Enkratna priložnost za zagotovoljeno zastopstvo v italijanskem parlamentu

Tiskovno sporočilo Sveta slovenskih organizacij

Italijanski parlament v skupnem zasedanju.

Svet slovenskih organizacij ocenjuje, da je v tem trenutku enkrat priložnost za ureditev zagotovljenega zastopstva v italijanskem parlamentu. Ustvarile so se namreč okoliščine, ki kažejo na odprto politično voljo do tega pomembnega vprašanja, ki je že nekaj časa resno odprto vprašanje naše narodne skupnosti. Lahko bi rekli, da morda še nikoli kot danes nismo imeli tako ugodnih pogojev, na podlagi katerih bi enkrat za zmeraj uredili slovensko zastopanost na najvišji ravni. Jasni stališči slovenskega zunanjega ministra Miroslava Cerarja in deželnega predsednika Massimiliana Fedrige v prid zagotovljenemu zastopstvu sta dodatna dodana vrednost. Tudi število vloženih amandmajev, ki obravnavajo slovensko predstavništvo v rimskem parlamentu je zgovoren dokaz, da smo pred spodbudnimi pogoji.

Svet slovenskih organizacij ocenjuje, da je pri tem zelo pomembno, da je na področju predstavništva narodnih manjšin zelo jasna ustava Republike Slovenije, ki izrecno predvideva skrb za avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, kot je to pred kratkim podčrtal slovenski zunanji minister Miroslav Cerar. Na to sta vladne organe Republike Italije in Republike Slovenije tudi pisno opozorili obe krovni organizaciji SSO in SKGZ. Republika Slovenija lahko v duhu pozitivne recipročnosti uporablja pri pogajanjih z Republiko Italijo na temo zastopanosti slovenske narodne skupnosti svojo zgledno ureditev zagotovljenega predstavništva italijanske in madžarske narodne skupnosti v Državnem zboru in v krajevnih javnih upravah. Prav tako je pomembna podpora s strani italijanske narodne skupnosti v Italiji.

Ne smemo pozabiti, da dve od treh priznanih narodnih skupnosti, francoska v Dolini Aosta in nemška na Južnem Tirolskem, imata pravno tako urejeno zastopanost, da si ga lahko brez težav zagotovijo povsem avtonomno. Tega žal slovenska narodna skupnost nima, kot se je tudi jasno na podlagi rezultatov lanskih volilnih preizkušnjah.

Zanimivo je tudi dejstvo, da nam tako rešitev zastopanosti ponuja danes desno-sredinska opcija, ki je danes na vladi tako v Trstu kot v Rimu. Sicer pa to ni prvi slučaj, ko Slovenci pridobivamo pomembne pravice od tiste strani, ki nam je običajno prikazana kot nasprotna, če ne celo sovražna.

Svet slovenskih organizacij smatra, da je v dani situaciji, ki zadeva pridobitev zagotovljenega zastopstva v italijanskem parlamentu, nerazumljivo katerokoli zaviranje prizadevanj, ki se premikajo v pozitivno smer. Ta je tudi v skladu s tem, kar predvideva zaščitni zakon 38/2001 v svojem 26. členu, ki sicer predvideva olajšano izvolitev slovenskega predstavnika v obeh vejah italijanskega parlamenta. Zagotovljeno zastopstvo pa bilo dopolnitev omenjenega člena, ki se je na lanskih vsedržavnih volitvah, žal, izkazal kot nezadosten za gotovo izvolitev slovenskega parlamentarca.

Svet slovenskih organizacij končno deli prepričanje da potrebuje zagotovljeno zastopstvo, kot ga je navedel deželni tajnik SSk Igor Gabrovec in ga je stranka SSk predlagala v amandmajih k predlogu z ustavno spremembo števila poslancev in senatorjev, ki so bili včeraj vloženi za obravnavo v senatni zbornici. Zagotovljeno zastopstvo je pravi način, da bosta slovenski poslanec in senator uživala najvišjo podporo s strani narodne skupnosti, ki bi ju izvolila na demokratičen in samostojen način. Končno bi bila na tak način slovenska narodna skupnost razvezana od ideoloških in političnih opredelitev, ki so jo vse do danes držale v političnem krču. To tudi ne preprečuju nobenemu, da se še naprej udejstvuje v drugih političnih sredinah.

Tiskovni urad SSO