Eduka: rezultati dveh čezmejnih raziskovalnih delavnic

Predstavitev rezultatov dveh izvedb čezmejnih raziskovalnih delavnic o medkulturnosti v sklopu projekta EDUKA – Vzgajati k različnosti – Educare alla diversità, ki bo v ponedeljek 7. aprila 2014, ob 10.30, v dvorani  Generali – MIB School of management, Trg Caduti di Nasiriya 1, v Trstu.