Dvojezične volilne izkaznice morajo biti na razpolago v vseh občinah, kjer se izvaja zaščitna zakonodaja

Predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj je v petek, 2. marca, zaprosil za dvojezično volilno izkaznico na pristojnem okencu občine Čedad in z začudenjem ugotovil, da je ni na razpolago. Pristojnim uslužbencem je izpostavil dejstvo, da to ni sprejemljivo za občino, ki spada v območje zaščitnega zakona za slovensko narodno skupnost v Italiji, nakar je izpolnil pismeno prošnjo po volilnem dokumentu.

Prizadevanja občinskega osebja in pomoč videmskega prefekta Vittoria Zappalorta je pripomoglo, da je na koncu občina Čedad prejela nekaj destin dvojezičnih volilnih izkaznic. Te so bile na razpolago pripadnikom slovenske narodne skupnosti s stalnim bivališčem v čedajski občini.

Predsednik SSO-ja Walter Banelj je izrazil hvaležnost in zadovoljstvo zaradi hitrega posega. Ob tem pa je naslovil na pristojne organe prošnjo, da se čimprej preveri razpoložljivost dvojezičnih volilnih izkaznic v vseh občinah, ki spadajo v območje izvajanja zaščitnega zakona 38/2001. Gre za 32 občin, ki spadajo v okvir bivše goriške, tržaške in videmske pokrajine.

Trst, 2. marca 2018