Dobri odnosi na temeljih Evrope in varstva narodnih manjšin

Svet slovenskih organizacij zelo pozitivno ocenjuje obisk predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja v Rimu, kjer ga je sprejel italijanski predsednik Giorgio Napolitano. Obisk, ki je poleg protokolarnih državniških srečanj vključeval tudi srečanja z visokimi predstavniki italijanskih državnih inštituciji, pogovor z vodstvom italijanskega združenja industrijcev in odkritje spominske plošče slovenskemu dipolomatu dr. Cirilu Kotniku, je potrdil dobre meddržavniške odnose med Italijo in Slovenijo, kar je še posebej pomembno za slovensko narodno skupnost v FJK.

Svet slovenskih organizacij z zadovoljstvom ugotavlja, da je kljub težkim gospodarskim in političnim razmeram, v katerih se nahajata obe državi prevladalo pozitivno gledanje v prihodnost, ki mora sloneti na temeljih evropskega povezovanja in visokega spoštovanja pravic narodnih in jezikovnih manjšin, še posebno slovenske v FJK in italijanske v Sloveniji. Na teh temeljih mora razvijati vsestransko čezmejno sodelovanje, ki predstavlja konkreten in učinkovit okvir udejanja bilaterlanih odnosov. Ravno obmejna področja in njeno prebivalstvo so tisti dejavniki, ki lahko na najboljši način ustvarijo in razvijajo meddržavne gospodarske, finančne, izobraževalne in športno-kulturne programe ter pobude. Obe državi, preko dobrih in stalnih odnosov, pa morata zagotoviti primerne pogoje za to delovanje. V tem smislu bi bilo še posebej pozitivno, da bi bili obe manjšini stalno vključeni v gospodarske tokove, kar bi dalo več razvojnih možnosti obmejnim področjem v Italiji in Sloveniji, ki so še posebej utrpele dolgo in težko finančno in gospodarsko krizo.

Svet slovenskih organizacij s posebnim zadovoljstvom pozdravlja odkritje spominske plošče slovenskemu diplomatu dr. Cirilu Kotniku, ki je v težkih časih fašizma in nacistične okupacije pomagal številnim Judom in antifašistom ter tako rešil več človeških življenj. Posebno zahvalo za to izredno dejanje izreka časnikarju in ravnatelju slovenskih informativnih oddaj na deželnem sedežu Rai Ivu Jevnikarju, ki ima pri odkrivanju življenjske zgodbe Cirila Kotnika največ zaslug, kot tudi slovenskemu veleposlaniku v Rimu Iztoku Mirošiču, ki se je za to pomembno obeležje zelo zavzelo in našel v sedanjem rimskem županu Ignaciju Marinu pravi posluh.

Trst, 7. maj 2014                                                Svet sloveniskih organizacij