Dokumenti

Torek, 5. novembra 2019 – Spomenica SSO v zvezi z osnutkom deželnega zakona št. 70 za reformo krajevnih uprav.

Dokument je v 5. stalni komisiji Deželnega sveta FJk predstavil predsednik SSO Walter Bandelj: Spomenica SSO


Sreda, 9. oktober 2019 – Svet Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu

Skupni dokument SSO in SKGZ: Mladi zamejski Slovenci in zastopanosti v Državnem zboru Republike Slovenije.


Torek, 25. julij 2000 – Slovensko-italijanska mešana kulturno-zgodovinska komisija objavi poročilo slovensko-italijanskih odnosih.

Slovenija in Italija sta oktobra 1993 ustanovili mešano slovensko-italijansko zgodovinsko-kulturno komisijo. Namen te komisije je bil, da se celovito in natančno preuči vse pomembne vidike v zgodovini političnih in kulturnih odnosov med dvema narodoma v obdobju 1880-1956.  Glavni cilj strokovnjakov je bil, da se skrbno in objektivno opiše zgodovinsko dogajanje ob slovensko-italijanski meji.

Komisija je skupno delo končala v Kopru 25. julija 2000. Sopredsedujoča komisiji Milica Kacin Wohinz in Giorgio Conetti sta dokument izročila naročnikoma, zunanjima ministrstvoma Slovenije in Italije dr. Dimitriju Ruplu in Massimu D’Alemi.

Poročilo obravnava slovensko-italijanske odnose med letoma 1880-1956. Delo komisije je trajalo sedem let, ker so morali raziskovalci doseči soglasje o rečeh, ki so bile pred tem sporne in ki so še vedno občutljive. 

Republika Slovenija je poročilo objavila na spletni strani gov.si, kjer so objavljeni dokumenti o odnosih med Slovenijo in Italijo. Poročilo v obeh jezikih lahko najdete tukaj.