Dr. Branko Klun: Ali se mora vera bati znanostič

Društvo slovenskih izobražencev vabi v ponedeljek, 17. marca, v Peterlinovo dvorano, Donizettijeva 3 na razgovor s filozofom dr. Brankom Klunom na temo "Ali se mora vera bati znanostič". Začetek ob 20.30.