Deželni svet SSO

Zasedanje Deželnega sveta SSO. Prvi sklic ob 18.30 in drugi sklic 19.30.