Dr. Aleš Bučar: Migracije in kriminaliteta – pogled preko meje stereotipov in predsodkov

Društvo slovenskih izobražencev vabi v ponedeljek, 15. junija, v Peterlinovo dvorano, Ulica Donizetti 3 v Trst na srečanje z dr. Alešom Bučarjem z mariborske univerze, ki bo govoril na temo "Migracije in kriminaliteta – pogled preko meje stereotipov in predsodkov". Gosta bo predstavil prof. Aleksij Kalc. Začetek ob 20.30.

Slovenska prosveta Ul. Donizetti 3 34133 Trst Tel. 040 370846