbornika Giannija Torrentija. To se je začelo dogajati v zadnjih mesecih in pri tem so pomembna skupna stališča SSO in SKGZ. Za prihodnost pa so prioritete vključevanje mladih v organizacije civilne družbe, ki pa morajo imeti možnost predhodnega usposabljanja. Pomembno bo tudi, da se manjšina resno sooči z vprašanjem politične enotnosti v skupni manjšinski stranki. Za SSO pa bodo še vedno med prioritetami narodna zavest in slovenski jezik, ohranjanje slovenskega verskega izročila, reforma bančništva, zagotovitev slovenskega člana v združeni goriško-tržaški trgovinski zbornici in smotrno upravljanje kulturnih in športnih domov. Posebne pozornosti mora biti deležna Zadruga Goriška mohorjeva, ki izdaja Novi glas in glasbeno šolstvo na Goriškem, ki je vezano na uporabo Trgovskega doma. Od predsednice Slovenskega stalnega gledališča pa predsednik SSO pričakuje pojasnila o notranjih dogajanjih, za katere je izvedel le preko medijev.

Zasedanje deželnega sveta SSO se je nadaljevalo s finančnim poročilom blagajnika Iva Corve, ki je po postavkah predstavil obračun za leto 2015 in proračun za leto 2016. Predsednik nadzornega odbora SSO Marko Brajnik pa je podal povoljno mnenje. Po razpravi je deželni svet SSO z veliko večino odobril predsedniško poročilo in finančno poročilo ter bilanco.

V razpravo je poseglo več delegatov. Predsednik Slovenske prosvete Marij Maverj in predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec sta posegla z vprašanji, ki so zadevale nekatere finančne postavke, kar je blagajnik Corva temeljito obrazložil. Janko Ban je posegel v imenu Glasbene matice in izrazil pomisleke nad združitvijo glasbenih šol na Goriškem, še posebno ker je to prišlo z vrha. Njemu je odgovoril predsednik Bandlej in povedal, da če šoli izdelata alternativni predlog, ga bo podprl. Riccardo Ruttar je obrazložil svojo odločitev, da se odpove podpredsedniški funkciji zaradi zdravstvenih razlogov in potrdil dobro delo v zadnjem letu. Predsednica Franka Žgavec je opozorila na finančno stanje Kulturnega centra Lojze Bratuž in Katoliške knjigarne. Predsednica Sklada Mitja čuk Stanka čuk se je zahvalila SSO-ju za zagovarjanje interesov Sklada v deželni komisiji. Predsednik Kmečke zveze Franc Fabec je pohvalil predsedniško poročilo in poudaril željo in povabilo, da bi se na Goriškem povečalo članstvo v KZ, ker mora še posebno v kmetijstvu narodnostni in jezikovni vidik odigrati svojo vlogo.

Tiskovni urad SSO