čestitke SSO novemu vodstvu Unije Italijanov

Predsednik Sveta slovenskih organizacij Drago Štoka je poslal pisne čestitke potrjenemu vodstvu Unije Italijanov. Na volitvah, ki so potekale prejšnjo nedeljo, sta bila namreč spet izvoljena Maurizio Tremul in Furio Radin. Maurizio Tremul je bil potrjen na čelo izvršnega odbora UI, medtem ko je bil Furio Radin potrjen za predsednika sveta UI.

Predsednik Štoka je izrazil veselje za potrditev sedanjega vodstva UI in voščila za uspešno delo. V svojih voščilih je poseben poudarek dal sodelovanju med slovensko manjšino v FJK in italijansko manjšino v Sloveniji in na Hrvaškem. Obe narodni skupnosti sta namreč zgodovinski subjekt v čezmejnem prostoru. V zadnjih časih pa jih veže vedno večje sodelovanje na področju evropskih programov, kjer sodelujeta pri raznih evroprojektih.
Bolj plodne in tesnejše vezi med dvema manjšinama so začele nastajati od osamosvojitve Slovenije in po njenem vstopu v Evropsko unijo. Danes lahko rečemo, da je postalo medsebojno sodelovanje že ustaljena praksa, kar je temeljnega pomena za teritorij in družbo, ki je bila pred dvema svetovnima vojnoma enoten prostor.