Dvojezična elektronska osebna izkaznica mora biti na voljo tudi v Čedadu

Deželni predsednik SSO Walter Bandelj je na pristojne državne in mednarodne oblasti naslovil pismo, v katerem se navezuje na vprašanje izdajanja dvojezične osebne izkaznice v elektronskem formatu. Predsednik Bandelj je namreč v prejšnjih tednih ugotovil, da občinski uradi v Čedadu niso še usposobljeni za izdajo zgoraj omenjenega osebnega dokumenta in ga izdajajo le v italijanščini. Dvojezična osebna izkaznica je namreč za Slovence v FJK predvidena v 8. členu zaščitnega zakona 38/2001. Občina Čedad pa je vključena v seznam občin, ki je objavljen v dekretu predsednika republike z dne 12. septembra 2007, v katerih se izvaja omenjeni zaščitni zakon.

Pismo je naslovljena na vladno komisarko in tržaško prefektinjo Annopaolo Porzio, na videmskega prefekta Vittoria Zappalorta, na predsednico Dežele FJK Deboro Serracchiani, na predsednico paritetnega odbora Ksenijo Dobrila in na župana občine Čedad Stefana Ballocha. V vednost sta pismo prejela tudi veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Bogdan Benko in predsednica Posvetovalnega odbora za Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin pri Svetu Evrope Petra Roter.

Predsednik SSO Walter Bandelj v pismu izpostavlja, da se eksperimentalno izdajanje dvojezične osebne izkaznice že izvaja v občini Gorica. V tem smislu bi bilo mogoče to izvajati tudi v občini Čedad in tudi v ostalih občinah, kjer se izvaja zakonska zaščita za slovensko narodno skupnost v FJK.

Deželni predsednik SSO zaključuje svoje pismo s pozivom na pristojne državne in mednarodne oblasti, da se nemudoma zavzamejo za primerno rešitev izdajanja dvojezičnih osebnih izkaznic v elektronski obliki, kot je to predvideno po zakonu.